Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Boken

Vägen till vinnande aktier

”Det är precis sådär en investerarbok ska vara; kort, koncis och slagkraftig. Har läst otaliga investerarböcker som man känner hade behövt vara MAX en tredjedel av skriven text. Fler borde ta efter detta.” – Filip, investerare

Hemligheter bakom framgångar

Andreas har skrivit en bok om det han brinner för och har arbetat med i många år, det vill säga investeringar i vinnande aktier. Han lyfter upp frågor såsom vad utmärker en vinnande och prisvärd aktie, hur slår man index gång på gång och hur känner man igen ett särskilt bra företag. Genom att bedöma vinsttillväxt och vinstkvalitet visar han hur lönsamma investeringar kan identifieras över hela världen.

Men varför skriva en bok där författaren avslöjar sina hemligheter bakom sin egen framgång? ”Jag vill att alla som är intresserade av investeringar ska ha möjlighet att ta till sig kunskap på ett lättillgängligt sätt. De flesta böckerna på marknaden är ganska komplicerade i sitt språk och resonemang”, säger Andreas.

Köp boken

Det här boktipset riktar sig till dig som vill ha mer kunskap om hur du kan skilja lönsamma investeringsobjekt från mindre lönsamma (alternativt olönsamma). Boken hittar du bland annat hos Adlibris.

Köp boken

Hem Coeli Global Select Boken