Förvaltarkommentar Coeli Global Select november 2021

191 procent! Fonden firar sju år och vi kan titta tillbaka och se att vi under den tiden har lyckats skapa 191 procent avkastning vilket motsvarar en årlig avkastning per år på 16,45 procent efter avgifter. Under den här perioden har vårt jämförelseindex ökat med 136 procent, vilket innebär att 100 000 satsade kronor hos oss har på sju år ökat med 55 000 kronor mer än om man hade investerat i index. Att äga en portfölj av världens finaste bolag har verkligen varit lönande.

Under november månad ökade fonden med 5,19 procent, vilket var 2,57 procent bättre än vårt jämförelseindex. De två aktierna som gav bäst resultat var teknikbolaget NVIDIA, samt byggnadsmaterialbolaget SIKA. I november har vi haft möten med båda bolagen; ett ESG fokuserat samtal med NVIDIA och ett möte med SIKA på plats i Baar i Schweiz. Här en kort video från det mötet: Våra förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton hos Sika i Baar, Schweiz. – YouTube

Våra betalningsföretag Paypal och Pagseguro stod för månadens sämsta bidrag. Båda aktierna är nu riktigt billiga och vi har svårt att se att de kan falla ytterligare, nästa stora rörelse bör i stället bli uppåt och inte nedåt.

 

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I förra månadsbrevet skrev vi att den stora bilden efter coronapandemin är att vi kommer se ökade investeringar inom teknik och logistik/infrastruktur.  Under november månad gjorde vi ett flertal företagsbesök i Schweiz och även i USA – dit vi lyckades knipa platser på det allra första flyget från Stockholm till USA som återupptogs igen den 8e november. Bilden vi får från våra företag är fortsatt positiv och pekar framför allt på mycket investeringar inom teknologi under kommande år. Fondens största innehav just nu är Microsoft, vilket känns helt rätt.

 

Förändringar i portföljen

Under november gjorde vi en justering i portföljen där vi sålde av ett jättefint företag – adidas – och köpte ett annat – S&P Global Ratings. På grund av adidas positionering mot förtrycket av muslimer i regionen Xinjiang så har träningsskor blivit politik i Kina och det går riktigt tungt för företaget i den här viktiga marknaden. Vi har som regel att när våra företag påverkas för mycket negativt av politik, en faktor som vi har svårt att förutspå, så drar vi oss ur och därför sålde vi av adidas. Tråkigt, då vi verkligen gillar företaget, men vi sätter alltid våra andelsägares intressen först och vill undvika mer förluster. I stället har vi köpt S&P Global Ratings, ett företag mer känt som Standard & Poor’s eller informellt S&P. Företagets välkända börsindex och relaterade produkter växer stadigt och genererar enormt starka kassaflöden. Vi har haft ett bra möte med företaget och då aktien är fortsatt attraktivt värderad ser vi en stadig uppsida framför oss.

 

Fondens positionering – marknadstro framåt

Fonden har nu varit i gång under sju spännande och händelserika år. Flera gånger under den här perioden har det varit kaos på börsen, men efter varje kris har vi kommit ur starkare och med en ännu bättre portfölj. De kommande sju åren kommer säkert inkludera tuffa perioder, men så länge vi följer vår arbetsprocess och konsekvent ser till att äga fina bolag som växer så är vår målsättning att fortsätta generera lika bra avkastning som hittills. Vi lägger stort värde i företagsbesöken och i skrivande stund är vi i USA igen och träffar Mastercard, Thermo Fisher, Carrier Global med flera, men mer om denna resa i vårt nästa månadsbrev!

Om ni vill följa oss på våra resor så besök gärna vår blogg: coeli.se/global där vi hela tiden publicerar ny information.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK5,19%25,29%77,85%190,75%
Jämförelseindex2,62%25,47%54,90%136,05%

 

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.