Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var -0,61% under februari vilket var 2,60 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Under månaden påverkades avkastningen positivt av att många företag världen över rapporterade goda tillväxtsiffror. Det kan låta lite märkligt, men detta är också negativt för börsen då den allmänna tillväxten är så stark att inflationen inte ger med sig. Högre inflation leder till stigande marknadsräntor vilket pressar ned aktiekurserna. Det vi tjänar i ena vågskålen, där bolagens leverans är i fokus, förlorar vi i den andra där inflationen och räntorna är i fokus.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Beijer Ref samt Autonation. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var S&P Global, Adobe samt Technoprobe. I alla de här fallen så är det företagsspecifika anledningar till utfallen. Adobe är framför allt intressant då aktien föll när det nu ryktas att deras stora förvärv av Figma ej går igenom. Kursreaktionen är faktiskt lite komisk, för när förvärvet annonserades 2022 föll kursen ordentligt (marknaden tyckte att förvärvet var för dyrt) och nu när det kanske visar sig att förvärvet inte går igenom, då faller kursen igen. Så oavsett vad företaget gör med det här förvärvet så faller kursen. Ibland är Mr Market på märkligt humör.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som påverkar aktiekurserna mest just nu är marknadsräntorna och bolagens rapporter. Makro kan vi inte göra så mycket åt men vi gör vårt bästa för att hitta fantastiska bolag till fonden som belönar er andelsägare i form av bra avkastning på lång sikt.

Det som stör nationalekonomerna och Jerome Powell på Federal Reserve är att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark. Den senaste mätningen i USA visar att arbetslösheten är nere på låga 3,4%. Detta visar att räntehöjningarna från Federal Reserve än så länge haft väldigt liten effekt på arbetsmarknaden. När arbetsmarknaden är stark är det svårt att sänka tillväxttakten i löneutvecklingen och stävja inflationen. Vi tror att det kommer bli ytterligare räntehöjningar under året från FED, som gör vad de kan för att bekämpa inflationen.

Bland våra innehav kan vi exempelvis se att Fortnox nu höjer sina priser med runt 15-17% på vissa av sina moduler. Vi ser även att amerikanska byggnadsmaterialföretaget Martin Marietta, höjde sina priser under 2022 med runt 14% och förmodligen kommer höja lika mycket det här året. När företag efter företag höjer sina priser, då får vi konsumenter inflation som ett brev på posten. Den stora frågan är då, när kommer inflationen ned och därmed räntan? Ledande ekonomer ser att inflationen kommer ned under året, och det vi kan göra som förvaltare av ert kapital, är bland annat att investerare i företag likt ovannämnda. Företag som kan använda sin pricing power för att växa vinsten vilket i sin tur ger ert kapital ett visst inflationsskydd.

Förändringar i portföljen

Efter en period av få förändringar i fonden så gjordes en hel del förändringar under februari. Inom hälsovård sålde vi Zoetis och köpte Lonza, då det sistnämnda bolaget har betydligt högre tillväxt. Inom teknologi sålde vi giganten Amazon på grund av att de är fällda för marknadsmissbruk i Italien. Vi har även sålt Renault efter en mycket god utveckling under de senaste 12 månaderna. Ytterligare ett innehav som fick lämna fonden var Esteé Lauder. Bolaget kommer troligtvis ersättas av ett annat inom lyxkonsumtion framöver.  Nya innehav i fonden är också AMD samt ASM International, båda verksamma i den spännande halvledarsektorn. Om ni vill lära er mer om denna sektor, titta på filmen Halvledarsektorn under lupp, med vår duktiga analytiker Herman Ohlsson.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vid månadsskiftet hade vi en spännande och diversifierad portfölj bestående av 33 bolag. Vinsten för fondens innehav som helhet, är estimerad att under nästa år växa med cirka 15%. En mycket solid siffra som bådar gott inför framtiden trots det tuffa ekonomiska läge världen befinner sig i idag.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -0,61% 8,48% 40,53% 170,40%
Jämförelseindex -3,21% 4,19% 38,66% 140,40%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 4 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,6%
AUTONATION INC 4,3%
MASTERCARD INC 4,3%
S&P GLOBAL INC 4,2%
MSCI INC 4,1%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.