Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv augusti 2019

Augusti var en månad full av kontraster då vi hade aktier som ökade kraftigt likt amerikanska byggbolaget GMS (vi är upp över 60 procent på under sex månader) men också aktier som det gick betydligt sämre för likt Indiska banken Yes Bank och kemidistributionsföretaget IMCD. Summa summarum så föll fonden med runt 1 procent vilket var 0,9 procent sämre än vårt jämförelseindex.

Slutet av månaden innebar positiva nyheter i och med att de styrande i Berlin började ändra sin retorik och inställning angående frysning av marknadshyrorna, ett förslag som lagt sig som en våt filt över våra tyska fastighetsaktier. Det påverkar oss då vi har en betydande del exponering mot det segmentet. Saker och ting börjar nu gå vår väg i Tyskland så vi förväntar oss en bättre utveckling för våra fastighetsaktier här framgent.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Lite bättre dag för dag. Under första halvåret har den globala tillverkningsindustrin utvecklats trögt där framförallt bilindustrin varit ett riktigt sänke. Anledningarna är många men exempelvis skapar teknikskiftet höga kostnader och högre bilförsäljningspriser vilket konsumenterna inte riktigt mäktar med. Sen har Kina producerat alldeles för många bilar under ett antal år och den marknaden letar nu efter sitt jämviktsläge. Dock så ser vi nu att det börjar vända uppåt för bilindustrin i USA (peppar, peppar) och i Europa verkar den stabiliseras. Vi får liknande signaler från andra delar av tillverkningsindustrin, som till exempel halvledarindustrin, och sammanfattar vi läget är vår bedömning att andra halvåret kommer se en bättre utveckling för många cykliska aktier. Andra segment, likt europeisk bank, kommer troligen att ha många år (ett årtionde?) av dåliga vinster då deras affärsmodell kämpar med att hantera den negativa räntemiljön som de troligen är fast i under mycket lång tid. Notering: vi äger inga europeiska banker.

Förändringar i portföljen

Under månadens gång har vi sålt av det sista vi hade i 3M, en aktie som vi har ägt i nästan fem år. 3M fortsätter att vara ett fantastiskt fint företag men vi behöver mer fart i vinsttillväxten bland våra innehav än vad de kan ge oss just nu.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vi har på marginalen tagit lite mer cyklisk risk än vad vi har haft tidigare och laddar inför en bra börshöst.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-0,96%25,78%49,74%88,37%
Jämförelseindex-0,09%25,85%49,25%73,81%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.