Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2022

En utmanande månad. Efter en stark mars månad, då fonden ökade i värde och slog index markant, blev april precis tvärtom; fonden föll med 5,38% vilket var 1,72% sämre än vårt jämförelseindex. De aktier som bidrog mest positivt till avkastningen var Mastercard och UnitedHealth Group.

Vi besökte Mastercard i december och fick ett bra intryck och det var härligt att se att de nu levererade. Vi själva är ute och reser mycket just nu och besöker företag över hela världen. Vi kan notera att det är full fart på många flygplatser, vilket återspeglas i Mastercards siffror där vi kunde se att ”cross-border” travel var upp 53% jämfört med året innan. Om ni vill läsa mer om Mastercard så finns det mer info här.

På den negativa sidan finner vi Amazon och NVIDIA. Amazon sticker ut med en dålig rapport där vi ser att de tyngs av löneinflationen i USA. Företagets molntjänster fortsätter dock att gå bra, men inflationen ligger som en våt filt över företagets e-handel just nu. Ett annat företag som har haft det jobbigt med inflationen är sjukhusoperatören HCA som rapporterade att de har sett oväntad stark löneinflation bland sina kontraktsanställda. HCA kommer som ett resultat av det här att öka sina priser, men det kommer ta tid innan deras höjningar får effekt. Bland våra runt 30 innehav är det just HCA och Amazon som har det jobbigt med inflationen. Andra företag, likt stenbrottsbolaget Martin Marietta, verkar istället gynnas då de med lätthet kan höja sina priser och på det viset skapa högre omsättning och vinst. Över tid jämnas utvecklingen dock ut och det är den industristruktur och affärsmodell som företagen drivs med som skapar de långsiktiga aktieägarvärden.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det var länge sedan vi såg så här många jobbiga saker på börsen på samma gång; inflation och räntehöjningar i USA, geopolitisk turbulens i Europa och covidnedstängningar i Kina. Aktiemarknaden prisar dock in det här på direkten, därav den svaga aprilmånaden, och det vi kan se bland industriföretagen just nu är att många flaskhalsar börjar så sakta lösas upp. Vi hör till exempel att en del fabriker i Ukraina kör nu igen på ganska hög verksamhetsnivå och att halvledarbristen går åt det ljusa hållet. Även i Kina verkar det nu bli bättre steg för steg.

Förändringar i portföljen

Under april så gjorde vi inga förändringar i vår portfölj.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Världen har ändrats relativt mycket under årets första månader och vi känner att vi har positionerat fonden för att den skall kunna leverera solid avkastning under resterande delar av året.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -5,38% -10,90% 45,61% 166,62%
Jämförelseindex -3,66% -5,58% 35,27% 131,55%

USA

USA57.9%

Sverige

Sverige10.0%

Schweiz

Schweiz9.8%

Indien

Indien4.9%

Frankrike

Frankrike4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Italien

Italien2.8%

Övrigt

Övrigt5.6%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.9%

Teknik

Teknik30.2%

Industri

Industri15.0%

Finans

Finans11.2%

Kommunikation

Kommunikation5.1%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk3.5%

Fastigheter

Fastigheter1.8%

Övrigt

Övrigt0.5%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
APPLE INC 4,7%
MICROSOFT CORP. 4,5%
S&P GLOBAL SHS 4,4%
ASML HOLDING NV 4,4%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,3%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.