Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Bloggen

Vår vardag innehåller alltifrån att följa börsöppning, skanna marknaden på nya potentiella bolag och analysera nyckeltal till att delta i konferenssamtal, ställa frågor till bolagsledningar och göra företagsbesök. Vi vill gärna dela med oss av det som vi tror är intressant även för andra – det är därför denna blogg finns. Vill du vara säker på att inte missa något, fyll i din e-postadress här bredvid så håller vi dig uppdaterad.

Prenumerera på
Coeli Globals nyhetsbrev eller vår blogg

Visa alla

Bolagsbesök

Spännande bolag

Innehav

ASML – Ett av världens viktigaste företag

Innehav
ASML är utan tvekan ett av världens viktigaste bolag och helt avgörande när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Det är nämligen ASMLs maskiner som används för att tillverka halvledare, även kallat chip. I takt med att världen blir alltmer digital blir vi också mer beroende av halvledare och behovet av dem större eftersom de utgör ryggraden i all form av elektronik.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Vi har positionerat fonden med fokus på bolag som säljer till andra bolag och vi har en ”undervikt” i bolag som säljer till konsumenter. Trots att ekonomin kanske går in i en svagare period gör vi vårt bästa för att hitta växande vinsttrender. Några av dessa vinsttrender är satsningar på infrastruktur, förnybarenergi, hälsovård, datautrustning samt mjukvara.
Läs mer

Spännande besök hos laserbolaget EL.En.

Innehav
Marknaden tror att bolaget kommer växa omsättningen med 16,1 % under 2022 och 8,4% under 2023. Min bedömning är att omsättningstillväxten kommer bli högre för 2023. De bidragande faktorerna är starkare efterfrågan från Europa vilket ger volymtillväxt och prisökningar. Det gör in sin tur att vi tror att omsättningstillväxten kommer att landa på minst 15% för 2023.
Läs mer
1 2 3 32

Mastercard har mer att ge

Bolagsbesök
I början av december besökte vi vår champion Mastercard i Purchase utanför New York. Målet med mötet var att förstå hur affärsområdet kreditkort utvecklas och hur delaktig man är i det nya fenomenet Buy Now Pay Later (BNPL) som Klarna har byggt sin framgång på.
Läs mer

Take-Two: Meeting with T2

Bolagsbesök
I love this job. One of our latest meetings in New York was with a company that has been high on my wish list for a long time, as I have grown up with the products they make. That company is Take-Two Interactive Software.
Läs mer
1 2 3 4
1 2 3 4

ASML – Ett av världens viktigaste företag

Innehav
ASML är utan tvekan ett av världens viktigaste bolag och helt avgörande när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Det är nämligen ASMLs maskiner som används för att tillverka halvledare, även kallat chip. I takt med att världen blir alltmer digital blir vi också mer beroende av halvledare och behovet av dem större eftersom de utgör ryggraden i all form av elektronik.
Läs mer

Spännande besök hos laserbolaget EL.En.

Innehav
Marknaden tror att bolaget kommer växa omsättningen med 16,1 % under 2022 och 8,4% under 2023. Min bedömning är att omsättningstillväxten kommer bli högre för 2023. De bidragande faktorerna är starkare efterfrågan från Europa vilket ger volymtillväxt och prisökningar. Det gör in sin tur att vi tror att omsättningstillväxten kommer att landa på minst 15% för 2023.
Läs mer

STAAR Surgical – Ett innehav i Coeli Global Small Cap Select

Innehav
I del två av vår serie där vi går igenom innehav i Coeli Global Small Cap Select har vi kommit fram till STAAR Surgical. STAAR Surgical tillverkar och säljer inopererbara linser för olika typer av synfel. Linserna är ett alternativ till både glasögon och linser, men framför allt till laserbehandlingar som en mer permanent lösning.
Läs mer

Alarm.com – Ett innehav i Coeli Global Small Cap Select

Innehav
För att introducera vår nya småbolagsfond Coeli Global Small Cap Select har vi gjort en serie om fyra blogginlägg där vi presenterar några av de bolag vi investerat i. I första inlägget går vi igenom vårt amerikanska innehav Alarm.com. Vi träffade bland annat bolagets CFO Steve Valenzuela under vårt besök på William Blairs aktiekonferens i Chicago i början av juni.
Läs mer
1 2 3 8
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01

Hem Start Bloggen