Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv maj 2019

Nästan 4 procent bättre än vårt jämförelseindex, det blev resultatet för fonden under maj månad.

Index sjönk med runt 6 procent men vår portfölj av ”Världens finaste bolag” höll emot väl när det var turbulent och nyheterna dominerades av handelskriget mellan USA och Kina. Det finns flera faktorer till det här, däribland att tyska fastigheter hade en stark månad, fina svenska AAK steg ordentligt samt att vi hade ett uppköp i vårt nya amerikanska innehav TSS – en aktie vi köpte i våras just med tanken att det här bolaget kommer bli uppköpt. Uppköpet gjordes med aktier så uppköpspremien blev inte så stor som vi hade hoppats men aktien ökade i alla fall med ungefär 20 procent under månadens gång, vilket summa summarum adderade runt 0,8 procent till fondens utveckling. På den negativa sidan ser vi att våra cykliska innehav Chemours, Siltronic och United Rentals hade en tuff månad. Dock är de små i storlek så deras negativa påverkan på fonden var kontrollerad.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Mellanmjölk. Det är så vi ser den globala konjunkturen framför oss. En ganska lång period av en ganska trist tillväxtmiljö där den cykliska tillväxten har försvunnit men där de långsiktiga trenderna är intakta. På den positiva sidan har det nu påbörjats en global räntesänkningscykel vilket kommer skapa ny efterfrågan på konjunkturkänsliga varor, men rent allmänt blir det ingen fest à la 2018 igen på lång tid. Fonden är positionerad för detta, därav den goda utveckling som vi hade under maj och mer lär komma under resten av året då våra bolag fortsätter att växa. Framförallt noterar vi att valet i Indien avgjordes med en klar vinst för regerande Modi och vi förväntar oss nu ännu mer fart i våra indiska banker.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi ett byte i vår europeiska del av fonden. Vi sålde av den portugisiska banken BCP, en aktie som tyvärr har varit mer död än levande under de senaste sex månaderna. Även om banken fortsätter att utvecklas väl så är det tydligt att ingen vill äga den här typen av tillgång i den noll-räntemiljö vi nu ser ut att vara fast i under överskådlig tid. Era pengar måste jobba i bolag som växer och vars aktier går upp och därför investerade vi istället i holländska IMCD, en distributör av kemikalier som under det senaste kvartalet växte med runt 25 procent. Vår analys, inklusive intervju med tidigare anställd, pekar på att det här bolaget är av yppersta kvalité och har många år av hög tillväxt framför sig.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vår portfölj ligger väl i marknaden och vi ser mycket fram emot den rapportsäsong som börjar i juli månad då våra företag på nytt får visa upp sina starka vinsttrender. Vi äger inte mellanmjölk i fonden om vi säger så!

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-2,01%19,81%51,87%79,42%
Jämförelseindex-5,84%16,71%47,95%61,18%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.