Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2022

Ett slag mot demokratin. Som fond har vi som policy att aldrig investera våra andelsägares pengar i ryska bolag och aldrig har den policyn känts bättre än under den här månaden. Även om känslorna är många, är det som investerare bäst att hålla huvudet kallt och sakligt analysera situationen. Om ni vill läsa mer exakt om hur vi agerar under den här perioden så finns mer info här. Kortfattat har vi minskat våra risker genom att halvera vår position i Renault, vilket är det enda bolaget i vår fond som har meningsfull exponering mot den ryska marknaden. Vi letar också efter felprissättningar som kan dyka upp i börsturbulensen och ge oss möjligheter att förbättra vår portfölj, men hittills har inte några situationer dykt upp.

Under månadens gång föll fonden med 3%, vilket var 1,92% sämre än vårt jämförelseindex. De investeringar som utvecklades väl var hörselapparattillverkaren Sonova samt det amerikanska byggföretaget Sterling Construction. På den sämre sidan så hittar vi Renault samt PayPal, det senare ett företag som vi nu har sålt av. Vill ni läsa mer om Sonova så finns mer info här.

Situationen i Ukraina är så instabil och snabbrörlig att det inte är någon större mening för oss att spekulera om hur kommande månader kan tänkas spela ut på den geopolitiska arenan. Vi kan bara konstatera att många aktier är nu riktigt billiga.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Den stora bilden är att perioden av noll inflation och noll räntor nu är över. Perioden under kommande år kommer innebära risker, men också mycket möjligheter. Vi ser stor potential när nu många europeiska och amerikanska företag ökar produktionen på hemmafronten istället för i Asien. Vi har därför ökat upp våra investeringar i WDP, ett av Europas ledande logistikfastighetsbolag och vi kommer göra fler investeringar med det temat framåt.

Förändringar i portföljen

Under februari månad sålde vi av vår lilla position i poddinfrastrukturbolaget Acast. Vi hade förväntat oss att de skulle bli lönsammare betydligt snabbare än vad informationen, som de lämnade i samband med sin årsrapport, antydde. Vi befarar att aktien kommer trampa vatten under en avsevärd period här framåt. Vi sålde även av det sista vi hade i det amerikanska betalningsföretaget PayPal efter att de lämnade en dålig rapport och tog ned förväntningarna för nästa år, men ändock guidade för fortsatt höga kostnader för optionsprograms till de anställda, det sista lämnade särskilt dålig eftersmak och fick oss att sälja av den lilla position som vi hade kvar. Istället så har vi börjat investera i ett schweiziskt bolag som växer riktigt snabbt, är mycket lönsamt och rider på den trend som vi beskrev ovan, men mer om det i nästa månadsbrev.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi kommer under kommande månader att fortsätta uppgradera innehaven för att fonden skall bli ännu vassare och kunna fortsätta leverera långsiktig bra avkastning till oss andelsägare.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -3,00% -9,18% 60,28% 171,77%
Jämförelseindex -1,08% -2,86% 49,81% 138,22%

USA

USA59.1%

Schweiz

Schweiz8.5%

Sverige

Sverige8.3%

Indien

Indien4.9%

Tyskland

Tyskland4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Frankrike

Frankrike3.6%

Övrigt

Övrigt6.5%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.8%

Teknik

Teknik29.3%

Industri

Industri13.1%

Finans

Finans11.4%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk6.5%

Kommunikation

Kommunikation5%

Fastigheter

Fastigheter1.9%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,6%
HCA HEALTHCARE INC 4,6%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,5%
APPLE INC 4,4%
AMAZON COM INC 4,3%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.