Coeli stärker upp inom familjejuridik

Coeli fortsätter att växa och välkomnar nu Sofia Stigels som ny familjerättsjurist. Sofia har arbetat med ekonomisk familjerätt de senaste sju åren och dessförinnan med skatterätt.

Hon kommer närmast från Formue där hon arbetade med familjejuridisk rådgivning inom Wealth Management och var innan dess på Ludvig & Co där rådgivning vid generationsskiften var det huvudsakliga arbetsområdet.

"Genom att anställa en dedikerad familjerättsjurist kommer vi att stärka vårt erbjudande till kund och samtidigt öka kapaciteten att nå ut till fler. Vi kommer att skapa mervärde för kunderna på ett mer personligt plan. Sofias främsta fokus kommer att vara att vägleda kunder genom avgörande familjejuridiska frågor och hjälpa dem att ha kontroll över sina situationer om oförutsedda händelser uppstår", säger Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

Sofia Stigels, familjerättsjurist.

"Jag ser fram emot att få använda min kompetens som ett verktyg för att stärka kundrelationer och skapa mervärde för kunderna på ett djupare plan. Jag är övertygad om att familjejuridiken är av stor betydelse för de allra flesta och genom att arbeta proaktivt kan man åstadkomma mycket i fråga om såväl ekonomisk som känslomässig trygghet. Det handlar om att ha rätt lösningar på plats i tid, innan det oväntade inträffar. Det känns jätteroligt att äntligen vara på plats och att få vara med på den resa som Coeli har framför sig", säger Sofia Stigels, familjerättsjurist.

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.