Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Alexander Wahlman

Senior Analyst Fixed Income, Coeli Asset Management

Stockholm

Anders Blomgren

Lawyer, Coeli Wealth Management

Stockholm

Anders Hellstrand

Insurance Specialist, Coeli Wealth Management

Stockholm

Anders Råberg

Insurance Specialist, Coeli Wealth Management

040 665 67 77

anders.raberg@coeli.se

Malmö

Andreas Brock

Portfolio Manager Coeli Global Select, Coeli Asset Management

Stockholm

Annelie Nordlund

Risk- & Compliance Officer, Coeli Asset Management

Stockholm

Annika Söderberg

Client Coordinator, Coeli Wealth Management

Malmö

Arne Lundberg

Portfolio Manager Coeli Balanserad and Strategy funds, Coeli Asset Management

Stockholm

Asli Yildiz

Operational TeamLeader Backoffice

Stockholm

Camilla Carlsson

Client Coordinator, Coeli Wealth Management

Göteborg

Hem Kontakta oss