Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv juli 2019

Juli var en bra månad för fonden som ökade med 3,7 procent i värde vilket var 0,2 procent bättre än fondens jämförelseindex. På den positiva sidan fortsatte vårt brasilianska innehav Magazine Luiza öka kraftigt i värde och vi noterar att aktien nu är upp över 300 procent sedan vi köpte den för ungefär två år sedan. Även svenska AAK var en positiv bidragsgivare under månadens gång och är upp ungefär 60 procent hittills i år. Företagets fokus på specialfetter samt fantastiskt bra kommunikation med aktiemarknaden från ledningens sida fortsätter skapa stora aktieägarvärden. På den negativa sidan var det framförallt våra investeringar i indiska banker som gick emot oss. Många indiska banker håller på och städar upp bland sina dåliga lån och även våra välskötta banker HDFC samt RBL dras nu med i drevet nedåt. Vår bedömning är att vi snart närmar oss toppen av uppstädningen i den indiska ekonomin och när det väl vänder kommer vi ha en lång period av uppgång framför oss.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Det blir troligen bättre. För ett år sedan skrev vi om att global konjunkturen höll på att mattas av och under förra hösten orsakade räntehöjningarna i USA samt den sämre kinesiska bilmarknaden en ordentlig sättning på de globala börserna. I början av 2019 gjorde den amerikanska centralbanken en 180-graders omvändning och en global räntesänkningscykel har nu påbörjats (grattis till alla er med rörlig ränta på bostadslånen!). Vi kan redan nu se de positiva effekterna av räntesänkningscykeln på den amerikanska husmarknaden och till exempel har vårt amerikanska byggrelaterade innehav GMS ökat kraftigt i värde. Vi börjar nu troligen också närma oss botten av den kinesiska bilmarknadssättningen och får vi inga större negativa makrohändelser börjar det faktiskt se ut som att det värsta är bakom oss. Vi väntar oss ingen rusning uppåt i den globala industrin a la 2018, men en stabilisering är troligen på gång.

Förändringar i portföljen

I linje med vårt resonemang ovan gjorde vi under månadens gång ett skifte bland vår special situations-del av fonden – bort med amerikanska Axos Financials (bank) och istället lades svenska Sandvik (ledande verkstadsföretag) till. Sandvik är billigt, välskött och har en urstark balansräkning. Kommer den globala industrin stabiliseras under kommande månader bör den aktien gå bra. Vi köpte också danska Vestas, ett företag som 2021 kommer ha runt hälften av sin operationella vinst från sin servicedivision. Ett sådant företag bör handlas betydligt högre än vad det gör idag.

Fondens positionering

Fondens positionering är i princip oförändrad från förra månaden. Vår portfölj fortsätter att ligga väl i marknaden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK3,70%27,00%52,63%90,20%
Jämförelseindex3,49%25,96%49,74%73,96%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.