Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv april 2019

April var återigen en härlig månad för oss som äger aktier eftersom att vi tjänade pengar på de stora uppgångarna på aktiemarknaderna. Under april steg vår globalfond med 5,9 procent, vilket var 0,3 procent bättre än vårt jämförelseindex. Fonden hade en bra rapportperiod där våra innehav rapporterade bättre än förväntningarna med stigande aktiekurser som följd. Det här var den tredje månaden på raken som vi slog vårt index och vi tycker att det fortfarande finns ”torrt krut” kvar i portföljen. Månadens bästa bidrag kom från tre amerikanska bolag United Rentals, Watsco och Microsoft. De aktier som gick sämst var Yes Bank, 3M och United Health.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Det som har dominerat och styrt trenderna under månaden har varit de starka kvartalsrapporterna från många företag, i kombination med att centralbankerna bekräftar bilden av att ta det varsamt med räntehöjningar framöver. Kina, världens andra största ekonomi, visar på styrka med bättre makroindikatorer under månades gång. De starka uppgångarna i de kinesiska aktieindexen hjälper också till att stödja konsumtionen i Kina eftersom den gemene kinesen känner sig rikare när aktieportföljen stiger i värde. Den amerikanska dollarn fortsätter att stärkas mot bland annat euron och den svenska kronan vilket är en effekt av hur stark den amerikanska ekonomin är. Vi tror att vi kan komma i ett läge där en alltför stark dollar kan skapa problem för amerikansk export. Detta gäller framförallt export av varor från USA ut i världen och inte export av tjänster/mjukvara från till exempel bolag som Facebook, Google och Microsoft. Vi är inte där än, men fortsätter dollaruppgången så är detta ett troligt scenario.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi det amerikanska finansiella tjänstebolaget Broadridge och den argentinska banken Banco Macro. Istället för Broadridge köpte vi det amerikanska betalningsbolaget Total System Service (TSS). Nu när vi har vässat betalningsdelen ytterligare i vår fond i och med TSS ser vi att vi har det bästa som den globala aktiemarknaden erbjuder gällande betalningar.

Fondens positionering

Vi förvaltar vår fond med en enkel investeringsfilosofi: om bolagens vinster stiger så stiger aktiekursen över tid och om aktiekursen stiger så ökar också era, andelsägarnas, pengar. Vårt jobb är således att hitta kvalitetsbolag med stigande vinster men som samtidigt har starka balansräkningar (vilket begränsar nedsidan när det blåser på börsen). Fonden är fylld av den här typen av företag och även om det har varit en stark start på året så ser framtiden än mer lovande ut. Det blir säkert lite volatilt då och då, men portföljen av företag vi äger är stark.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK5,94%22,26%67,60%83,10%
Jämförelseindex5,65%23,94%63,03%71,17%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.