Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2021

Avkastningen för Coeli Global Select under juni månad var 5,30 procent, vilket var 0,69 procent bättre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under månaden var NVIDIA, Pagseguro och Adobe, medan bolagen med den sämsta avkastningen var Fiserv, Kotak Mahindra Bank och Traton. Anledningen till att NVIDIA hade en bra månad var att det har kommit ut positiva nyheter om företagets potentiella förvärv av det brittiska företaget ARM, nyheter där ARMs CEO uttalar sig positivt om bolaget köps av Nvidia. Brasilianska Pagseguro hade också en fin månad då deras kvartalsrapport visade att företaget ökade sin omsättning med 30 procent under kvartalet. Aktiemarknadernas sentiment har också ändrat till att aktier i utvecklingsländerna nu är populära igen, vilket har gynnat Pagseguro. Adobe har haft en stark månad på grund av att man lämnade en bra rapport som visade på en omsättningstillväxt på 23 procent, vilket var över förväntan.

Vi har också gjort två poddar där vi pratar om våra innehav och marknaden som ni hittar här:

Andreas och Henrik i Börspodden

Andreas i Placera

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

En stark trend som pågått under relativt lång tid är det stora antalet börsintroduktioner som skett i Sverige och utanför landets gränser. Vi har gått igenom ett antal prospekt men har fått säga nej många gånger då priset varit för högt. Vi har också fått en känsla av att många har velat passa på att göra en börsintroduktion när det har varit ett så starkt momentum i aktiemarknaderna.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan som har kommit ned ytterligare ligger nu runt 1,43 procent, en indikation på att räntemarknaden tror att kommande inflation kommer vara måttlig. Låga räntor gynnar aktiemarknaden och ger stöd till bolag med högre värderingar och hög tillväxt. En annan ljuspunkt är att den amerikanska arbetslösheten har kommit ned från astronomiska 19 procent (maj 2020) till mer måttliga 5,9 procent. Positivt för aktiemarknaderna är också att   inköpschefsindexen för USA och Tyskland ligger kvar på höga nivåer, det indikerar att inköparna ser ljust på framtiden och ekonomin. Under juni månad har ledarna från G7 länderna haft möte i Cornwall för att bland annat diskutera en global minimiskatt på 15 procent för bolagens vinster. Irland är ett land i Europa som kommer påverkas av det här, då man har använt låga skatter som lockmedel för att bolag ska etablera sig på ön och därmed skapa arbetstillfällen.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under juni månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

De tre senaste månaderna har vi inte gjort några förändringar i portföljen, då vår sammansättning av världens finaste bolag fortsätter att utvecklas enligt plan. Vår strategi för att lyckas slå vårt jämförelseindex att över tid är att försöka skapa en avkastning på 15 procent per år mätt i SEK. Tittar vi på vår nuvarande portfölj så har vi en uppskattad vinsttillväxt i våra bolag på nästan 25 procent mellan år 2021 och år 2022, vilket gör att vår målsättning för kommande avkastning känns realistisk.

Avslutningsvis vill vi Coelis globalteam – Andreas, Henrik, Johan, Jessica och Max, passa på att önska alla våra kunder en riktigt skön sommar!

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 5,30% 14,37% 55,24% 165,41%
Jämförelseindex 4,61% 16,97% 43,78% 120,06%

USA

USA57.9%

Tyskland

Tyskland8.4%

Sverige

Sverige5.7%

Nederländerna

Nederländerna5.2%

Brasilien

Brasilien4.9%

Indien

Indien4.7%

Frankrike

Frankrike4.4%

Övrigt

Övrigt8.8%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik27.0%

Konsument, stabil

Konsument, stabil21.9%

Industri

Industri18.7%

Finans

Finans14.6%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk9.2%

Fastigheter

Fastigheter5.7%

Kommunikation

Kommunikation2.8%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,0%
CARRIER GLOBAL CORPORATION 3,9%
SIKA LTD 3,7%
MASTERCARD INC. SHS-A- 3,6%
HCA HEALTHCARE INC 3,6%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.