Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var -0,61% under februari vilket var 2,60 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Under månaden påverkades avkastningen positivt av att många företag världen över rapporterade goda tillväxtsiffror. Det kan låta lite märkligt, men detta är också negativt för börsen då den allmänna tillväxten är så stark att inflationen inte ger med sig. Högre inflation leder till stigande marknadsräntor vilket pressar ned aktiekurserna. Det vi tjänar i ena vågskålen, där bolagens leverans är i fokus, förlorar vi i den andra där inflationen och räntorna är i fokus.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Beijer Ref samt Autonation. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var S&P Global, Adobe samt Technoprobe. I alla de här fallen så är det företagsspecifika anledningar till utfallen. Adobe är framför allt intressant då aktien föll när det nu ryktas att deras stora förvärv av Figma ej går igenom. Kursreaktionen är faktiskt lite komisk, för när förvärvet annonserades 2022 föll kursen ordentligt (marknaden tyckte att förvärvet var för dyrt) och nu när det kanske visar sig att förvärvet inte går igenom, då faller kursen igen. Så oavsett vad företaget gör med det här förvärvet så faller kursen. Ibland är Mr Market på märkligt humör.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det som påverkar aktiekurserna mest just nu är marknadsräntorna och bolagens rapporter. Makro kan vi inte göra så mycket åt men vi gör vårt bästa för att hitta fantastiska bolag till fonden som belönar er andelsägare i form av bra avkastning på lång sikt.

Det som stör nationalekonomerna och Jerome Powell på Federal Reserve är att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark. Den senaste mätningen i USA visar att arbetslösheten är nere på låga 3,4%. Detta visar att räntehöjningarna från Federal Reserve än så länge haft väldigt liten effekt på arbetsmarknaden. När arbetsmarknaden är stark är det svårt att sänka tillväxttakten i löneutvecklingen och stävja inflationen. Vi tror att det kommer bli ytterligare räntehöjningar under året från FED, som gör vad de kan för att bekämpa inflationen.

Bland våra innehav kan vi exempelvis se att Fortnox nu höjer sina priser med runt 15-17% på vissa av sina moduler. Vi ser även att amerikanska byggnadsmaterialföretaget Martin Marietta, höjde sina priser under 2022 med runt 14% och förmodligen kommer höja lika mycket det här året. När företag efter företag höjer sina priser, då får vi konsumenter inflation som ett brev på posten. Den stora frågan är då, när kommer inflationen ned och därmed räntan? Ledande ekonomer ser att inflationen kommer ned under året, och det vi kan göra som förvaltare av ert kapital, är bland annat att investerare i företag likt ovannämnda. Företag som kan använda sin pricing power för att växa vinsten vilket i sin tur ger ert kapital ett visst inflationsskydd.

Förändringar i portföljen

Efter en period av få förändringar i fonden så gjordes en hel del förändringar under februari. Inom hälsovård sålde vi Zoetis och köpte Lonza, då det sistnämnda bolaget har betydligt högre tillväxt. Inom teknologi sålde vi giganten Amazon på grund av att de är fällda för marknadsmissbruk i Italien. Vi har även sålt Renault efter en mycket god utveckling under de senaste 12 månaderna. Ytterligare ett innehav som fick lämna fonden var Esteé Lauder. Bolaget kommer troligtvis ersättas av ett annat inom lyxkonsumtion framöver.  Nya innehav i fonden är också AMD samt ASM International, båda verksamma i den spännande halvledarsektorn. Om ni vill lära er mer om denna sektor, titta på filmen Halvledarsektorn under lupp, med vår duktiga analytiker Herman Ohlsson.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vid månadsskiftet hade vi en spännande och diversifierad portfölj bestående av 33 bolag. Vinsten för fondens innehav som helhet, är estimerad att under nästa år växa med cirka 15%. En mycket solid siffra som bådar gott inför framtiden trots det tuffa ekonomiska läge världen befinner sig i idag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-0,61%8,48%40,53%170,40%
Jämförelseindex-3,21%4,19%38,66%140,40%

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.