Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Oktober var en stark månad för aktiemarknaderna trots nya toppar för den 10-åriga amerikanska obligationsräntan som numera är över 4%. Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 8,45% i oktober vilket var 2,1 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Hexatronic, Vitec och Comfort Systems. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Siegfried Holding, Ameresco och Alarm.com.

Återigen hade vi två bolag med omvända vinstvarningar, Hexatronic och Incap. Hexatronic är ett svenskt bolag som bland annat säljer fiberutrustning för bredbandsinstallationer. Incap är en finsk kontraktstillverkare inom framför allt greentech-området.

Vi hade många fina rapporter bland våra innehav i oktober och ytterligare en värd att nämna kom från amerikanska Comfort Systems. Bolaget uppvisade en omsättningstillväxt på 34%. Det är extra kul att ett bolag som arbetar i installationsbranschen går bra nu då nyhetsflödet från byggbranschen börjar bli negativt.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Oktober blev en börsmånad då marknaden släppte fokus en aning på makro och tittade mer på bolagens leverans. Den amerikanska arbetslösheten ligger kvar på låga nivåer (3,7%) och inflationen (8,2%) har inte heller minskat nämnvärt. Det enda positiva med den senaste inflationssiffran var att den i varje fall inte ökade i USA. Vi tror att den amerikanska centralbanken börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln och att det inte kommer bli så många fler höjningar. FED-chefen Powell har varit tydlig med att han velat se en inbromsning på husmarknaden och en avmattning av huspriserna som en konsekvens av det ökade räntorna.

Just nu befinner vi oss i mitten av tredje kvartalets rapportperiod och överlag har det varit bra siffror från industribolagen medan bolag med försäljning direkt till konsumenten har varit svagare. När det gäller amerikanska bolag så har den starka dollarn påverkat omsättningen från utländska marknader negativt. Den utländska försäljningen blir mindre värd när dollarn är så stark. Tillväxten i världen är också beroende av att Kina börjar öppna upp sina marknader efter en ganska lång period av lock-downs på grund av Covid. För att världen ska komma tillbaka till ”normala volymer” behöver vi ha ett Kina som både köper och säljer varor obehindrat med omvärlden.

Förändringar i portföljen

Under oktober gjorde vi fyra förändringar. Vi sålde svenska Arjo, bland annat på grund av en riktigt svag rapport, och amerikanska Focus Financial Partners då deras skuldsättning är alltför utmanande. I stället köpte vi svenska Munters och holländska Alfen. Munters har bland annat en spännande exponering mot datacenter som vi gillar. Alfen är ett lönsamt och välskött bolag som är verksamt inom förnybar energi vilket vi tror mycket på.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi har positionerat fonden med fokus på bolag som säljer till andra bolag och vi har en ”undervikt” i bolag som säljer till konsumenter. Trots att ekonomin kanske går in i en svagare period gör vi vårt bästa för att hitta växande vinsttrender där vi kan tjäna pengar åt er andelsägare. Några av dessa vinsttrender är satsningar på infrastruktur, förnybar energi, hälsovård, datautrustning samt mjukvara. Glöm inte att vårda ett månadssparande då de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

Kom ihåg att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Small Cap Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Small Cap Select

Översikt
Startdatum 2022-03-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Global, småbolag
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 6 av 7
ISIN LU2395167690
Öppen för handel Dagligen
Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR

*Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som som MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index, och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
ENERGY RECOVERY INC 4,5%
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B 3,8%
STERLING INFRASTRUCTURE INC 3,7%
HEXATRONIC GROUP AB 3,6%
COMFORT SYSTEMS USA INC 3,5%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Small Cap Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.