Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2022

En utmanande månad. Efter en stark mars månad, då fonden ökade i värde och slog index markant, blev april precis tvärtom; fonden föll med 5,38% vilket var 1,72% sämre än vårt jämförelseindex. De aktier som bidrog mest positivt till avkastningen var Mastercard och UnitedHealth Group.

Vi besökte Mastercard i december och fick ett bra intryck och det var härligt att se att de nu levererade. Vi själva är ute och reser mycket just nu och besöker företag över hela världen. Vi kan notera att det är full fart på många flygplatser, vilket återspeglas i Mastercards siffror där vi kunde se att ”cross-border” travel var upp 53% jämfört med året innan. Mer information om Mastercard.

På den negativa sidan finner vi Amazon och NVIDIA. Amazon sticker ut med en dålig rapport där vi ser att de tyngs av löneinflationen i USA. Företagets molntjänster fortsätter dock att gå bra, men inflationen ligger som en våt filt över företagets e-handel just nu. Ett annat företag som har haft det jobbigt med inflationen är sjukhusoperatören HCA som rapporterade att de har sett oväntad stark löneinflation bland sina kontraktsanställda. HCA kommer som ett resultat av det här att öka sina priser, men det kommer ta tid innan deras höjningar får effekt. Bland våra runt 30 innehav är det just HCA och Amazon som har det jobbigt med inflationen. Andra företag, likt stenbrottsbolaget Martin Marietta, verkar istället gynnas då de med lätthet kan höja sina priser och på det viset skapa högre omsättning och vinst. Över tid jämnas utvecklingen dock ut och det är den industristruktur och affärsmodell som företagen drivs med som skapar de långsiktiga aktieägarvärden.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det var länge sedan vi såg så här många jobbiga saker på börsen på samma gång; inflation och räntehöjningar i USA, geopolitisk turbulens i Europa och covidnedstängningar i Kina. Aktiemarknaden prisar dock in det här på direkten, därav den svaga aprilmånaden, och det vi kan se bland industriföretagen just nu är att många flaskhalsar börjar så sakta lösas upp. Vi hör till exempel att en del fabriker i Ukraina kör nu igen på ganska hög verksamhetsnivå och att halvledarbristen går åt det ljusa hållet. Även i Kina verkar det nu bli bättre steg för steg.

Förändringar i portföljen

Under april så gjorde vi inga förändringar i vår portfölj.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Världen har ändrats relativt mycket under årets första månader och vi känner att vi har positionerat fonden för att den skall kunna leverera solid avkastning under resterande delar av året.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-5,38%-10,90%45,61%166,62%
Jämförelseindex-3,66%-5,58%35,27%131,55%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2022-

Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2022--

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.