Under första kvartalet 2021 fick PayPal två nya kunder i sekunden

Under vintern investerade vi i Paypal, det amerikanska betalningsbolaget som är ledande inom internetbetalningar. I samband med att vi köpte PayPal sålde vi både Visa och Global Payment som båda har en större exponering mot fysiska betalningar än vad PayPal har. Det är inte något fel på vare sig Visa eller Global Payment, men ibland får man sälja bra bolag för att ge plats åt ännu bättre. Det som är speciellt med PayPal är att de är ledande på betalningar via internetköp. Exempel på internetbetalningar kan vara när man e-handlar kläder, köper en flygbiljett eller köper v-bucks i spelet Fortnite. På hemsidan för adidas (innehav i globalfonden) är PayPal det föredragna betalningsalternativet och ligger högst upp på sidan. PayPal har hamnat i den positionen eftersom bolaget har en väl fungerande betalningstjänst och har stort förtroende bland e-handlare.

På adidas e-handelssida ligger PayPal högst upp som det rekommenderade betalningsalternativet. Källa: adidas.se.

PayPal erbjuder också e-handel mot faktura och har därmed tagit upp konkurrensen mot Klarna. Klarnas framgång bygger på att erbjuda kunden 14 dagars kredit på sitt köp via internet. På engelska benämns denna typ av kreditköp ”Buy Now Pay Later” (BNPL) och från förra året erbjuder PayPal denna betalningsprodukt till sina kunder i USA. Under sommaren rullar de ut detta i Australien och under slutet av året kommer vi i Europa att kunna använda PayPals BNPL-funktion. Paypal har ett konkurrenskraftig pris för handlarna på denna tjänst då det inte kostar något extra att erbjuda detta. Fördelen för handlarna med BNPL är att det stimulerar till shopping eftersom betalningen sker senare.

PayPal har även börjat med handel av kryptovalutor. Har man en Venmo-app (en del av PayPal) och bor i USA kan man köpa och sälja kryptovalutor samt förvara dem i sin plånbok (Wallet). Bolaget har också en swish-produkt i Venmo-appen som man kan överföra pengar med. Vill man använda denna tjänst och bor i Sverige gör man överföringarna med sin PayPal-app.

PayPals konkurrenter är i huvudsak vårt svenska Klarna, australienska Afterpay och det amerikanska Affirm. Ni undrar säkert om Mastercard, ett av våra andra innehav i globalfonden, är en konkurrent till PayPal. Svaret på frågan är både ja och nej. Ja, då betalningen i slutändan avvecklas mot ett konto och nej, då man kan lägga in sitt Mastercard i sitt PayPal konto och betalningen sker från kortet.

Till viss del konkurrerar PayPal också med de vanliga betalningsbolagen då de erbjuder produkten iZettle, som de köpte 2018 och nu har integrerat i bolaget. iZettle är en betalningslösning med en POS-terminal, vilket betyder Point-Of-Sale, och är den apparaten som man blippar sitt kort mot när man betalar. Här är konkurrensen hårdare då de konkurrerar med Fiserv (också ett innehav i globalfonden), Stone, Global Payment, Worldline, etc.

Vid PayPals senaste konferenssamtal nämndes många spännande saker. Bolaget har 392 miljoner aktiva konton på betalningsplattformen. I första kvartalet fick de två nya kunder i sekunden och en ny handlare (merchant) var femte sekund. Den stora anledningen till att PayPal växer kraftigt är att shoppingbeteendet har ändrats under pandemin med mindre handel i fysiska butiker och mer e-handel. Den långsiktiga trenden med e-handel är här för att stanna och PayPal ser sig själv som en vinnare. Just nu investerar bolaget mycket för framtidens e-handel. Bolaget berättade också att de nu har ett samarbete med kinesiska Alibaba. När det gäller BNPL så har 50 procent av kunderna som har använt BNPL tidigare återkommit inom tre månader och använt detta igen. Vidare sade de att hälften av alla som har kryptovalutor i appen Venmo öppnar denna varje dag. Gällande aktiviteten inom olika branscher så ser man en ökning i resande (betalning för flygbiljetter), kläder, skor, mat och detaljhandel.

PayPal uppskattas av e-handlarna eftersom det ger fler återkommande kunder. Betalningslösningen ger en högre andel köp som verkligen genomförs och de kunder som använder PayPal köper mer varor generellt sett. Detta är förmodligen varför adidas har valt att lägga PayPal högt upp på sin hemsida, eftersom sannolikheten att det verkligen blir ett köp ökar. Källa: PayPal

Ett betalningsbolag kan idag inte bara erbjuda betalningar, utan måste också erbjuda möjligheter till enklare och skräddarsydd shopping. PayPal är just nu i färd med att bygga en super-app där man ska lägga in många olika funktioner i en och samma app och enligt CEO Dan Schulman jobbar de hårt för att appen ska kunna lanseras i tredje kvartalet.

PayPals omsättning kommer sannolikt att dubblas på fyra år. Källa: Bloomberg.

Om aktiemarknadens estimat för omsättningen infrias för år 2021–2024, kommer bolagets omsättning att växa 19,4 procent varje år. Vid den senaste kvartalsrapporten guidade bolaget för att de kommer att öka omsättningen med 20 procent under år 2021. Med hänsyn till att PayPal är ledande på betalningar via internet har bolaget med sin goda tillväxt en given plats bland våra betalnings-Champions.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.