Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv november 2018

Global Selektiv fyller fyra år

Under månadens gång så generade fonden en avkastning på 0,66 procent, vilket var 0,18 procent sämre än index. På den positiva sidan så utvecklades den indiska banken HDFC väl, likaväl som American Express, medan vi på den negativa sidan finner Apple och Broadridge.

Vår globalfond har varit igång i fyra år nu och vi reflekterar över allt som har hänt under perioden. Makromiljön har varit oförutsägbar. Hade någon för fyra år sedan sagt till oss att Storbritannien skulle lämna EU och att Trump skulle bli president så skulle vi inte tro på det. Det verkade osannolikt att oljepriset skulle kollapsa från en nivå på 100 dollar år 2014 till 25 dollar två år senare. De kommande fyra åren kommer makromässigt säkert bli lika oförutsägbart. Kommer räntan verkligen gå upp i Europa över nollan eller kommer den svagare konjunkturen 2019 tvinga ECB och Riksbanken att ge upp innan de ens hinner börja höja? Kommer handelskrigen mellan USA och Kina att förvärras istället för att förbättras? Vilken inverkan kommer klimatfrågorna få på världspolitiken?

Frågorna är många och svaret från oss som förvaltar era pengar är att vi gör allt vi kan för att hantera och parera makromiljöns händelser. I slutändan är det alltid våra fantastiska företag som vi har investerat i som är den yttersta anledningen för att era pengar över tid kommer växa. Vi äger fantastiska företag som Estee Lauder, L’Oréal, 3M och Wirecard som är ledande inom det de gör. De har starka balansräkningar och hungrigt management. Deras produkter, varumärken och organisatoriska driv generar högre vinster och därigenom högre aktiekurser. Under de här fyra åren har vår fond generat en avkastning på 63,80 procent i R-andelsklassen och 67,08 procent i I- andelsklassen, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 13,13 procent respektive 13,78 procent.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Marknaden kämpar med att hantera kombinationen av högre räntor, handelskrig och lägre konsumentförtroende i Europa. Efter fallet i oktober tror vi att aktiemarknaden har diskonterat det mesta av de negativa nyheterna och att det nu behövs ytterligare negativa data för att marknaden skall falla mer. Vi tycker att många aktier har blivit riktigt billiga men för att man ska kunna börja ”botten-fiska” måste makrodatan blir mer stabil.

Förändringar i portföljen

Under november sålde vi av det sista vi hade i det kinesiska företaget Tencent då det kommunistiska partiets inverkan på företagets dagliga affärer börjar bli för stark och ha för stor negativ inverkan. Företagets framtid är nu inte längre under ledningens kontroll.

Fondens positionering och marknadstro

Fonden är positionerad för att kunna leverera en årlig avkastning på runt 15 procent under kommande 12 månader. Vi vet att framtiden kommer att bjuda på både positiva och negativa händelser, men vi har en spännande mix mellan Champions och Special Situations vilket ger en otroligt slagkraftig portfölj. Vi tackar för förtroendet för att vi får förvalta era pengar och vi ser fram emot fyra nya spännande år.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK0,60%3,85%31,98%63,48%
Jämförelseindex0,78%8,50%33,47%52,39%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.