Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillbaka till Fonden

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

 

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select december 2021

29 procent blev resultatet av era investeringar hos oss under 2021. Vår portfölj av världens finaste bolag fortsätter att leverera stark avkastning och 29 procent känns som en härlig siffra, framför allt när man betraktar att vi under det stormiga året 2020 gjorde nästan 15 procent och året innan dess 35 procent. Mätt mot vårt jämförelseindex så var vi 1,4 procent bakom under 2021, men mätt på tre år så ligger fonden 22 procent före sitt index och sedan start runt 54 procent.

Merparten av våra bolag levererade en bra resultatutveckling 2021. Om man tittar på de fem aktier som bidrog mest till avkastningen så finner vi två byggnadsmaterialföretag, SIKA och Martin Marietta; ett sjukhusföretag, HCA; samt två teknologibolag, Microsoft och NVIDIA. Metoden för att hitta vinnande aktier är densamma oavsett industri och fonden är väl diversifierad. På den negativa sidan 2021 finner vi tre företag i utvecklingsländer vars marknader hade ett tufft år; brasilianska Magazine Luiza och Pagseguro, samt polska Allegro.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utveckligen?
Vi har flera gånger nämnt att det finns stor arbetskraftsbrist i USA och tillsammans med enorma infrastruktursatsningar och en allmänt köpsugen konsument så kommer inflationen i USA vara relativt hög under kommande tidsperiod. Amerikanska centralbanken kommer inte acceptera att inflationen blir alltför hög och vi står därför inför en period av räntehöjningar i USA och en starkare dollar. Rent matematiskt, enligt principen att nuvärdet av en finansiell tillgång är värdet av de diskonterade kassaflödena, så leder högre räntor till lägre aktiekurser. I den andra vågskålen finns det faktum att högre vinster leder till högre aktiekurser och de här två fenomenen kommer under 2022 att stå och vägas mot varandra. Det fina i kråksången är att över tid så kan räntorna bara pressas upp så mycket, medan företagens vinster kan växa hur mycket som helst, så i långa loppet vinner alltid vinsttillväxten.

Läs mer om vårt senaste besök i USA och vilken stark vinsttillväxt vi ser i Mastercard här, så förstår ni varför vi ser så positivt på fondens framtid.

Förändringar i portföljen
Under december månad gjordes inga förändringar i portföljen.

Fondens positionering
Fonden har nu varit i gång i mer än sju framgångsrika och spännande år. Under 2022 planerar vi att uppgradera innehaven ytterligare för att göra fonden ännu vassare, men mer om det i nästa månadsbrev!

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 2,91% 28,94% 99,80% 199,22%
Jämförelseindex 3,89% 30,35% 77,57% 145,23%

USA

USA59.1%

Schweiz

Schweiz8.5%

Sverige

Sverige8.3%

Indien

Indien4.9%

Tyskland

Tyskland4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Frankrike

Frankrike3.6%

Övrigt

Övrigt6.5%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.8%

Teknik

Teknik29.3%

Industri

Industri13.1%

Finans

Finans11.4%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk6.5%

Kommunikation

Kommunikation5%

Fastigheter

Fastigheter1.9%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,5%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2%
HCA HEALTHCARE INC 4,2%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,1%
SIKA LTD 4,1%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.