Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2022

Oktober var en stark månad för aktiemarknaderna trots nya toppar för den 10-åriga amerikanska obligationsräntan som numera är över 4%. Utvecklingen för Coeli Global Select var 5,24% under oktober var vilket var 0,12 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var HCA Healthcare, Beijer Ref och Mastercard. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Siegfried Holding, Amazon samt L’Oréal.

Två viktiga rapporter i oktober kom från Amazon och Apple. Amazons rapport gillades inte av marknaden då bolaget redovisade för höga kostnader i relation till omsättningen och sänkte sin guidning för kommande kvartal samt helår. Däremot kom Apple in med en kanonrapport som överträffade marknadens förväntningar. Bolaget redovisade rekordförsäljning för vissa produkter och marknader. En av månadens vinnare, Beijer Ref, kom in med stark rapport som också den slog marknadens förväntningar. Omsättningen steg med hela 37,7% varav 18,6% var organisk tillväxt.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Oktober blev en börsmånad då marknaden släppte fokus en aning på makro och tittade mer på bolagens leverans. Den amerikanska arbetslösheten ligger kvar på låga nivåer (3,7%) och inflationen (8,2%) har inte heller minskat nämnvärt. Det enda positiva med den senaste inflationssiffran från USA var att den i varje fall inte ökade. Vi tror att den amerikanska centralbanken börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln och att det inte kommer bli så många fler höjningar. FED-chefen Powell har varit tydlig med att han velat se en inbromsning på husmarknaden och en avmattning av huspriserna som en konsekvens av det ökade räntorna.

Just nu befinner vi oss i mitten av tredje kvartalets rapportperiod och överlag har det varit bra siffror från industribolagen medan bolag med försäljning direkt till konsumenten har varit svagare. När det gäller amerikanska bolag så har den starka dollarn påverkat omsättningen från utländska marknader negativt. Den utländska försäljningen blir mindre värd när dollarn är så stark. Tillväxten i världen är också beroende av att Kina börjar öppna upp sina marknader efter en ganska lång period av lock-downs på grund av Covid. För att världen ska komma tillbaka till ”normala volymer” behöver vi ha ett Kina som både köper och säljer varor obehindrat med omvärlden.

Förändringar i portföljen

Under oktober gjordes en förändring i special situations-delen av fonden. Vi köpte Danske Bank baserat på bolagets låga värdering, som bland annat berott på att marknaden väntat på besked från Department of Justice, gällande det bötesbelopp man kräver av banken på grund av de penningtvättsaffärer i Baltikum som uppdagades 2018. Marknaden hade väntat sig att boten skulle bli cirka 30 miljarder DKK men nu gav banken besked om att det blir 14 miljarder DKK. Danske Bank handlades innan offentliggörandet till P/B (Price to Book) på 0,5. Vi anser att bolaget borde kunna handlas till en värdering närmare P/B 1,0 som exempelvis Handelsbanken och Swedbank gör. Det ger en potentiell uppsida på 50-100% sedan köp.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi har en väldigt spännande portfölj med många intressanta bolag bland våra special situations exempelvis SocGen, Danske Bank, Sterling Infrastructure och Titan Machinery som vi tror har en bra period framför sig. Bland våra champions så som S&P Global, NVIDIA, SIKA och Amazon finns det mycket ”torrt krut” som kan komma att ge en god avkastning framöver. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. För första gången har vi nu presenterat alla fondens innehav. Allt man behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK5,24%-13,96%33,27%157,46%
Jämförelseindex5,36%-3,64%31,83%136,30%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.