Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Oktober var en stark månad för aktiemarknaderna trots nya toppar för den 10-åriga amerikanska obligationsräntan som numera är över 4%. Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 8,45% i oktober vilket var 2,1 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Hexatronic, Vitec och Comfort Systems. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Siegfried Holding, Ameresco och Alarm.com.

Återigen hade vi två bolag med omvända vinstvarningar, Hexatronic och Incap. Hexatronic är ett svenskt bolag som bland annat säljer fiberutrustning för bredbandsinstallationer. Incap är en finsk kontraktstillverkare inom framför allt greentech-området.

Vi hade många fina rapporter bland våra innehav i oktober och ytterligare en värd att nämna kom från amerikanska Comfort Systems. Bolaget uppvisade en omsättningstillväxt på 34%. Det är extra kul att ett bolag som arbetar i installationsbranschen går bra nu då nyhetsflödet från byggbranschen börjar bli negativt.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Oktober blev en börsmånad då marknaden släppte fokus en aning på makro och tittade mer på bolagens leverans. Den amerikanska arbetslösheten ligger kvar på låga nivåer (3,7%) och inflationen (8,2%) har inte heller minskat nämnvärt. Det enda positiva med den senaste inflationssiffran var att den i varje fall inte ökade i USA. Vi tror att den amerikanska centralbanken börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln och att det inte kommer bli så många fler höjningar. FED-chefen Powell har varit tydlig med att han velat se en inbromsning på husmarknaden och en avmattning av huspriserna som en konsekvens av det ökade räntorna.

Just nu befinner vi oss i mitten av tredje kvartalets rapportperiod och överlag har det varit bra siffror från industribolagen medan bolag med försäljning direkt till konsumenten har varit svagare. När det gäller amerikanska bolag så har den starka dollarn påverkat omsättningen från utländska marknader negativt. Den utländska försäljningen blir mindre värd när dollarn är så stark. Tillväxten i världen är också beroende av att Kina börjar öppna upp sina marknader efter en ganska lång period av lock-downs på grund av Covid. För att världen ska komma tillbaka till ”normala volymer” behöver vi ha ett Kina som både köper och säljer varor obehindrat med omvärlden.

Förändringar i portföljen

Under oktober gjorde vi fyra förändringar. Vi sålde svenska Arjo, bland annat på grund av en riktigt svag rapport, och amerikanska Focus Financial Partners då deras skuldsättning är alltför utmanande. I stället köpte vi svenska Munters och holländska Alfen. Munters har bland annat en spännande exponering mot datacenter som vi gillar. Alfen är ett lönsamt och välskött bolag som är verksamt inom förnybar energi vilket vi tror mycket på.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vi har positionerat fonden med fokus på bolag som säljer till andra bolag och vi har en ”undervikt” i bolag som säljer till konsumenter. Trots att ekonomin kanske går in i en svagare period gör vi vårt bästa för att hitta växande vinsttrender där vi kan tjäna pengar åt er andelsägare. Några av dessa vinsttrender är satsningar på infrastruktur, förnybar energi, hälsovård, datautrustning samt mjukvara. Glöm inte att vårda ett månadssparande då de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

Kom ihåg att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.