Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select under var 1,00% under april vilket var 0,55 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Atlas Copco, HCA och Kotak Mahindra Bank. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var MSCI, Beijer Ref, och ASM International. I samtliga fall, bortsett från Beijer Ref, så förklaras aktiens utveckling av den kvartalsrapport bolaget levererade under månaden. För Atlas Copco och HCA (sjukhuskedja i USA) så var rapporterna milsvid över förväntan och båda bolagens aktier förtjänade verkligen sin värdeutveckling. Under Andreas Brocks tidigare roll som analytiker har han följt Atlas Copcos kvartalsrapporter sedan 2012. Det brukade ofta vara så att efter en medioker rapport (som förra) kommer det en riktig kanonrapport, så blev det denna gång också. Finanstjänsteföretaget MSCI:s rapport var överlag bra, men man kunde tyvärr utläsa att deras ESG-tjänster har sett minskad efterfrågan, framför allt i Europa. ASM Internationals rapport visade att vissa order på deras produkter skjuts lite på framtiden. Marknaden skakade dock av sig detta ganska snabbt och ASM:s aktie är tillbaka i närheten av priset den handlades på innan rapporten.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I början av maj gjorde Federal Reserve ytterligare en höjning av fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Vi tror att detta är den sista eller näst sista höjningen från Fed för denna gång. Detsamma gäller nog ett flertal andra centralbanker som också närmar sig slutet av cykeln. Vår åsikt baserar vi på att inflationen i USA nu har fallit 4 procentenheter sedan toppen i juni 2022. Den senaste observationen av inflationen i USA var i april och då var den cirka 5%. Det andra skälet till att vi tror att Fed är nära toppen gällande räntehöjningarna, är att några av de regionala amerikanska bankerna har fått stora problem på grund av att styrräntan stigit så snabbt. Dels så är det bankernas exponering mot fastighetsbolag som ifrågasätts men också att många banker har gjort en hel del felinvesteringar med sin egen likviditet. När sedan bankens kunder börjar känna att det ”osar katt” och tror att banken ska gå under tar de ut sina besparingar och då får vi en så kallad ”Bank-run”. I vår digitala värld med möjlighet till snabba transaktioner kan en ”Bank-run” ske väldigt snabbt. I Silicon Valley Banks fall tog kunderna ut 75% av sitt kapital på 36 timmar. Vi får hoppas att denna trovärdighetskris för de amerikanska regionala bankerna blåser över snabbt så att aktiemarknaden slipper detta element av oro.

I den positiva delen av vågskålen hittar vi nyheter om att Kina har börjat öppna upp på allvar och vill göra affärer med omvärlden igen, samt att kineserna kommer börja resa mer än tidigare. Att världen får i gång sina leverantörskedjor med Kina är viktigt för att trycka tillbaka inflationen. Man ska komma ihåg att inflationen började stiga 2021 på grund av att leverantörskedjorna kollapsade som en konsekvens av att världen stängde ner under coronapandemin.

Att marknadsräntorna nu faller tillbaka ger stöd till aktievärderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under det kommande året.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjordes inga förändringar i fonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi gick in i året med en aktieportfölj bestående av Världens Finaste Bolag. En portfölj med några av världens starkaste varumärken, företagsledningar och där företagen har bra tillväxt samt låg skuldsättning. Det är glädjande att se att portföljen levererar enligt plan och det är med hög optimism som vi ser fram emot resten av året.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK1,00%14,12%48,39%184,45%
Jämförelseindex0,45%7,10%47,47%147,11%
 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.