Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förmögenhetsförvaltning

Värdeskapande med dina behov i fokus

Förmögenhetsförvaltning, eller förmögenhetsrådgivning, hos Coeli är synonymt med värdeskapande. Vår ambition är att skapa maximala värden inom alla områden som är viktiga för dig.

Att förvalta en förmögenhet innebär att se över fler områden än bara kapitalförvaltning. Det handlar lika mycket om dig och det som är viktigast för dig. Hos oss får du därför inga standardlösningar.

Hur arbetar vi?

Utifrån din unika situation bygger vi tillsammans en finansiell plan för dig, din familj och ditt företag.

  • Du får noggrant utvalda lösningar inom förmögenhetsförvaltning, där dina unika behov och förutsättningar står i fokus.
  • Vi bygger portföljer för att kunna skapa hög avkastning till ett mer begränsat risktagande.
  • Genom vårt bredda förvaltningserbjudande kan vi skapa en unik förvaltningsmodell för dig som både ger en trygg och presterade bas och med möjligheten att investera i unika onoterade investeringsmöjligheter. Dessa investeringsmöjligheter, inom Private Equity och fastigheter, tillhandahålls av Coelis eget investmentbolag. Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra kunder – på samma villkor.

Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltning handlar inte bara om att investera ditt kapital och skapa en portfölj som kan generera stora värden. Det kan även handla om arv, komplexa frågor vid försäljning av ditt företag, entreprenörskap, försäkringsfrågor för dig eller familjen, pension, skattefrågor, juridik eller att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett säkerhetsperspektiv. Du har ditt personliga team av dedikerade och engagerade rådgivare, specialister och förvaltare.

Hos oss får du den hjälp du behöver och en tydlig rådgivning som passar dig och dina behov, oavsett hur små, stora, komplexa eller tydliga de är.

Family Office

Family Office är till för att göra det mest komplexa enklare. Vi erbjuder därför en plattformslösning som inkluderar de områden som berör din totala förmögenhet, familj eller bolagsgrupp. Vi utgår från din nuvarande situation och dina ambitioner och tar fram en skräddarsydd plan tillsammans med dig.

Hos oss får du ett dedikerat team med rådgivare och specialister anpassat just för dina behov. Du får dessutom möjlighet till direktkontakt med våra fondförvaltare och investeringsteam inom Private Equity och fastigheter för att kunna använda vår kompetens till dina investeringar.

Utöver alla tjänster som är till för att assistera och utveckla din förmögenhet har vi också möjlighet att vara en stark partner i unika investeringscase som vi gör tillsammans med våra kunder genom olika typer av investeringsformer.

Tillsammans bygger vi en finansiell plan för idag och som håller för generationer framåt.

Vårt erbjudande

Rådgivning och Placeringsanalys

Kapitalförvaltning

Unika investeringsmöjligheter

Pension & försäkring

Skatt & familjejuridik

Företagsförsäljning & generationsskifte

Nätverk

 

Rådgivning och Placeringsanalys
Rådgivning

En rådgivares roll är att vara en partner för att hantera den komplexa miljö du verkar i. Utgångspunkten är att lära känna dig, din sfär av familjemedlemmar och ditt bolagsengagemang för att kunna skapa stora värden för dig. Värdeskapandet kommer självklart i förvaltningen av din förmögenhet, men utöver det läggs en strategi för att hantera densamma för kommande generationer.

Det är även rådgivarens roll att spela in de specialister som finns att tillgå för att trygga och säkerställa rätt juridiska, skattemässiga och försäkringstekniska lösningar. Rådgivaren kommer också verka för att sätta dig i rätt sammanhang för att hitta nya affärsmöjligheter för dig och ditt företag och tillsätta rätt expertis i rätt läge.

Placeringsanalys

När vi påbörjar en ny kundrelation börjar vi alltid med att göra en analys av nuläget i din finansiella situation. Hur ser din nuvarande kapitalförvaltning ut och kommer de val du gjort leda dig till önskade mål? Har du den portfölj som faktiskt ger dig förutsättningarna till det mest värdeskapande?

Rådgivarens kanske viktigaste uppdrag är att också se till att hjälpa dig alltid fatta rationella investeringsbeslut, dra nytta av oroligheter i marknaden och se till att den finansiella plan som sätts också hålls – över tid.

 

Kapitalförvaltning

Coeli har som vision att göra framgångsrika investeringar tillgängliga för alla. Därför har Coeli tagit fram en förvaltningsmodell med inspiration från de mest framgångsrika förvaltarna i världen. Vår modell bygger på att investera i fler olika tillgångsslag som beter sig olika i olika marknadsklimat. På så sätt kan vi sprida risker och möjligheter.

Istället för att begränsa sig till aktier och obligationer investerar vi också direkt i onoterade aktier (Private Equity) och fastigheter. Tillsammans skapar detta en portfölj som har en högre avkastningspotential men också lägre risk över tid.

 

 

Unika investeringsmöjligheter

De bästa investeringsmöjligheterna är ofta otillgängliga och ligger utanför den vanliga investeringssfären. När vi är riktigt övertygade om att en sådan möjlighet kan bli framgångsrik vill vi på Coeli ge både våra kunder och oss själva möjligheten att investera. Historiskt har vi uppnått den högsta avkastningen genom våra unika investeringsmöjligheter inom fastigheter, Private Equity och onoterade tillväxtbolag.

Vårt huvudfokus är att långsiktigt knyta till oss exceptionella team som fokuserar på attraktiva nischer inom Private Equity – så som ”Buy Out” och ”Buy-and-Build” – samt fastighetsbolag och snabbväxande tillväxtbolag med starka kassaflöden. Investeringar med möjlighet att skapa 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år.

Private Equity är ett historiskt högavkastande tillgångsslag som ger möjlighet till god diversifiering och värdeutveckling utanför börsen. Med vår erfarenhet och våra nätverk får vi tillgång till några av de allra bästa investeringsmöjligheterna som vanligtvis är svåråtkomliga för den individuella investeraren.

 

Pension & försäkring

Att planera för nuet, för framtiden och det oväntade är viktigt och bör göras med jämna mellanrum då livet, dina behov och spelreglerna inom pension och försäkring ständigt förändras.

Vi erbjuder investeringslösningar inom traditionella försäkringar, fond- och depåförsäkringar. Våra specialister inom pension hjälper dig och din familj att även säkerställa att du har rätt efterlevandeskydd och en passande sjukvårds- och olycksfallsförsäkring.

Genom en flytt av nuvarande kapital har du möjlighet att samla din intjänade pension och få en lösning som passar dig och dina behov.

Du får fler förvaltningsalternativ och dessutom tillgång till onoterat och unika investeringsmöjligheter, lägre avgifter och ett bättre anpassat försäkringsskydd.

 

Skatt & familjejuridik

För att kunna planera för generationer framåt behöver du säkerställa en gynnsam skattemiljö samt att alla viktiga juridiska dokument finns på plats.

Skattefrågor är komplexa och skattelagstiftningen är under ständig förändring. Familjerätten handlar, bland mycket annat, om vad som händer med dina tillgångar när du avlider, gifter dig, skiljer dig eller blir sambo. Det finns många viktiga frågor att ta ställning till i olika skeden av livet och våra specialister inom dessa ämnen hjälper dig.

 

Företagsförsäljning & generationsskifte

Det kommer en dag då alla entreprenörer släpper sitt ägande eller styret över sitt bolag. Vi utbildar givetvis nästa generation och hjälper dig även med råd och sakfrågor. Vi hjälper dig att göra det på rätt sätt. Med hjälp våra experter så kan överlämningen ske på det sätt som är viktigast för dig.

 

Nätverk

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att knyta kontakter och samverka utifrån gemensamma intressen och affärsområden. Vår erfarenhet visar att nätverk ger inspiration och givande utbyten mellan människor vilket i sin tur leder till nya samarbeten och affärsmöjligheter.

För oss är det viktigt att våra nätverk skapar givande och intressanta sammanhang som gynnar våra medlemmar. Våra investerar- och entreprenörsnätverk främjar bland annat idé- och diskussionsskapande medlemmarna emellan. Våra nätverk ger också våra kunder möjligheten ta del av nya unika investeringar.

Vi har även selektiva nätverk med särskilda fokusområden. Exempelvis erbjuder vi unika nätverk för kvinnor med fokus på investeringar, bolagsbyggande och ledar- och mentorskap.

01

Investera i våra fonder

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att investera i våra fonder – du väljer det sätt som passar dig bäst. Vänd dig till oss eller investera via olika plattformar. Vi arbetar med aktiv förvaltning inom aktier, räntor, hedge, diskretionär förvaltning. Vi fokuserar på att leverera långsiktig konkurrenskraftig avkastning.

Läs mer

02

Investera i Private Equity & fastigheter

Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare i direktinvesteringar inom onoterade bolag och fastigheter samt i unika Private Equity-team.

Läs mer

03

Aktuellt från Coelis jurist

Skattefrågor är komplexa och skattelagstiftningen är under ständig förändring. Familjerätten handlar, bland mycket annat, om vad som händer med dina tillgångar när du avlider, gifter dig, skiljer dig eller blir sambo.

Läs vad Coelis jurist kommer Anders Blomgren skriver om olika områden inom skatt och ekonomisk familjerätt. Anders ger både fördjupningar, analyser samt nyttiga tips och råd.

Läs mer

Hör av dig till oss

Våra rådgivare

Förmögenhetsförvaltning David Ramsell

David Ramsell

Wealth Manager

08 506 223 60

Förmögenhetsförvaltning David Isacson

David Isacson

Wealth Manager

040 665 67 76

Förmögenhetsförvaltning Fredrik Buhring

Fredrik Bühring

Senior Wealth Manager

08 506 223 43

Förmögenhetsförvaltning Fredrik Rönngren

Fredrik Rönngren

Senior Wealth Manager

08 506 223 61

Förmögenhetsförvaltning Joakim Öhrner

Joakim Öhrner

Wealth Manager

08 506 223 13

Förmögenhetsförvaltning

Johan Anbo

Head of Wealth Management Uppsalaregionen

018 480 92 88

Förmögenhetsförvaltning Joakim Öhrner

Loris Barisa

Wealth Manager

031 727 71 48

Förmögenhetsförvaltning Magnus Sardh

Magnus S Larsson

Wealth Manager

018 480 92 06

Förmögenhetsförvaltning Magnus Sardh

Magnus Sardh

Senior Wealth Manager

040 665 67 74

Förmögenhetsförvaltning Malin Siljehög

Malin Siljehög

Wealth Manager

031 727 71 12

Förmögenhetsförvaltning Marcus Bratt

Marcus Bratt

Head of Wealth Management Västsverige

031 727 71 17

Förmögenhetsförvaltning Mikael Voltaire

Mikael Voltaire

Senior Wealth Manager

040 665 67 71

Förmögenhetsförvaltning Misha Mohammadzadeh

Misha Mohammadzadeh

Client Advisor

08 506 223 07

Mårten Pihlblad

Head of Wealth Management Stockholm och Uppsala

08 506 223 09

Förmögenhetsförvaltning Niklas Wahlstedt

Niklas Wahlstedt

Wealth Manager

08 506 223 54

Förmögenhetsförvaltning Ola Ternlund

Ola Ternlund

Head of Wealth Management Skåne

040 665 67 70

Förmögenhetsförvaltning Pär Davidsson

Pär Davidsson

CEO
Coeli Wealth Management

040 665 67 60

Tannaz Kamjar

Wealth Manager

031 727 71 18

Förmögenhetsförvaltning Thomas Comstedt

Tomas Comstedt

Senior Wealth Manager

08 506 223 03

Hem Förmögenhetsförvaltning