Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Halvledarsektorn under lupp

En sektor vi på Coeli Global finner väldigt intressant är halvledarsektorn. Vår analytiker Herman Ohlsson, som specialiserat sig på sektorn, berättar mer om densamma. Han tar bland annat upp:

– Vad en halvledare är
– Halvledarmarknaden i stort
– Varför sektorn anses vara en av de viktigaste i världen
– Bolagen i sektorn
– Sektorn ur ett globalt perspektiv

Detta och en hel del annat intressant tas upp i denna video. Fler videor kommer att läggas upp på vår YouTube-kanal framöver så se till att prenumerera på kanalen för att inte missa något.

Klicka och titta på vår genomgång av halvledarsektorn  

Författare

Kristofer Berggren
Produktspecialist Coeli Global

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Köp fond

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01