Förvaltarkommentar Coeli Global Select september 2022

7 oktober, 2022

September var över lag en svag månad för aktiemarknaderna på grund av den höga inflationen och osäkerheten kring hur konsumenternas köpkraft kommer påverkas av denna. Den viktigaste parametern, 10-åriga amerikanska obligationsräntan, var uppe på 4% vilket skapade en oro som drog ned aktiemarknaden. Att arbeta som aktieförvaltare i denna miljö är som att simma motströms i en fors. Det blir ett ”simtag” fram med bolagens vinstutveckling i ryggen och två ”simtag” tillbaka med strömmen då marknadsräntan stiger. Vi ser dock tecken på avmattning i vissa inflationskomponenter vilket gör att vi tycker att det börjar se ljusare ut. Inom kort startar en ny intressant rapportsäsong och då hoppas vi det blir en repris på andra kvartalets rapportperiod med starka bolagsrapporter som fick marknaden att lyfta.

Utvecklingen för Coeli Global Select under september var -7,58% vilket var 1,90 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var United Health, Beijer Ref och Renault. Den fina utveckling i Beijer Ref berodde bland annat på två förvärv i Australien som gladde marknaden. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Adobe, Truecaller samt S&P Global. Adobes förvärv av bolaget Figma fick kalla handen av marknaden. Framför allt var det den höga prislappen som inte uppskattades. Truecaller genomgår en tuff period då några hedgefonder vill misskreditera bolaget genom att ge ut diverse ”blankar-rapporter”. Vår bedömning är att ledningen är trovärdig i sin kommunikation och att bolaget har en stark affärsmodell som generar fina vinster.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Amerikanska FED höjde än en gång räntan med 0,75 procentenheter vilket fick en relativt stor negativ inverkan på börserna. Under den efterföljande presskonferensen meddelade Jerome Powell att han är fast besluten att få ned inflationen till 2%. Vår bedömning är att FED, med den senaste tidens kraftiga räntehöjningar, vill ”kyla ned” en ganska het amerikansk ekonomi. Genom att kapitalet blir dyrare (högre ränta) minskas efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft. I dagsläget har USA för låg arbetslöshet och Powell anser att den behöver komma upp för att undvika en alltför kraftig löneinflation. Med räntehöjningarna vill han också bromsa ökningen av fastighetspriserna. Den svenska Riksbanken ville inte vara sämre och höjde räntan med en procentenhet för att på sikt få ned inflationen till målet på 2%.

Under månaden har vi upplevt en väldigt stark amerikansk dollar och den tog sig till och med över 11,3 kr vilket är den högsta nivån sedan 2001. Hur märkligt det än låter är det bristen på dollar i världen som gör att den blir dyrare. I takt med att FED gör åtstramningar i sin penningpolitik för att minska inflationen minskar mängden amerikanska dollar.

Utöver stigande räntor så slår även de höga energipriserna och andra prisökningar hårt mot konsumentaktier. Tyvärr går alldeles för stor del av den disponibla inkomsten till att betala elräkningen i stället för att använda pengarna till konsumtion.

Förändringar i portföljen

Under september gjorde vi några förändringar i den del av portföljen vi kallar Special Situation. Vi sålde lastbilstillverkaren Traton som till cirka 40% består av Scania efter förvärvet av det amerikanska bolaget Navistar. Anledningen till försäljningen av Traton var att Scania inte längre är lika lönsamt som förr och att Traton inte lyckats göra MAN vinstgivande.

Vi adderade två bolag till portföljen, Titan Machinery och Societe Generale. Titan Machinery är en återförsäljare av jordbruksmaskiner i USA och vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att tjäna pengar då efterfrågan på grödor från andra länder än Ryssland ökar. Societe Generale är en fransk bank med väldigt låg värdering där vi bland annat tror att ränteuppgången gör att banken kommer att kunna öka sina vinster. P/E-talet i dessa bolag är en bra bit under 10.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Efter månadens nedgång anser vi att våra innehav i Coeli Global Select är än mer attraktivt värderade. För nästa års vinster är P/E-talet för globalfonden cirka 19 och den aggregerade vinsttillväxten i portföljen är över 20%. Det innebär att fondens PEG-kvot (relation mellan värdering och vinsttillväxt) är under 1. Detta är lågt med tanke på den fina kvalitet våra bolag har. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

Vi har startat en ny global småbolagsfond, Coeli Global Small Cap Select. För första gången kommer vi nu att presentera fondens alla innehav. Allt du behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Klicka på denna länk för att komma till sidan där du anmäler dig. OBS att du som anmält dig till vårt månadsbrev innan augusti 2022 tyvärr behöver göra det igen för att få nyheter relaterade till Coeli Global Small Cap Select.

 

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-7,58%-18,24%30,39%144,65%
Jämförelseindex-5,68%-8,55%26,18%124,27%

 

'

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.