Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select november 2022

November var en relativt bra månad för aktiemarknaderna som bland annat gladdes av att Jerome Powell, den Amerikanska centralbankens chef, gjorde ett uttalande om att ökningstakten i de korta räntorna kommer att minska. I praktiken innebär det färre stora höjningar av styrräntorna framöver vilket är positivt för ekonomin. Utvecklingen för Coeli Global Select var 1,16% i november vilket var 2,56 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Differensen mot index förklaras till största del av att index hade en mer gynnsam stängning sista handelsdagen i månaden i jämförelse med globalfonden.

De aktier som gick starkast under månaden var Sterling Infrastructure, ASML och L’Oréal. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Pagseguro, United Health samt Amazon.

Att Sterling Infrastructure ligger i topp beror på att bolaget kom in med en fantastisk rapport där omsättningen steg med 20% och nettovinsten ökade med 35% i årstakt. Bolagets CEO berättade under konferenssamtalet att orderboken stiger tvåsiffrigt vilket är riktigt starkt i tider då husmarknaden i USA har varit svag. Den näst bästa aktien var vår fina champion L’Oréal som är verksamma inom kosmetika samt skönhet. Under månaden träffade vi bolagets CFO och diskuterade hållbarhet samt den ekonomiska utvecklingen i bolaget. Vi deltog även på ASML’s kapitalmarknadsdag i Veldhoven och besökte Société Générale i Paris.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som gav mest bränsle till marknadens uppgång under månaden var en bra inflationssiffra från USA. När inflationen minskar diskonterar marknaden in att centralbankerna kommer göra färre räntehöjningar framöver vilket får en positiv inverkan. Om låg inflationsökning gör marknaden glad, så ser den just nu negativt på bra arbetsmarknadsrapporter. En för stark arbetsmarknad gör att lönerna riskerar att öka för mycket och det är precis det som centralbankerna inte vill. Ska man få ned inflationen måste löneökningarna hållas tillbaka. Summa summarum fick månadens viktiga makrodata den amerikanska 10-åriga räntan att falla tillbaka.

De signaler vi fick från vissa bolag under rapportperioden är att man ser över sina kostnader. I synnerhet den globala teknologisektorn där man antingen drar ned på nyrekrytering eller faktiskt drar ned antalet anställda. Detta gäller framför allt i bolag som har vuxit utan en högre lönsamhet som exempelvis Twillio, Salesforce och Twitter. Dessa bolag är ej innehav i fonden.

Från Kina får vi signaler att det finns ett stort missnöje gällande den hårda politik landet för rörande nedstängningar för att förhindra smittan av Covid. I vissa städer visar folket missnöje genom att gå ut och protestera på gatorna. En åtgärd som den kinesiska regeringen har vidtagit för att mildra effekterna av nedstängningen är att man minskar säkerhetskraven på de kinesiska bankerna. Detta gör att de kan ha en mer generös kreditgivning vilket är positivt för små- och medelstora bolag.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi mjukvarubolaget Truecaller och köpte i stället in ett bolag till special situations delen av portföljen, amerikanska bolaget AutoNation. AutoNation påminner om svenska Bilia och det är framför allt två saker vi gillar med bolaget. Det första är att värderingen är väldigt låg och det andra är att bolaget köper tillbaka en stor mängd aktier. Aktieåterköpen kommer ha stark positiv påverkan på utvecklingen av vinst per aktie kommande rapportperioder.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi tror att den multipelkontraktion (P/E-talen minskar) som har pågått från årsskiftet fram till november i kvalitetsbolag med lite högre värderingar nu kommit till ett slut. Det gör att vi ser en fin uppsida i våra champions drivet av bolagens vinsttillväxt. Kombinationen av våra champions och special situations gör att vi har en väldigt spännande portfölj. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider. Detta tål att upprepas flera gånger.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. För första gången har vi nu presenterat alla fondens innehav. Allt man behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 1,16% -12,96% 30,54% 160,45%
Jämförelseindex 3,72% -0,06% 34,54% 145,08%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 6 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
HCA HEALTHCARE INC 4,3%
MICROSOFT CORP 4,2%
MASTERCARD INC – A 4,1%
S&P GLOBAL INC 4,1%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,0%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.