Därför är det viktigt att du håller din enskilda egendom avskild

Eftersom enskild egendom inte ingår i bodelning vid en skilsmässa eller ett dödsfall är det viktigt att tänka på att hålla den enskilda egendomen separerad från den gemensamma egendomen. Jag ska i nedan text beskriva vad som är viktigt att tänka på i detta avseende.

Det är mycket vanligt vid testamenten eller gåvor mellan framförallt föräldrar och bröstarvingar att det uttrycks i testamente eller gåvobrev att det som erhålles genom testamentet eller gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap. Skälet till detta är en omsorg om att familjeegendom som övergår till nästa generation inte ska gå förlorad genom att mottagaren behöver dela med sig vid en skilsmässa.

Det är vanligt att det även finns med en skrivning om att det som träder i den enskilda egendomens ställe också ska vara enskild egendom. Det är lite av en ”hängslen och livrem”-skrivning då exakt just detta uttrycks i Äktenskapsbalken (7:2 p.6).  Det som träder i den ursprungliga egendomens ställe kallas för surrogat.  Det innebär att om du exempelvis säljer fastigheten du ursprungligen fick och sedan använder pengarna till att köpa en ny fastighet så blir den nya fastigheten enskild egendom.  Likaså blir båten du köper för pengarna du erhåller när du säljer fastighet nummer två enskild egendom. På detta sätt fortsätter värdet av det ursprungliga arvet eller gåvan vara enskild egendom även om tillgången ersätts av något annat.

Det kan även bli så att ersättningstillgången får så kallad blandad karaktär. Om köpeskillingen för fastigheten i exemplet ovan utgörs av både den enskilda egendomen och andra pengar så får fastigheten blandad karaktär, innebärande att en del av din andel i fastigheten blir enskild egendom och övriga delen av din andel blir gemensam egendom, så kallad giftorättsgods. Det är alltså viktigt att noga hålla ordning på om pengarna som används för köp av ersättningsegendom kommer ifrån enskild egendom eller gemensam egendom. Det gäller således att undvika sammanblandning eftersom det riskerar att leda till att den enskilda egendom förlorar sin karaktär som enskild egendom.

Ett vanligt exempel på när sammanblandning kan leda till detta är om enskild egendom i form av pengar sätts in på ett gemensamt konto och det från detta konto därefter görs insättningar och uttag för olika ändamål. Då går det inte längre att hålla isär vilka pengar som är vilka och en sammanblandning har skett. Likaså om du har ärvt eller fått en värdepappersdepå i gåva med föreskriften att det ska vara enskild egendom. Om du då tillför depån nytt kapital som inte är enskild egendom, kanske för att delta i en nyemission eller för att du vill öka dina investeringar i värdepapper, och därefter köper och säljer dessa tillgångar i depån så har en sammanblandning skett. Det som en gång var enskild egendom har nu blivit gemensam egendom.

Eftersom det som träder i den enskilda egendomens ställe också blir enskild egendom är det således viktigt att noga hålla ordning på varifrån de pengar som används för köpet av ersättningsegendomen kommer ifrån. Detta innebär att det ska finnas en ”obruten kedja” där man kan följa den enskilda egendomen. Det är alltså viktigt att det är exakt samma pengar som används för köp av ersättningsegendomen.  Om du säljer din enskilda egendom och sen använder andra pengar, exempelvis pengar från ett annat konto, till att köpa ersättningsegendomen så bryts kedjan såtillvida att den nya egendomen inte blir enskild.  Det måste alltså vara ”samma” pengar som följt med hela vägen. Det är dock inte svart eller vitt utan om pengarna kommer från både enskild egendom och gemensam egendom så kan det göras en proportionering utifrån rimliga grunder. Men för att slippa osäkerhet är det bättre naturligtvis att alltid noga hålla isär enskild egendom från gemensam egendom, exempelvis genom att förvara pengar på olika konton.

Det är också viktigt att tänka på att skriva in i ett testamente eller gåvobrev att även avkastningen från den enskilda egendomen ska vara enskild. Till skillnad från själva gåvan så finns det inget stöd i äktenskapsbalken för att också avkastning blir enskild egendom. Om vi tänker oss att du erhåller en fastighet i arv som enskild egendom och den vid arvstillfället är värd 1 000 000 kr. Sedermera säljs den för 1 500 000 kr och dessa pengar används för att köpa en ny fastighet. Om det inte står att även avkastningen ska vara enskild egendom kommer i detta fall endast 2/3 av den nya fastigheten vara enskild egendom och 1/3 vara gemensam egendom.