Coeli förstärker Wealth Management med rekrytering från Carnegie

Coeli förstärker erbjudandet inom Wealth Management. Filip Nordström är nyrekryterad med syfte att erbjuda anpassade lösningar som uppfyller de distinkta behoven och ambitionerna hos Coelis kunder och partners. Genom finansiell expertis och strategisk guidning kommer Filip att säkerställa alla aspekter som berör den finansiella situationen och förmögenhet för att bygga en finansiell plan som håller för generationer framåt. Filip kommer närmast från Carnegie Investment Bank där han under de senaste 5 åren haft olika roller inom nykundsanskaffning för Private Banking. Hans senaste roll var som Private Banking Sales, där ansvaret låg på att träffa nya potentiella kunder i syfte att generera fler kunder och öka bankens förvaltade kapital. Filip har en universitetskandidat i Finans samt Marknadsföring från Long Island Univeristy i New York.

"I rollen på Coeli Wealth Management kommer jag tillsammans med chefen för Coeli Wealth Management i Stockholm, Fredrik Billving, bygga upp och driva nykundsrekryteringen på Coeli Wealth Management. Jag kommer att fokusera på att bygga starka relationer med nya kunder och med hjälp av Coelis breda erbjudande inom Wealth Management hitta den bästa lösningen för att kunna skapa mervärde till deras finansiella situation. Jag är väldigt glad över att bli en del av Coeli och ser fram emot att bidra till Coelis spännande tillväxtresa", säger Filip Nordström, Sales Manager på Coeli Wealth Management.

Rådgivning

Filip Nordström, Sales Manager på Coeli Wealth Management.

"Vi är väldigt glada att Filip nu ansluter till Coeli och att vi på så sätt kan öka tillgängligheten för befintliga och potentiella investerare. Med sin expertis och erfarenhet kommer Filip vara ett viktigt tillskott till vårt redan starka erbjudande", säger Fredrik Billving, Chef för Wealth Management i Stockholm.

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Billving

Rådgivningschef

Fredrik Billving

RådgivningschefVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.