Hem Aktuellt Coelis jurist Därför är det viktigt att du håller din enskilda egendom avskild

Därför är det viktigt att du håller din enskilda egendom avskild

Eftersom enskild egendom inte ingår i bodelning vid en skilsmässa eller ett dödsfall är det viktigt att tänka på att hålla den enskilda egendomen separerad från den gemensamma egendomen. Jag ska i nedan text beskriva vad som är viktigt att tänka på i detta avseende.

Det är mycket vanligt vid testamenten eller gåvor mellan framförallt föräldrar och bröstarvingar att det uttrycks i testamente eller gåvobrev att det som erhålles genom testamentet eller gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap. Skälet till detta är en omsorg om att familjeegendom som övergår till nästa generation inte ska gå förlorad genom att mottagaren behöver dela med sig vid en skilsmässa.

Det är vanligt att det även finns med en skrivning om att det som träder i den enskilda egendomens ställe också ska vara enskild egendom. Det är lite av en ”hängslen och livrem”-skrivning då exakt just detta uttrycks i Äktenskapsbalken (7:2 p.6).  Det som träder i den ursprungliga egendomens ställe kallas för surrogat.  Det innebär att om du exempelvis säljer fastigheten du ursprungligen fick och sedan använder pengarna till att köpa en ny fastighet så blir den nya fastigheten enskild egendom.  Likaså blir båten du köper för pengarna du erhåller när du säljer fastighet nummer två enskild egendom. På detta sätt fortsätter värdet av det ursprungliga arvet eller gåvan vara enskild egendom även om tillgången ersätts av något annat.

Det kan även bli så att ersättningstillgången får så kallad blandad karaktär. Om köpeskillingen för fastigheten i exemplet ovan utgörs av både den enskilda egendomen och andra pengar så får fastigheten blandad karaktär, innebärande att en del av din andel i fastigheten blir enskild egendom och övriga delen av din andel blir gemensam egendom, så kallad giftorättsgods. Det är alltså viktigt att noga hålla ordning på om pengarna som används för köp av ersättningsegendom kommer ifrån enskild egendom eller gemensam egendom. Det gäller således att undvika sammanblandning eftersom det riskerar att leda till att den enskilda egendom förlorar sin karaktär som enskild egendom.

Ett vanligt exempel på när sammanblandning kan leda till detta är om enskild egendom i form av pengar sätts in på ett gemensamt konto och det från detta konto därefter görs insättningar och uttag för olika ändamål. Då går det inte längre att hålla isär vilka pengar som är vilka och en sammanblandning har skett. Likaså om du har ärvt eller fått en värdepappersdepå i gåva med föreskriften att det ska vara enskild egendom. Om du då tillför depån nytt kapital som inte är enskild egendom, kanske för att delta i en nyemission eller för att du vill öka dina investeringar i värdepapper, och därefter köper och säljer dessa tillgångar i depån så har en sammanblandning skett. Det som en gång var enskild egendom har nu blivit gemensam egendom.

Eftersom det som träder i den enskilda egendomens ställe också blir enskild egendom är det således viktigt att noga hålla ordning på varifrån de pengar som används för köpet av ersättningsegendomen kommer ifrån. Detta innebär att det ska finnas en ”obruten kedja” där man kan följa den enskilda egendomen. Det är alltså viktigt att det är exakt samma pengar som används för köp av ersättningsegendomen.  Om du säljer din enskilda egendom och sen använder andra pengar, exempelvis pengar från ett annat konto, till att köpa ersättningsegendomen så bryts kedjan såtillvida att den nya egendomen inte blir enskild.  Det måste alltså vara ”samma” pengar som följt med hela vägen. Det är dock inte svart eller vitt utan om pengarna kommer från både enskild egendom och gemensam egendom så kan det göras en proportionering utifrån rimliga grunder. Men för att slippa osäkerhet är det bättre naturligtvis att alltid noga hålla isär enskild egendom från gemensam egendom, exempelvis genom att förvara pengar på olika konton.

Det är också viktigt att tänka på att skriva in i ett testamente eller gåvobrev att även avkastningen från den enskilda egendomen ska vara enskild. Till skillnad från själva gåvan så finns det inget stöd i äktenskapsbalken för att också avkastning blir enskild egendom. Om vi tänker oss att du erhåller en fastighet i arv som enskild egendom och den vid arvstillfället är värd 1 000 000 kr. Sedermera säljs den för 1 500 000 kr och dessa pengar används för att köpa en ny fastighet. Om det inte står att även avkastningen ska vara enskild egendom kommer i detta fall endast 2/3 av den nya fastigheten vara enskild egendom och 1/3 vara gemensam egendom.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.