Förvaltarkommentar Coeli Global Select mars 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var 4,15% under mars vilket var 1,81 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Avkastningen för de första tre månaderna i år summeras till 12,98% vilket är 6,35 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Adobe, AMD och Sonova. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Societe Generale, Titan Machinery och Balder. Två av de bästa bolagen är teknologirelaterade och efter ett svagt 2022 så är det en sektor som i år kommit tillbaka i favör. På den sämre sidan finner vi två aktier med finansiell exponering, en sektor som hade det extra jobbigt under mars månad i och med turbulensen i banksektorn som startade i USA och sedan spred sig till Europa.

Nu går vi in i en ny rapportsäsong och det ska bli kul att följa vad våra bolag levererat under årets första kvartal. Ett bolag som ska bli extra intressant att följa är Beijer Ref, som nyligen tagit in nytt kapital i samband med förvärvet av Heritage Distribution. Som aktiva ägare är det extra roligt att få skjuta till kapital när våra företag behöver det och vi tror att Beijer Ref går en spännande framtid till mötes där vi troligen kommer se både stark organisk och förvärvad tillväxt.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I mitten av mars höjde Federal Reserve fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Med hänsyn tagen till att inflationstakten nu minskar så har kanske FED nått slutet gällande räntehöjningarna. Under mars har den amerikanska 2- och 10-årsräntan kommit ned en hel del, vilket är obligationsmarknadens sätt att visa att de också tror att FED är klara med eller börjar närma sig slutet av höjningarna. Ni som har följt med och läst våra tidigare månadsbrev vet att räntenivåerna är med och påverkar aktiekurserna. Fallande räntor ger nu ett stöd till värderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under året.

Under månaden har det varit mycket oro i banksektorn i Europa och USA som också har påverkat problemfria banker. Den schweiziska banken Credit Suisse togs över av UBS då befintliga ägare inte kunde skjuta till mer kapital. I USA är det bland annat Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank som har varit inblandade i svårigheter. Vi är vaksamma men inte överdrivet oroliga för att det här skall sprida sig då regeringar och finansinspektioner världen över har jobbat i ett helt decennium med att stärka upp hela banksektorn.

Förändringar i portföljen

Under månaden tog vi in ett nytt innehav till vår korg av Special Situations, Nordea. Detta är en opportunistisk och mer kortsiktig position då vår bedömning är att oroligheterna i banksektorn kommer lugna ned sig relativt snabbt. Vi är i skrivande stund upp runt 6% på den här positionen och gläds åt signalvärdet när VD:n för JP Morgan nyligen kommunicerade att hans bedömning är att bankkrisen förmodligen är nära sitt slut. Det är ofta en bra idé att köpa när andra säljer i panik.

En annan aktie, som nyligen togs in som Special Situation i portföljen, är svenska Balder. Vi har haft förmånen att få lyssna på bolagets duktiga VD vid ett flertal tillfällen och med ett substansvärde på 92kr/aktie samt en aktiekurs på lite över 42kr/aktie (6:e april), så är vår bedömning att aktien erbjuder en bra risk/reward. Hittills har denna position ej givit positiv avkastning men vi har tålamodet att vänta ut den potential vi ser.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vi gick in i 2023 med en portfölj bestående av Världens Finaste Bolag, en portfölj med några av världens starkaste varumärken, företagsledningar och där företagen har bra vinsttillväxt samt låg skuldsättning. Det är glädjande att se att portföljen levererar enligt plan och det är med hög optimism som vi ser fram emot under kommande år.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK4,15%12,98%60,93%181,62%
Jämförelseindex2,34%6,63%59,29%146,01%

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.