Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2022

Vissa månader går snabbt och dagarna flyger förbi, andra är så händelserika att de känns som ett helt kvartal. Januari tillhör den senare kategorin, där marknaden ena dagen oroades av Rysslands president Putin, hans judokonster och tusentals trupper vid ukrainska gränsen, för att nästa dag oroa sig över amerikanska centralbanken och kommande räntehöjningar. Det blev väldigt mycket oro på kort tid och börserna över hela världen föll och vår fond med de.

Under månadens gång så föll fonden med 6,4 procent vilket var 4,6 procent sämre än vårt jämförelseindex. Om man tittar på de 10 aktier som gick bra för oss under januari likt Renault och Vonovia, så ser vi att flera av de gick ganska dåligt förra året. Å andra sidan, bland aktier som gick dåligt under januari finner vi bolag av yppersta kvalité likt Zoetis och SIKA. Det är därför väldigt tydligt att börsoron hittills i grova drag har haft ett tema: sälj allt som gick bra under 2021 och köp allt som utvecklades sämre. Även om vi är glada att några av våra aktier som underpresterade under 2021 nu går riktigt bra, så vill vi poängtera att det inte är någon vidare smart taktik att sälja sina vinnare. Vår slutsats är således att börsoron under januari har haft ett ganska stort inslag av panik och kortsiktighet.

Vi misstänkte att börsbotten skulle nås i samband med Microsofts rapport den 25:e januari och den förutsägelsen fick vi helt rätt i. Saken är den att när börsjättar som Microsoft, Apple och andra giganterna har rapporterat så kan de också köpa tillbaka sina egna aktier, vilket har en tendens att stödja börsutvecklingen i allmänhet. Vi ser också att många företag rapporterar solida siffror och är det något som börsen gillar så är det ökande vinster. Det är vår förhoppning att resten av börsåret blir lugnare än januari månad.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Den mycket stora bilden är inte president Putin eller hur mycket Federal Reserve skall höja räntan med i mars, utan vad som händer nu är att vi lämnar ”världen noll” bakom oss – vårt uttryck för den värld av noll inflation, noll räntor och noll politiskt ledarskap i västvärlden som vi har befunnit oss sedan 2009. I världen noll har både privatpersoner, företag och politiska ledare till exempel kunnat låna pengar obegränsat till ingen kostnad, köpa vilka aktier/företag de vill utan konsekvenser och inte tänka längre fram än till nästa år. Den perioden är nu över, inflationen (framförallt i USA) är här, pengar kommer kosta igen och både företagens affärsmodeller samt länders politik kommer nu att utsättas för prövningar från både ökad inflation men också konkurrens. Det här är en verklighet som passar oss mycket bra då det kommer extra viktigt att välja ut vinnarna framöver och vår fond är fylld av de.

Förändringar i portföljen

Under januari gjorde vi en del förändringar i fonden. Vi sålde av TSMC och Intel, den förra p.g.a. den geopolitiska risken det innebär med att äga ett företag i Taiwan och den senare då vi fick ett bra pris på aktierna i mitten av januari och kunde göra en bra exit från en special situations investering som vi har haft ökade tvivel runt. Istället så investerade vi i en ny ”special situations”-aktie i USA, nämligen det Texasbaserade företaget Sterling Construction (STRL). STRL är ett företag som växer snabbt både organiskt och inorganiskt och vars värdering ligger på runt 9x vinsten för 2022, vilket är minst 30 procent under där den borde ligga.

Fondens positionering – marknadstro framåt

2022 kommer ännu ett roligt år och vi kommer under kommande månader att fortsätta uppgradera fondens innehav för att fonden skall bli ännu vassare och kunna fortsätta leverera långsiktig bra avkastning till oss andelsägare.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -6,36% -6,36% 73,30% 180,19%
Jämförelseindex -1,80% -1,80% 58,59% 140,82%

USA

USA59.1%

Schweiz

Schweiz8.5%

Sverige

Sverige8.3%

Indien

Indien4.9%

Tyskland

Tyskland4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Frankrike

Frankrike3.6%

Övrigt

Övrigt6.5%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.8%

Teknik

Teknik29.3%

Industri

Industri13.1%

Finans

Finans11.4%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk6.5%

Kommunikation

Kommunikation5%

Fastigheter

Fastigheter1.9%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,7%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,7%
APPLE INC 4,4%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,3%
HCA HEALTHCARE INC 4,3%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.