Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2024

Utvecklingen för Coeli Global Select var 3,46% i februari vilket var 1,07 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. De aktier som gav det bästa bidraget under månaden tillhörde två vitt skilda sektorer, teknologibolaget NVIDIA samt byggbolaget Sterling Infrastructure. Båda aktierna har gett fina bidrag till fondens avkastning under de senaste åren och vi har noterat att sedan första gången vi investerade i Sterling Infrastructure (som då hette Sterling Construction), har aktien stigit från 17 USD till att i skrivande stund handlas runt 110 USD. Det är en ökning med över 500%. För de intresserade så finner ni vårt första inlägg om företaget från 2019 här: Sterling Construction – Ett av de roligaste Special Situations-casen på länge. Det behöver alltså inte bara vara teknologiaktier för att det skall finnas potential för en aktieresa på fler hundra procent. I Sterlings fall så är det en kombination av omstrukturering av bolagets affär tillsammans med en mycket stark byggkonjunktur i primärt Texas, som har lett till den goda utvecklingen. I NVIDIAs fall så är det deras fantastiska GPU:er som idag behövs i världens datacenter för att bland annat driva AI.

Två aktier som påverkade fondens utveckling negativt under februari var Vonovia samt Adobe. I Vonovias fall så är vi inte säkra på varför aktien gick så svagt men det är troligen kopplat till ränteutvecklingen i Europa. I Adobes fall är nedgången direkt kopplad till att OpenAI är på väg att släppa ett revolutionerande AI-verktyg som kan skapa video, av bra kvalitet, baserat på text. Direkt efter att vi fick nys om den här produkten så minskade vi vår exponering mot Adobe betydligt och för tillfället är vi lite avvaktande till aktien.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det vi har sett under de två första månaderna av 2024, är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer vilket har påverkat uppgången på aktiemarknaden inom bland annat fastigheter. Vi noterar dock att marknadens reaktioner vid rapporttillfället, under den senaste rapportperioden, i de flesta fall är mer positiva än negativa. Vi har sett en viss förstärkning av kronan mot den amerikanska dollarn vilket är ett tecken på att marknaden börjar gilla mer ”risky assets”. Den senaste datapunkten gällande amerikansk inflationsstatistik visar inflationen fortsätter att falla även om rörelserna från föregående månad var små.

Förändringar i portföljen

Efter en veckas resa i Indien så kom vi fram till slutsatsen att vi skall göra ett byte från Kotak Mahindra Bank till ICICI. Detta då den senare har ett mer utbyggt kontorsnätverk som gör att de har en betydligt högre grad av självfinansiering. Vill ni läsa mer om vår intressanta resa till Indien så har vi skrivit ett långt inlägg till er: Vi besöker Indien med fokus på Indiska banker.

Fondens positionering - marknadstro framåt

I en miljö med fallande räntor kommer aktier att ha en stark utveckling på börsen. När väl räntesänkningarna tar fart kommer konsumenten att få mer pengar att spendera på konsumtion och det är detta som driver den starka börs vi nu upplever. I februari var delar av vårt analysteam på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona för att titta på de senaste trenderna inom smartphones, halvledare och mjukvara. Ni hittar våra kommenterar om denna intressanta mässa på vårt LinkedIn-konto. Vi rekommenderar även att ni går in på vår blogg där det finns många spännande inlägg att läsa.


Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

 

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.