Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Är ditt företag i behov av kapital för fortsatt stark tillväxt?

Vi hjälper bolag med kapitalanskaffningsbehov samtidigt som vi skapar unika investeringsmöjligheter med god avkastningspotential till våra investerare.

Coeli har arbetat med kapitalanskaffning till företag och unika investeringsmöjligheter i över 25 år. Tack vare våra nätverk med kapitalstarka individer och vår långa erfarenhet inom private equity, fastighetsmarknaden och värdepappersmarknaden har vi goda förutsättningar att snabbt och smidigt hjälpa bolag med kapitalanskaffning och finansieringsalternativ. Därmed kan bolagen fortsätta fokusera på att växla upp och att leverera på sin fulla potential.

Genom vår långa historik inom kapitalförvaltning har vi gedigen erfarenhet kring bolagsstrukturer och investerarförfarandet – en partner med adekvat kompetens och erfarenhet är A och O för att lyckas med den här typen av projekt.

Vid rätt typ av investeringsmöjlighet erbjuder Coeli:

  • Stark ”placingpower”
  • Långsiktiga investerare
  • Kunskap om regulatoriska och administrativa processer
  • Korta ledtider i processen
  • Förmåga att skapa starka synergier tack vare att vi är verksamma inom förmögenhetsförvaltning, private equity och fastighetsmarknaden.

Är ditt bolag i behov av kapital för att finansiera er fortsatta tillväxt eller ett större investeringsprojekt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Våra kapitalanskaffningar

Här hittar du alla våra kapitalanskaffningsprojekt i kronologisk ordning.

Gladsheim Fastigheter

Storskogen

Gladsheim Fastigheter

Coeli Europeiska Möjligheter

Coeli Investment Partners

Coeli Fastighet II

CNI Nordic 6

Gladsheim Fastigheter

Storskogen

CNI Nordic 5

Coeli Fastighet I

Coeli Globala Möjligheter

Orlångsjö

Coeli Private Equity 2016 AB

Coeli Private Equity XI AB

Coeli Private Equity 2015 AB

Coeli Private Equity 2014 AB

Coeli Private Equity 2013 AB

Coeli Private Equity 2012 AB

Coeli Private Equity 2011 AB

Coeli Private Equity 2010 AB

Coeli Private Equity 2009 AB

Coeli Private Equity 2008 AB

Coeli Private Equity 2007 AB

Coeli Private Equity 2006 AB

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

November 2020

Kapitalresning

70

miljoner kronor

Storskogen Group

Storskogen Group är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i framförallt Sverige. Bolag som är mycket lönsamma och har en stark position på sin marknad men där det av olika anledningar är dags för en ny ägare. Bolag som ofta ligger i mindre orter långt bort från storstadens puls och med engagerade medarbetare som är dedikerade sitt arbete och sin byggd. Därav namnet Storskogen.

Storskogen fortsätter sin tillväxtresa mot börsen och avslutade i juni 2020 en nyemission. Coeli var en av två aktörer som hjälpte Storskogen att attrahera nya investerare. Emissionen övertecknades på 2,1 miljarder kronor och stängde på 1,8 miljarder kronor.

Maj-juni 2020

Kapitalresning

450

miljoner kronor 

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

April-maj 2020

Kapitalresning

85

miljoner kronor

Coeli Europeiska Möjligheter

Coeli Europeiska möjligheter är en aktiefond som allokerar i aktier med ett fritt placeringsmandat. Förvaltarteamet investerar i 8-12 bolag på den europeiska marknaden med tonvikt på mindre och medelstora bolag. Fonden har även möjlighet att investera i onoterade bolag. Strategin är traditionell stock-picking.

April 2020

Kapitalresning

120

miljoner kronor

Coeli Investment Partners

Februari-juni 2020

Kapitalresning

85

miljoner kronor

Coeli Fastighet II

 

2019-2020

Kapitalresning

400

miljoner kronor

CNI Nordic 6

2019

Kapitalresning

65

miljoner kronor

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

2019

Kapitalresning

221,3

miljoner kronor

Storskogen Group

Storskogen Group är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i framförallt Sverige. Bolag som är mycket lönsamma och har en stark position på sin marknad men där det av olika anledningar är dags för en ny ägare. Bolag som ofta ligger i mindre orter långt bort från storstadens puls och med engagerade medarbetare som är dedikerade sitt arbete och sin byggd. Därav namnet Storskogen. Storskogen fortsätter sin tillväxtresa mot börsen och avslutade i juni 2020 en nyemission.

2019

Kapitalresning

153,4

miljoner kronor

CNI Nordic 5

2018

Kapitalresning

89,6

miljoner kronor

Coeli Fastighet I

2017-2018

Kapitalresning

276,3

miljoner kronor

Coeli Globala Möjligheter

2017

Kapitalresning

150

miljoner kronor

Orlångsjö

2017

Kapitalresning

40

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2016 AB

2016-2017

Kapitalresning

51,1

miljoner kronor

Coeli Private Equity XI AB

2016

Kapitalresning

40

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2015 AB

2015

Kapitalresning

70,5

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2014 AB

2014

Kapitalresning

52,4

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2013 AB

2013

Kapitalresning

124,1

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2012 AB

2012

Kapitalresning

107,2

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2011 AB

2011

Kapitalresning

115,3

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2010 AB

2010

Kapitalresning

108,8

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2009 AB

2009

Kapitalresning

47,3

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2008 AB

2008

Kapitalresning

105,2

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2007 AB

2007

Kapitalresning

164,6

miljoner kronor

Coeli Private Equity 2006 AB

2006

Kapitalresning

128,8

miljoner kronor

Hör av dig till oss.

Är ditt bolag i behov av kapital för att finansiera er fortsatta tillväxt eller ett större investeringsprojekt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hem Är ditt företag i behov av kapital för fortsatt stark tillväxt?