Guider för investerare

Lär dig mer om Coelis specialistområden och hur du kan investera tillsammans med oss.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Private Equity

Investera i Private Equity

Coeli har aktivt investerat i Private Equity sedan 2006. Genom ett stort nätverk, unikt dealflow och en strukturerad investeringsprocess har Coeli tillgång till några av de mest svårtillgängliga investeringsmöjligheterna.

Fastigheter

Fastighetsmarknaden 2024

Är årtiondets köpläge nu? Ta del av experternas syn på fastighetsmarknaden i en ny rapport.

fastigheter
Private Equity

Nätverk för investerare

Är du en aktiv investerare och vill ta del av ett unikt dealflow av kassaflödespositiva bolag? Läs mer om vårt nätverk och hur du blir medlem.

Informationsbroschyr för Coeli Nätverk för investerare inom Private Equity.

Personlig rådgivning sedan 1994

Genom ett personligt möte med några av våra experter får du ett portföljförslag baserat på en institutionellt stark investeringsstrategi och gedigen analys. Boka ett möte idag för att få koll på hela din portfölj.

Boka möte
Hitta hit

Våra kontor

Stockholm

Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00

Göteborg

Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00

Malmö

Anna Lindhs Plats 4
211 19 Malmö
040 – 665 67 60

Uppsala

Forumgallerian, 1 tr
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.