Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2022

Oktober var en stark månad för aktiemarknaderna trots nya toppar för den 10-åriga amerikanska obligationsräntan som numera är över 4%. Utvecklingen för Coeli Global Select var 5,24% under oktober var vilket var 0,12 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var HCA Healthcare, Beijer Ref och Mastercard. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Siegfried Holding, Amazon samt L’Oréal.

Två viktiga rapporter i oktober kom från Amazon och Apple. Amazons rapport gillades inte av marknaden då bolaget redovisade för höga kostnader i relation till omsättningen och sänkte sin guidning för kommande kvartal samt helår. Däremot kom Apple in med en kanonrapport som överträffade marknadens förväntningar. Bolaget redovisade rekordförsäljning för vissa produkter och marknader. En av månadens vinnare, Beijer Ref, kom in med stark rapport som också den slog marknadens förväntningar. Omsättningen steg med hela 37,7% varav 18,6% var organisk tillväxt.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Oktober blev en börsmånad då marknaden släppte fokus en aning på makro och tittade mer på bolagens leverans. Den amerikanska arbetslösheten ligger kvar på låga nivåer (3,7%) och inflationen (8,2%) har inte heller minskat nämnvärt. Det enda positiva med den senaste inflationssiffran från USA var att den i varje fall inte ökade. Vi tror att den amerikanska centralbanken börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln och att det inte kommer bli så många fler höjningar. FED-chefen Powell har varit tydlig med att han velat se en inbromsning på husmarknaden och en avmattning av huspriserna som en konsekvens av det ökade räntorna.

Just nu befinner vi oss i mitten av tredje kvartalets rapportperiod och överlag har det varit bra siffror från industribolagen medan bolag med försäljning direkt till konsumenten har varit svagare. När det gäller amerikanska bolag så har den starka dollarn påverkat omsättningen från utländska marknader negativt. Den utländska försäljningen blir mindre värd när dollarn är så stark. Tillväxten i världen är också beroende av att Kina börjar öppna upp sina marknader efter en ganska lång period av lock-downs på grund av Covid. För att världen ska komma tillbaka till ”normala volymer” behöver vi ha ett Kina som både köper och säljer varor obehindrat med omvärlden.

Förändringar i portföljen

Under oktober gjordes en förändring i special situations-delen av fonden. Vi köpte Danske Bank baserat på bolagets låga värdering, som bland annat berott på att marknaden väntat på besked från Department of Justice, gällande det bötesbelopp man kräver av banken på grund av de penningtvättsaffärer i Baltikum som uppdagades 2018. Marknaden hade väntat sig att boten skulle bli cirka 30 miljarder DKK men nu gav banken besked om att det blir 14 miljarder DKK. Danske Bank handlades innan offentliggörandet till P/B (Price to Book) på 0,5. Vi anser att bolaget borde kunna handlas till en värdering närmare P/B 1,0 som exempelvis Handelsbanken och Swedbank gör. Det ger en potentiell uppsida på 50-100% sedan köp.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi har en väldigt spännande portfölj med många intressanta bolag bland våra special situations exempelvis SocGen, Danske Bank, Sterling Infrastructure och Titan Machinery som vi tror har en bra period framför sig. Bland våra champions så som S&P Global, NVIDIA, SIKA och Amazon finns det mycket ”torrt krut” som kan komma att ge en god avkastning framöver. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. För första gången har vi nu presenterat alla fondens innehav. Allt man behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 5,24% -13,96% 33,27% 157,46%
Jämförelseindex 5,36% -3,64% 31,83% 136,30%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 6 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
HCA HEALTHCARE INC 4,8%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,7%
MASTERCARD INC – A 4,6%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,6%
MSCI INC 4,5%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.