Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2019

Januari var en bra månad för oss som gillar aktier. Riskaptiten var tillbaka och månadsavkastningen på de flesta indexen motsvarande en årsavkastning. Under januari steg vår globalfond med 7,96 procent, vilket var 1,99 procent sämre än vårt jämförelseindex. De bästa bidragen kom från Mastercard, Wirecard och Chemours. De negativa bidragen kom från de två indiska bankerna HDFC och RBL samt svenska Beijer Ref. Det som utmärker januari är att bolag som förknippas med hög risk hade den starkaste utvecklingen.

Vi har under december och januari fokuserat analysen på att hitta bolag i den amerikanska byggnadssektorn som har blivit väldigt billiga. Eftersom bolånen har blivit billigare i USA har detta satt fart på byggandet igen.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

De två största bidragande orsakerna till det starka januari var att långräntorna föll och att centralbankerna berättade att de skulle vara försiktiga med höjningar av räntorna. Detta eldade på marknaderna eftersom aktier framstod som det bästa alternativet för placeringar. Det var också intressant att notera att handelskriget mellan USA och Kina hade en ganska liten påverkan denna månad. När den konflikten får en lösning kan vi nog se fram mot lättnads-rally som bidrar till ytterligare uppgångar på aktiemarknaderna.

Förändringar i portföljen

Nya bolag i globalfonden är United Rentals, GMS Inc., Axos Financials och Vonovia. De två första är bra exempel på bolag som vi tror kommer gynnas av ett återvunnet intresse för att bygga hus i USA igen. Axos Financials är en snabbväxande internetbank i USA som efter höstens nedgång på aktiemarknaden blivit köpvärd. Vonovia köpte vi tillbaka eftersom detta tyska fastighetsbolag blev lågt värderat igen. Under månaden sålde vi Beacon Roofing Supply då vi istället valde United Rental och GMS Inc. som exponering mot byggsektorn.

Fondens positionering

Under de senaste sex månaderna har det varit många bolag som har vinstvarnat. Det vi kunde se i januari var att vissa aktiekurser inte reagerade negativt på vinstvarningarna i och med det drar vi slutsatsen att den mesta negativa informationen nu ligger i aktiekurserna. Vi har under december och januari utnyttjat möjligheten att köpa billiga aktier och vi bedömer att aktiekurserna på dessa bolag kommer stiga kommande månader. Vi räknar också med att se uppgångar på aktiemarknaderna över lag eftersom många aktiekurser har varit nedtryckta.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK7,96%7,96%49,03%61,68%
Jämförelseindex9,95%9,95%46,87%51,85%

 

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.