Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2022

Ett slag mot demokratin. Som fond har vi som policy att aldrig investera våra andelsägares pengar i ryska bolag och aldrig har den policyn känts bättre än under den här månaden. Även om känslorna är många, är det som investerare bäst att hålla huvudet kallt och sakligt analysera situationen. Om ni vill läsa mer exakt om hur vi agerar under den här perioden så finns mer info här. Kortfattat har vi minskat våra risker genom att halvera vår position i Renault, vilket är det enda bolaget i vår fond som har meningsfull exponering mot den ryska marknaden. Vi letar också efter felprissättningar som kan dyka upp i börsturbulensen och ge oss möjligheter att förbättra vår portfölj, men hittills har inte några situationer dykt upp.

Under månadens gång föll fonden med 3%, vilket var 1,92% sämre än vårt jämförelseindex. De investeringar som utvecklades väl var hörselapparattillverkaren Sonova samt det amerikanska byggföretaget Sterling Construction. På den sämre sidan så hittar vi Renault samt PayPal, det senare ett företag som vi nu har sålt av.

→ Vill ni läsa mer om Sonova så finns mer info här.

Situationen i Ukraina är så instabil och snabbrörlig att det inte är någon större mening för oss att spekulera om hur kommande månader kan tänkas spela ut på den geopolitiska arenan. Vi kan bara konstatera att många aktier är nu riktigt billiga.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Den stora bilden är att perioden av noll inflation och noll räntor nu är över. Perioden under kommande år kommer innebära risker, men också mycket möjligheter. Vi ser stor potential när nu många europeiska och amerikanska företag ökar produktionen på hemmafronten istället för i Asien. Vi har därför ökat upp våra investeringar i WDP, ett av Europas ledande logistikfastighetsbolag och vi kommer göra fler investeringar med det temat framåt.

Förändringar i portföljen

Under februari månad sålde vi av vår lilla position i poddinfrastrukturbolaget Acast. Vi hade förväntat oss att de skulle bli lönsammare betydligt snabbare än vad informationen, som de lämnade i samband med sin årsrapport, antydde. Vi befarar att aktien kommer trampa vatten under en avsevärd period här framåt. Vi sålde även av det sista vi hade i det amerikanska betalningsföretaget PayPal efter att de lämnade en dålig rapport och tog ned förväntningarna för nästa år, men ändock guidade för fortsatt höga kostnader för optionsprograms till de anställda, det sista lämnade särskilt dålig eftersmak och fick oss att sälja av den lilla position som vi hade kvar. Istället så har vi börjat investera i ett schweiziskt bolag som växer riktigt snabbt, är mycket lönsamt och rider på den trend som vi beskrev ovan, men mer om det i nästa månadsbrev.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi kommer under kommande månader att fortsätta uppgradera innehaven för att fonden skall bli ännu vassare och kunna fortsätta leverera långsiktig bra avkastning till oss andelsägare.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-3,00%-9,18%60,28%171,77%
Jämförelseindex-1,08%-2,86%49,81%138,22%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2022

 

Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2022-

Förvaltarkommentar Coeli Global Select februari 2022--

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.