Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2022

Paniken lägger sig. Börsen består av miljontals olika investerare med olika tids- och riskhorisonter och efter två intensiva börsmånader med hög volym där de kortsiktiga fick säga sitt så återhämtade sig börserna under mars. Många aktiekurser återgick då till sitt mer fundamentala långsiktiga värde. Som resultat av detta så ökade fonden med 3,68% i värde under månadens gång vilket var 2,77% bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Pagseguro och Deere. På den negativa sidan så finner vi Estee Lauder, Sterling Construction samt Truecaller. Av de här större kursrörelserna så är Fortnox av speciellt intresse då bolaget annonserade att de höjde priserna på sina moduler med ungefär 10% vilket gör att vinst per aktie kan öka med runt 15% för 2023, en händelse som agerade som katalysator för den positiva aktierörelsen.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under flera månader har vi sett inflationstrycket öka och därigenom också räntorna. Bolagen vi satsar på som till exempel Fortnox kommer såklart inte att sitta still och bara acceptera att inflationen påverkar deras marginaler utan de kommer själva höja sina priser för att kompensera. Produkterna från våra företag likt Microsoft, Apple, Mastercard, L’Oréal används varje dag av miljarder människor och är en integrerad del av världsekonomin. Dessa företag kommer såklart att se till skydda sina marginaler och göra olika aktiviteter för att fortsätta skapa aktieägarvärden. S&P Global annonserade till exempel i slutet av februari att de kommer köpa tillbaka aktier för 12 miljarder USD under 2022, vilket motsvarar ungefär 10% av alla deras aktier. Bolagen agerar snabbt och det har positiv påverkan på deras aktiekurser.

Räntan har dock ökat snabbt i USA under årets första månader så det är rimligt att förvänta sig att vi kommer att se en minskad efterfrågan på till exempel husbyggnationer i USA framgent. Mycket av den här oron ligger dock redan i aktiekurserna och ledande amerikanska husbyggare likt Lennar handlar just nu under p/e 5x för nästa årsvinster, en nivå som vi inte har sett på över ett årtionde.  Det är viktigt att inte bli för hotad av ränteuppgångarna för skulle inflationen dämpas under året så kommer vi troligen se en stark börs igen.

Förändringar i portföljen

Under mars gjorde vi en hel del förändringar i portföljen. Inom vår Champions-del drog vi oss ur tyska fastighetsbolaget Vonovia vars aktiekurs nu är pressad av de högre räntorna. Vi placerade i stället det kapitalet i Alphabet, vilket är det nya namnet på Google. Det är framför allt Alphabets snabbväxande molnlösningar som lockar oss in i detta företag. Vi sålde även av Deere efter en uppgång på nästan 100% sedan vårt köp i september 2020. Vi placerade de pengarna i en ny aktie som vi ser stor uppsida i under kommande 1-2 år, nämligen kontraktstillverkaren Siegfried Holding i Schweiz. Siegfried har en långsiktig strategi om att växa både organiskt och med förvärv och vi känner oss säkra på att vi har hittat en riktig schweizisk pärla.

Slutligen så avslutade vi vår investering i brasilianska Magazine Luiza. Lockade av en låg aktiekurs tillsammans med bra riktning för företaget köpte vi istället adidas som en kortsiktig position, där vi ser en möjlig uppsida på 20% fram till sommaren.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Världen har ändrats relativt mycket under årets första månader och vi känner att vi har positionerat fonden för att den skall kunna leverera solid avkastning under resterande delar av året.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK3,68%-5,83%63,02%181,77%
Jämförelseindex0,90%-1,99%48,36%140,36%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2022-

Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2022--

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.