AMD – ett ledande halvledarbolag inom datacenter

Vi har länge velat köpa detta fina halvledarbolag och äntligen fick vi chansen att göra det i februari efter att aktien kommit ner till en tilltalande värdering. AMD designar chip till datacenter samt gamingdatorer och chipen är framför allt CPU:er (Central Processing Unit) och GPU:er (Graphic Processing Unit), som är centrala komponenter när det kommer till att hantera stora mängder data. Detta innebär att Coeli Global Select nu äger både AMD och Nvidia, de två ledande halvledarbolagen inom datacenter och chip till AI-applikationer.

AMD halvledarbolag

Jag (t.h.) och Henrik Milton (t.v.) besöker AMDs huvudkontor i Silicon Valley i september 2022.

AMD – ett ledande halvledarbolag inom datacenter

AMD är ett fantastiskt bolag som vi haft ögonen på en längre tid och som vi bland annat besökte under vår resa till Silicon Valley förra året. AMD är en så kallad ”fabless” i halvledarsektorn, vilket innebär att man fokuserar på att designa chip. Själva tillverkningen outsourcas till TSMC samt GlobalFoundries.

Precis som Nvidia är AMD väldigt framgångsrika när det kommer till att designa chip och framför allt CPU:er, vilket bäst beskrivs som hjärnan i datorn och den som utför alla beräkningar. Nvidia har en dominerade position inom GPU:er som främst används till AI-algoritmer och för att avlasta CPU:er. Eftersom CPU:er och GPU:er kompletterar varandra i datacenter äger vi nu de två ledande bolagen på denna marknad.

Marknaden för datacenter växer strukturellt eftersom samhället lagrar mer och mer data samt använder molnlösningar i allt större utsträckning. Nedan graf visar att investeringar från de största bolagen inom molntjänster har vuxit med i snitt 22% per år de senaste tio åren. En trend vi tror kommer fortsätta.

AMD investeringar graf

Källa: Bloomberg

Bolaget går från klarhet till klarhet

Sedan 2017 och lanseringen av AMDs nya ”Zen 3” arkitektur har bolaget gått från klarhet till klarhet och produkterna har blivit en favorit bland kunderna. Kunderna utgörs idag av bland annat Google, Amazon och Microsoft som använder AMDs chip i sina datacenter för att driva molntjänsterna.

Risken i ett halvledarbolag är som störst när ny arkitektur, design och chip lanseras eftersom de både kan bli väldigt lyckade eller också ratade av marknaden om de inte lever upp till förväntningarna. Denna risk har minskat drastiskt i takt med flertalet lyckade produktlanseringar från AMD.

Förutom lyckade produktlanseringar är det också viktigt som halvledarbolag att bevisa sig för sina kunder och kommunicera en teknologisk färdplan för den framtida produktutvecklingen. Kunderna ska vara beredda att investera i produkterna och sedan kunna uppgradera dessa i framtiden. Detta är en stor anledning till att AMD tar marknadsandelar från Intel inom datacenter.

Nedan bild visar på fördelningen mellan de tre jättarna inom detta segment, Nvidia, AMD och Intel. Vi ser framför oss att AMD kommer fortsätta ta marknadsandelar från Intel, vilket bolaget även bekräftade när vi träffade dem i Silicon Valley förra året. Intel kontrollerar idag nästan hälften av marknaden för datacenter men har under många år haft problem med försenade produktlanseringar och höga kostnader för att både designa och tillverka chip. Detta har begränsat hur mycket kapital och fokus bolaget haft möjlighet att lägga på design av chip. Samtidigt har AMD haft möjligheten att spendera alla sina pengar på forskning och utveckling för att ta fram bättre chip än Intel. Resultatet av detta ser ni i grafen nedan (AMD i rött). För att försöka parera den ökade konkurrensen från AMD har Intel lanserat en ny strategi kallad IDM 2.0. Tanken med denna strategi är att separera tillverkning och design av chip.

AMD datacenter säljprocess

Källa: Jefferies

Förvärv

Förutom att ta marknadsandelar har AMD nyligen gjort två stora förvärv som ytterligare stärker positionen inom datacenter. I februari 2022 förvärvades Xilinx för $49B, det största förvärvet någonsin i halvledarsektorn. Xilinx designar chip som används i framför allt datacenter samt ADAS (advanced driver-assistant system) i bilar. Man förvärvade även Pensando för $1.9B, en startup inom design av chip till datacenter. Fördelarna med dessa förvärv är flera. Marknaden för chip till datacenter växer snabbare än chip till gamingdatorer, den har högre marginaler och är även mindre cyklisk eftersom kunderna främst utgörs av de stora techjättarna, till skillnad mot gaming där en stor andel är konsument. Det är även högre marginaler på chip inom datacenter.

Stora satsningar på AI

Ytterligare en intressant aspekt med AMD är deras växande satsning på AI. Nvidia har idag cirka 95% marknadsandel inom GPU:er som används till AI-applikationer, exempelvis ChatGPT. AMD har börjat fokusera mer på denna marknad och kommer under 2023 släppa sitt MI300-chip som är specialiserat på AI och som kommer konkurrera med motsvarande chip från Nvidia. Vi tror det finns plats för båda bolagen att bli dominanta på denna gigantiska marknad i takt med att AI-applikationer blir allt vanligare. Marknaden för AI-chip förväntas växa med 25% i snitt fram till 2027 då den väntas vara värd närmare $50bn. Detta skapar ytterligare en vertikal inom datacenter som kommer driva tillväxten kommande år och som vi ser framemot att följa. Intels största satsning på området var förvärvet av Israeliska Habana Labs 2019 som specialiserar sig på AI-chip. Bolaget har sedan dess lanserat två AI-chip i form av Gaudi2 och Greco för att konkurrera med Nvidia och AMD.

Värdering och framtida tillväxt 

Historiskt har AMD värderats till PE 35x framåtblickande 12 månader. Vi köpte bolaget på strax över 20x vilket vi tycker är en låg värdering sett till framtidsutsikterna för bolaget. Vi tror att bolaget kommer kunna växa sina vinster med över 20% per år i snitt i takt med att man tar mer marknadsandelar från Intel. Vi ser också framför oss att AMD, blir mer likt Nvidia, med ytterligare satsningar chip till AI-applikationer. Detta skulle vara gynnsamt för både värderingen och aktiepriset framåt eftersom Nvidia idag handlas på PE 50x.

Under februari köpte vi även det nederländska halvledarbolaget ASM International som tillverkar maskiner till halvledarfabriker. Ett blogginlägg om detta kommer inom kort. Totalt har Coeli Global Select nu cirka 10% exponering mot halvledarsektorn och våra innehav i densamma är AMD, ASML, ASM International, Nvidia och Technoprobe.

→ Titta gärna på vår film där vi går igenom halvledarsektorn mer i detalj.

Källor: Coeli Global analys, New Street Research, Jefferies, Bloomberg

 

Herman Ohlsson

Analytiker

Herman Ohlsson

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.