Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select februari 2024

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 3,27% under februari var vilket var 0,23 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Det vi har sett under månaden är att marknadsklimatet för småbolag har blivit bättre och att de stora negativa kursrörelser vi tidigare såg på rapportdagarna, i stället har bytts ut mot mer positiva rörelser. Vi bedömer att investerarna generellt har blivit mer positiva till småbolagsaktier än vad de var under 2023. Vi ser fortsatt en stor uppsida i småbolag baserat på den relativt sämre avkastningen mot stora bolag samt att småbolag för närvarande har en lägre värdering.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Napco Securities, Sterling Infrastructure och Modine Manufacturing. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Aixtron, Alfen och Axcelis Technologies.

Två bolag som verkligen tog fart på rapportdagen var svenska Fortnox och amerikanska Sterling Infrastructure, som steg med 20%, tack vare fina rapporter som tydligt överträffade marknadens förväntningar. I februari var delar av vårt analysteam på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona för att titta på de senaste trenderna inom smartphones, halvledare och mjukvara. Ni hittar våra kommenterar om denna intressanta mässa på vårt LinkedIn-konto. Vi rekommenderar även att ni går in på vår blogg där det finns många spännande inlägg att läsa.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det vi har sett under de två första månaderna av 2024 är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer vilket har påverkat marknadssentimentet kring småbolag. Vi noterar dock att marknadens reaktioner vid rapporttillfället, under den senaste rapportperioden, i de flesta fall är mer positiva än negativa. Vi har sett en viss förstärkning av kronan mot den amerikanska dollarn vilket är ett tecken på att marknaden börjar gilla lite mer ”risky assets”. Den senaste datapunkten gällande amerikansk inflationsstatistik visar att inflationen fortsätter att falla även om förändringen från föregående månad var liten.

Förändringar i portföljen

Under februari gjordes ovanligt många förändringar i småbolagsfonden då sex nya innehav kom in i fonden och tre befintliga innehav fick lämna. Det kan uppfattas som mycket att göra nio förändringar på en månad men det reflekterar vår marknadstro. Det är vårt jobb att göra de förändringar som vi anser ger bäst förutsättningar för att skapa god avkastning till er andelsägare.

De bolag vi köpte var svenska VBG Group, amerikanska bolagen Patrick Industries, IDT Corporation, Covenant Logistics, First Advantage och kanadensiska Enghouse Systems. VBG Group är ett ledande bolag inom bland annat tillverkning av släpvagnskopplingar, snökedjor till lastbilar och klimatsystem för kommersiella fordon. Patrick Industries är verksamt i tre olika segment: husbilar och husvagnar, hus samt fritidsbåtar. Bolaget gjorde nyligen ett spännande förvärv inom sportfordon. IDT Corporation är ett teknologibolag som är verksamt inom mobiltelefoni, telefoni och betalningar. Bolaget använder bland annat sitt starka kassaflöde till att investera i mindre bolag med fin tillväxt och höga marginaler i syfte att, när de växt till sig ordentligt och blivit lönsamma, dela ut bolagen till befintliga aktieägare. Enghouse System påminner om svenska VITEC som växer genom att förvärva andra mjukvarubolag. Covenant Logistics är ett transportbolag, som även dom, växer organiskt genom bland annat förvärv där man riktar in sig på nischade logistikbolag. First Advantage erbjuder bland annat tjänster för bakgrundkontroll av personer som ska anställas i ett bolag. Bolaget har mer än 33 000 kunder i världen och genomför fler än 100 miljoner bakgrundskontroller per år åt sina kunder.

För att göra plats åt de nya innehaven sålde vi Comfort Systems, Technoprobe och Qualys. Comfort Systems sålde vi på grund av att bolaget tyvärr har fått ett för stort börsvärde för vår småbolagsfond. Qualys förlorade ett avtal där man var preferred partner till Microsofts Cloud (Azure), vilket gjorde att vi inte ansåg caset vara tillräckligt attraktivt längre. Technoprobe sålde vi på grund av värderingen och att vi har valt att fokusera på andra delar av halvledarindustrin.

Fondens positionering – vår marknadstro framåt

Genom de förändringar vi gjort under månaden har vi ökat vår exponering mot amerikanska bolag. Med tanke på det stora utbudet av småbolag är den amerikanska aktiemarknaden en bra plats att leta efter kvalitativa tillväxtbolag. Vi tror att en miljö med fallande räntor kommer vara gynnsamt för aktiemarknaden, i synnerhet småbolag. När väl räntesänkningarna tar fart kommer konsumenten att få mer pengar att spendera på konsumtion. Vi ser framför oss en dubbelt positiv effekt i resultaträkningen hos bolagen i form av högre omsättning och lägre lånekostnader, vilket kommer driva aktiekurserna uppåt då det ger en fin positiv effekt på vinst per aktie.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.