Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2021

Avkastningen för Coeli Global Select under juni månad var 5,30 procent, vilket var 0,69 procent bättre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under månaden var NVIDIA, Pagseguro och Adobe, medan bolagen med den sämsta avkastningen var Fiserv, Kotak Mahindra Bank och Traton. Anledningen till att NVIDIA hade en bra månad var att det har kommit ut positiva nyheter om företagets potentiella förvärv av det brittiska företaget ARM, nyheter där ARMs CEO uttalar sig positivt om bolaget köps av Nvidia. Brasilianska Pagseguro hade också en fin månad då deras kvartalsrapport visade att företaget ökade sin omsättning med 30 procent under kvartalet. Aktiemarknadernas sentiment har också ändrat till att aktier i utvecklingsländerna nu är populära igen, vilket har gynnat Pagseguro. Adobe har haft en stark månad på grund av att man lämnade en bra rapport som visade på en omsättningstillväxt på 23 procent, vilket var över förväntan.

Vi har också gjort två poddar där vi pratar om våra innehav och marknaden som ni hittar här:

Andreas och Henrik i Börspodden

Andreas i Placera

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

En stark trend som pågått under relativt lång tid är det stora antalet börsintroduktioner som skett i Sverige och utanför landets gränser. Vi har gått igenom ett antal prospekt men har fått säga nej många gånger då priset varit för högt. Vi har också fått en känsla av att många har velat passa på att göra en börsintroduktion när det har varit ett så starkt momentum i aktiemarknaderna.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan som har kommit ned ytterligare ligger nu runt 1,43 procent, en indikation på att räntemarknaden tror att kommande inflation kommer vara måttlig. Låga räntor gynnar aktiemarknaden och ger stöd till bolag med högre värderingar och hög tillväxt. En annan ljuspunkt är att den amerikanska arbetslösheten har kommit ned från astronomiska 19 procent (maj 2020) till mer måttliga 5,9 procent. Positivt för aktiemarknaderna är också att   inköpschefsindexen för USA och Tyskland ligger kvar på höga nivåer, det indikerar att inköparna ser ljust på framtiden och ekonomin. Under juni månad har ledarna från G7 länderna haft möte i Cornwall för att bland annat diskutera en global minimiskatt på 15 procent för bolagens vinster. Irland är ett land i Europa som kommer påverkas av det här, då man har använt låga skatter som lockmedel för att bolag ska etablera sig på ön och därmed skapa arbetstillfällen.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under juni månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

De tre senaste månaderna har vi inte gjort några förändringar i portföljen, då vår sammansättning av världens finaste bolag fortsätter att utvecklas enligt plan. Vår strategi för att lyckas slå vårt jämförelseindex att över tid är att försöka skapa en avkastning på 15 procent per år mätt i SEK. Tittar vi på vår nuvarande portfölj så har vi en uppskattad vinsttillväxt i våra bolag på nästan 25 procent mellan år 2021 och år 2022, vilket gör att vår målsättning för kommande avkastning känns realistisk.

Avslutningsvis vill vi Coelis globalteam – Andreas, Henrik, Johan, Jessica och Max, passa på att önska alla våra kunder en riktigt skön sommar!

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK5,30%14,37%55,24%165,41%
Jämförelseindex4,61%16,97%43,78%120,06%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.