Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Global summerar 2022

Direkt från SEB:s aktiekonferens i Köpenhamn summerar våra förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton 2022 samt blickar ut över 2023. Presentationen spelades in den 11:e januari.

Ett väldigt speciellt år som innefattar den hemska invasionen av Ukraina, hög inflation, kraftigt stigande räntor och skenande energipriser. Ett utmanande marknadsklimat där det dock finns fina bolag som fortsätter växa sin omsättning och vinst. Under denna presentation tar de bland annat upp:

– 2022 och fondernas utveckling under året.

– Den nystartade fonden Coeli Global Small Cap Select.

– Innehav vi vill lyfta fram lite extra.

– Special situations och hur dessa innehav kompletterar våra långsiktiga innehav i Champions.

– Tankar om 2023 och vad vi eftersöker i form av makro och bolagens leverans.

Detta och mycket mer när våra förvaltare blickar tillbaka på 2022 och ut över 2023.

Klicka på denna länk för att se presentationen  

 

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Köp fond

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01