Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2023

14,46% per år (efter avgifter) sedan starten i slutet av 2014, det är vad fonden och dess samling av världens finaste bolag hittills har avkastat i genomsnitt. Tillsammans med er andelsägare har vi gått igenom många händelser under åren, räntehöjningar, Covid-19, invasion av Ukraina och annat elände, men genom att alltid fokusera på att investera i kvalitetsbolag med ledande marknadspositioner så har vi tagit oss igenom alla dessa utmaningar. Om vi fokuserar på juni månad så ser vi att fonden ökade med 4,19% vilket var 0,23 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Sedan årsskiftet är fonden upp 27,87% vilket är 9,95 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som bidrog mest positivt under månaden var Autonation, Adobe samt Martin Marietta. Vad de har gemensamt, förutom otroligt duktigt management-team, är att de gynnas av att den amerikanska ekonomin fortsätter att ticka på trots räntehöjningarna. På den negativa sidan finner vi svenska Beijer Ref samt Fortnox, två aktier som har gått starkt hittills i år men som under månaden föll tillbaka en del. För Beijer Ref så var det EQT:s aktieförsäljning som påverkade sentimentet och i Fortnox fall verkar det vara en allmän oro för den svenska ekonomin. Vår syn är dock fortsatt långsiktigt positiv för både bolagen.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tog Federal Reserve en paus i räntehöjningarna för första gången på över ett år och i skrivande stund är USA:s styrränta 5,25%. Generellt så fungerar Feds räntestrategi och inflationen har fallit tillbaka till cirka 4% i årstakt. Den höga styrräntan har dock inte avskräckt aktiemarknaderna utan hittills har det varit ett bra börsår med stora uppgångar över lag. I Sverige fortsatte dock Riksbanken med sina höjningar då man vid senaste mötet höjde räntan till 3,75 %. Vi är fortsatt en bit från nivåerna i USA men det känns som att det börjar bli kännbart för personer med rörliga bolån. Både USA och Sverige använder styrräntan som verktyg för att göra lånade pengar dyrare och därmed minska efterfrågan i ekonomin. Och det fungerar, månadskostnaden för ett rörligt bolån har i realiteten blivit flera hundra procent högre i jämförelse med ett år sedan. De höga räntekostnaderna ”tar bort” pengar som annars skulle kunna användas till konsumtion, sparande etcetera. Både USA:s och Sveriges centralbank har som mål, och är fast beslutna, att få ned inflationen till 2%. Vi tror att USA kommer komma dit snabbare än Sverige eftersom USA inte har samma problem med en svag valuta som vi har. Tyvärr fortsätter den svenska kronan att vara väldigt svag mot dollarn, euron samt pundet, vilket spär på den importerade inflationen och ger Riksbanken ytterligare huvudbry.

Det är en delvis tudelad världsekonomi som vi nu ser. Den största ekonomin i världen, USA, fortsätter att gå bra och där ser vi nu tecken på att husbyggnationen eventuellt kommer ta fart uppåt igen trots att räntan är på de här nivåerna. USA och deras välskötta bolag är något alldeles extra när det kommer till att skapa ekonomiska värden.

I Europa så ser vi att räntehöjningarna börjar bita i de industrier som är räntekänsliga, likt byggindustrin, och det här är något vi tror kommer återspeglas i rapporterna som börjar nästa vecka. Kina är komplext, konsumenten ger tecken på att sätta fart igen men deras fastighetssektor ser ut att vara tyngd av alla de överinvesteringar som har skett under lång tid. Att Kina inte riktigt kommer igång är en av förklaringarna till att oljepriset är ganska dämpat.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi in Watsco, USA:s ledande distributör av utrustning för luftkonditionering, uppvärmning och kyla samt reservdelar/tillbehör till dessa. Vi har ägt detta välskötta samt lönsamma företaget tidigare i fonden, och nu i efterhand måste vi erkänna att vi aldrig skulle ha sålt aktierna. Det är lätt att vara efterklok men nu är vi återigen investerade i bolaget som har byggt upp en otroligt fin distributionsaffär med bra tillväxt inom ett segment där det finns en långsiktig underliggande hållbarhetstrend som är gynnsam för bolaget.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Det är nu högsommar i Sverige men det är också rapportsäsong och för oss förvaltare så är det bland det roligaste som finns. Följ oss gärna på vår blogg och LinkedIn där vi kommer dela med oss av några av höjdpunkterna från rapporterna.

 

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK4,19%27,87%58,44%218,73%
Jämförelseindex4,42%17,92%58,33%172,07%


Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.