Våra förvaltares favoritböcker

I dagens mediesamhälle med sociala mediers framfart och ”gammelmedias” fascination av att jaga klick med dramatiska rubriker, så känns det bra att kunna luta sig tillbaka mot en god bok. Att faktiskt ta sig tid att läsa en bok, gärna i fysisk form, kommer göra dig gott.

Vi får ofta frågan vilka våra favoritböcker är, ett svårt val då det finns väldigt många bra böcker. Här kommer ett urval av våra favoriter.

Henrik Milton, förvaltare
– Free Cash Flow – George C. Christy
– 100 Baggers – Christopher Mayer
– The Bank Credit Analyst Handbook – Jonathan Colin

Andreas Brock, förvaltare
– You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places of Stock Market Profits – Joel Greenblatt
– Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns – Elroy Dimson
– SKF – Världsföretaget 1907-2007 – Martin Fritz, Birgit Karlsson

Kristofer Berggren, produktspecialist och sparekonom
– The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness – Morgan Housel
– Reminiscences of a Stock Operator – Edwin Lefèvre 

Titta på vår film där vi pratar mer om dessa böcker och varför de är några av våra favoriter.

→ Klicka här för att titta på filmen.

Kristofer Berggren

Produktspecialist

Kristofer Berggren

ProduktspecialistVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.