Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select maj 2022

Under maj månad såg vi en stabilisering av aktiemarknaderna på grund av att vi nu upplever en viss inbromsning av inflationen. Som en effekt av detta har uppgången i den amerikanska tioårsräntan avstannat och ligger nu och hovrar runt 3 procent. Skälet till att vi nämner detta är att inflationen och räntan är just nu de enskilt viktigaste faktorerna för att bestämma aktiemarknadernas utveckling. Under maj månad minskade den globala småbolagsfonden med 2,09% i värde vilket var 1,39% sämre än vårt jämförelseindex.

Trots utvecklingen på aktiemarknaderna så går våra bolag i fonden väldigt bra. Några exempel är Titan Machinery som säljer jordbruksredskap och rapporterade en ökning i omsättning på 23,7% i årstakt. En annan rapport värd att lyfta fram är ett av våra Tech bolag Truecaller som ökade sin omsättning med hela 116 procent jämfört med samma period förra året. Tyvärr har bolaget råkat ut för ”dålig media” vilket har gjort att aktien stundtals har varit under press.

De aktier som gick starkast under månaden var Installed Building Products, Austrian Technologie & System och Ameresco. På den negativa sidan finner vi Semler Scientific, Mitek System samt Truecaller.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som har påverkat aktiemarknaderna mest under första halvåret är inflationen, d v s prisökningar på olika varor och tjänster. Vi kan dela upp inflationen i två delar baserat på vad källorna är. Den första delen av inflationen kommer från prisökningarna utifrån pandemin som härjade under 2020 och 2021. På grund av nedstängningarna ser bolagen över sina leveranskedjor och börjar flytta produktionen från Asien till Europa och USA. Att tillverka något i Europa eller USA är generellt sett dyrare än Asien varför priserna har ökat. Vi hade också problem med att frakterna blev dyrare och mer besvärliga.

Pandemin gjorde dessutom det svårt för arbetskraft att flytta mellan gränserna, vilket har skapat brist och drivit upp lönerna. Den andra delen av inflationen som vi upplever idag kom snabbt och har sitt ursprung i att Ryssland har anfallit Ukraina. Kriget har bland annat drivit upp priserna på transporter då diesel och olja har blivit dyrare. Ukraina är en stor råvaruleverantör inom jordbrukssektorn och just nu hindrar den ryska blockaden i Svarta havet fraktfartygen att lämna hamnarna vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. Ett av de stora bakomliggande skälen till inflationen är vi måste byta ”inköpsställen”. Vi måste köpa våra varor och tjänster på andra ställen där priserna är 8–10% högre än hos våra gamla leverantörer.

Den stigande räntan på grund av inflationen har satt press på värderingarna på aktiebolagen. När vi som aktieanalytiker lägger in en högre kalkylränta i den diskonterade kassaflödesmodellen går priset på aktien ned och det är precis det som har hänt på aktiemarknaden under första halvåret. Under vår analysresa till USA i maj kunde vi konstatera att våra bolag kan hantera inflationen på ett bra sätt. Våra Champions har pricing power och de har börjat höja priserna för att skydda både omsättningstillväxten och vinstmarginaler.

Här kan du läsa om ett bolagsbesök vi gjorde på vår senaste resa till Texas i USA.

Förändringar i portföljen

Under maj månad har vi gjort ett antal förändringar i portföljen för att skapa en mer slagkraftig småbolagsfond.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Den senaste rapportperioden har visat att alla våra bolag går bra. Vi jobbar löpande med att justera och förbättra portföljen för att vi ska kunna leverera avkastning till er andelsägare under resterande delar av året.

Industriservice

Industriservice20.3%

Industriprodukter

Industriprodukter16.3%

Tekonologi

Tekonologi14.0%

Mjukvaror

Mjukvaror13.4%

Sjukvård

Sjukvård9.8%

Konsument, stabil

Konsument, stabil7.4%

Finans

Finans5.3%

Fastigheter

Fastigheter4.0%

Förnybar energi

Förnybar energi3.5%

Detaljhandel

Detaljhandel2.1%
0%20%40%60%80%100%

USA

USA41.2%

Sverige

Sverige25.8%

Italien

Italien7.6%

Stortbritannien

Stortbritannien7.2%

Kanada

Kanada3.4%

Finland

Finland2.9%

Schweiz

Schweiz2.6%

Frankrike

Frankrike2.6%

Nederländerna

Nederländerna2.3%

Australien

Australien2.1%

Tyskland

Tyskland1.6%

Österrike

Österrike0.8%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Small Cap Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Small Cap Select

Största innehav (%)
HEXATRONIC GROUP AB 4,28%
AT&S AUSTRIA TECH.& SYSTEM. 3,90%
ARJO AB 3,63%
INCAP OYJ OULU 3,30%
KONINKLIJKE BAM GROUP N.V. 3,16%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Small Cap Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.