Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2022

Paniken lägger sig. Börsen består av miljontals olika investerare med olika tids- och riskhorisonter och efter två intensiva börsmånader med hög volym där de kortsiktiga fick säga sitt så återhämtade sig börserna under mars. Många aktiekurser återgick då till sitt mer fundamentala långsiktiga värde. Som resultat av detta så ökade fonden med 3,68% i värde under månadens gång vilket var 2,77% bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Pagseguro och Deere. På den negativa sidan så finner vi Estee Lauder, Sterling Construction samt Truecaller. Av de här större kursrörelserna så är Fortnox av speciellt intresse då bolaget annonserade att de höjde priserna på sina moduler med ungefär 10% vilket gör att vinst per aktie kan öka med runt 15% för 2023, en händelse som agerade som katalysator för den positiva aktierörelsen.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under flera månader har vi sett inflationstrycket öka och därigenom också räntorna. Bolagen vi satsar på som till exempel Fortnox kommer såklart inte att sitta still och bara acceptera att inflationen påverkar deras marginaler utan de kommer själva höja sina priser för att kompensera. Produkterna från våra företag likt Microsoft, Apple, Mastercard, L’Oréal används varje dag av miljarder människor och är en integrerad del av världsekonomin. Dessa företag kommer såklart att se till skydda sina marginaler och göra olika aktiviteter för att fortsätta skapa aktieägarvärden. S&P Global annonserade till exempel i slutet av februari att de kommer köpa tillbaka aktier för 12 miljarder USD under 2022, vilket motsvarar ungefär 10% av alla deras aktier. Bolagen agerar snabbt och det har positiv påverkan på deras aktiekurser.

Räntan har dock ökat snabbt i USA under årets första månader så det är rimligt att förvänta sig att vi kommer att se en minskad efterfrågan på till exempel husbyggnationer i USA framgent. Mycket av den här oron ligger dock redan i aktiekurserna och ledande amerikanska husbyggare likt Lennar handlar just nu under p/e 5x för nästa årsvinster, en nivå som vi inte har sett på över ett årtionde.  Det är viktigt att inte bli för hotad av ränteuppgångarna för skulle inflationen dämpas under året så kommer vi troligen se en stark börs igen.

Förändringar i portföljen

Under mars gjorde vi en hel del förändringar i portföljen. Inom vår Champions-del drog vi oss ur tyska fastighetsbolaget Vonovia vars aktiekurs nu är pressad av de högre räntorna. Vi placerade i stället det kapitalet i Alphabet, vilket är det nya namnet på Google. Det är framför allt Alphabets snabbväxande molnlösningar som lockar oss in i detta företag. Vi sålde även av Deere efter en uppgång på nästan 100% sedan vårt köp i september 2020. Vi placerade de pengarna i en ny aktie som vi ser stor uppsida i under kommande 1-2 år, nämligen kontraktstillverkaren Siegfried Holding i Schweiz. Siegfried har en långsiktig strategi om att växa både organiskt och med förvärv och vi känner oss säkra på att vi har hittat en riktig schweizisk pärla.

Slutligen så avslutade vi vår investering i brasilianska Magazine Luiza. Lockade av en låg aktiekurs tillsammans med bra riktning för företaget köpte vi istället adidas som en kortsiktig position, där vi ser en möjlig uppsida på 20% fram till sommaren.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Världen har ändrats relativt mycket under årets första månader och vi känner att vi har positionerat fonden för att den skall kunna leverera solid avkastning under resterande delar av året.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 3,68% -5,83% 63,02% 181,77%
Jämförelseindex 0,90% -1,99% 48,36% 140,36%

USA

USA59.1%

Schweiz

Schweiz8.5%

Sverige

Sverige8.3%

Indien

Indien4.9%

Tyskland

Tyskland4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Frankrike

Frankrike3.6%

Övrigt

Övrigt6.5%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.8%

Teknik

Teknik29.3%

Industri

Industri13.1%

Finans

Finans11.4%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk6.5%

Kommunikation

Kommunikation5%

Fastigheter

Fastigheter1.9%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,6%
APPLE INC 4,5%
AMAZON COM INC 4,4%
SONOVA HOLDING AG /NOM. 4,2%
S&P GLOBAL SHS 4,2%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.