Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select september 2021

September var en negativ månad för fonden som föll med 4,44 procent, vilket var 1,85 procent sämre än vårt jämförelseindex. De starkaste positiva bidragen var den indiska banken Kotak Mahindra samt svenska Fortnox, medan de aktier som gick svagast var schweiziska byggnadsmaterialtillverkaren SIKA samt brasilianska Pagseguro. Det finns ingen röd tråd mellan de aktier som gick bra eller svagt.

Under den senaste månaden har vi haft många möten med företag över hela Europa och vi finner där en stor optimism. Framför allt en vilja att investera i en högre grad än vad vi generellt fann innan coronapandemin. Vi bedömer det troligt att vi kommer se en större andel investeringar inom både logistik och teknik under kommande år än vad vi sett tidigare vilket är ett tydligt avtryck som coronapandemin lämnar efter sig på världsekonomin.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Börsen är just nu generellt orolig på grund av stigande räntor i USA, en makroekonomisk försvagning i Kina, leveransproblem av allt från halvledare till bensin till de engelska bensinstationerna. I jämförelse med den pandemi som lamslog världen för bara ett och ett halvt år sedan, finner vi de här problemen mycket mera hanterbara i allmänhet och för våra företag i synnerhet. Räntorna är låga, många har upplevt stora värdeökningar på sina fastigheter och viljan att spendera är fortsatt hög hos konsumenten.

Förändringar i portföljen

Under september köpte vi vår initiala position i podcastplattformen Acast. Om ni vill läsa mer om vårt möte med bolagets CFO, samt andra möten vi har gjort med företagare runt om i Sverige de senaste veckorna så finner ni mer info här: Del 1 och Del 2

Fondens positionering – marknadstro framåt

Nästa rapportsäsong börjar redan om en vecka och vi är mycket laddade inför den. Vi ser tidsperioderna mellan rapportsäsongerna som transportsträckor där allt är möjligt men det är när företagen rapporterar sina vinster som vi får vi veta vad som verkligen sker inom våra fina bolag.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -4,44% 17,69% 61,26% 173,12%
Jämförelseindex -2,59% 18,55% 40,88% 123,02%

USA

USA58.2%

Tyskland

Tyskland8.1%

Sverige

Sverige6.0%

Indien

Indien5.2%

Nederländerna

Nederländerna5.2%

Frankrike

Frankrike4.4%

Brasilien

Brasilien4.3%

Övrigt

Övrigt8.5%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik26.8%

Konsument, stabil

Konsument, stabil22.8%

Industri

Industri18.0%

Finans

Finans15.2%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk8.8%

Fastigheter

Fastigheter5.5%

Kommunikation

Kommunikation3.0%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
HCA HEALTHCARE INC 4,3%
MICROSOFT CORP. 4,1%
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4,1%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,0%
MASTERCARD INC. SHS-A- 3,7%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.