Förvaltarkommentar Coeli Global Select september 2021

September var en negativ månad för fonden som föll med 4,44 procent, vilket var 1,85 procent sämre än vårt jämförelseindex. De starkaste positiva bidragen var den indiska banken Kotak Mahindra samt svenska Fortnox, medan de aktier som gick svagast var schweiziska byggnadsmaterialtillverkaren SIKA samt brasilianska Pagseguro. Det finns ingen röd tråd mellan de aktier som gick bra eller svagt.

Under den senaste månaden har vi haft många möten med företag över hela Europa och vi finner där en stor optimism. Framför allt en vilja att investera i en högre grad än vad vi generellt fann innan coronapandemin. Vi bedömer det troligt att vi kommer se en större andel investeringar inom både logistik och teknik under kommande år än vad vi sett tidigare vilket är ett tydligt avtryck som coronapandemin lämnar efter sig på världsekonomin.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Börsen är just nu generellt orolig på grund av stigande räntor i USA, en makroekonomisk försvagning i Kina, leveransproblem av allt från halvledare till bensin till de engelska bensinstationerna. I jämförelse med den pandemi som lamslog världen för bara ett och ett halvt år sedan, finner vi de här problemen mycket mera hanterbara i allmänhet och för våra företag i synnerhet. Räntorna är låga, många har upplevt stora värdeökningar på sina fastigheter och viljan att spendera är fortsatt hög hos konsumenten.

Förändringar i portföljen

Under september köpte vi vår initiala position i podcastplattformen Acast. Om ni vill läsa mer om vårt möte med bolagets CFO, samt andra möten vi har gjort med företagare runt om i Sverige de senaste veckorna så finner ni mer info här: Del 1 och Del 2

Fondens positionering – marknadstro framåt

Nästa rapportsäsong börjar redan om en vecka och vi är mycket laddade inför den. Vi ser tidsperioderna mellan rapportsäsongerna som transportsträckor där allt är möjligt men det är när företagen rapporterar sina vinster som vi får vi veta vad som verkligen sker inom våra fina bolag.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-4,44%17,69%61,26%173,12%
Jämförelseindex-2,59%18,55%40,88%123,02%

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.