Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tre vanligaste frågorna vi fått i samband med Ukrainakrisen

När den här typen av geopolitiska kriser uppstår och börsen faller så är det naturligt att det uppstår frågor. Nedan svarar vi på de tre vanligaste frågorna som vi har fått under de senaste dagarna.

Hur går det för fonden?
Låt oss börja med att poängtera att vi i enlighet med vår investeringspolicy inte äger några aktier i Ryssland. Fonden har nästan 60% exponering mot den amerikanska dollarn (USD) och då dollarn har stärkts så blir börsfallet mätt i svenska kronor (SEK) mindre för en global fond som vår, än till exempel jämfört med en ren Sverigefond.

Man skall inte heller underskatta att aktiemarknaden redan tryckt ner många aktiekurser under början av året då en hel del krigsoro redan fanns. Situationen i Ukraina är så osäker att det inte finns någon mening för oss att spekulera i vad som händer härnäst. Vi har som strategi att investera i bolag med starka balansräkningar (många av våra företag har ingen skuld att tala om) vilket gör att vår bedömning att vi kommer klara oss relativt väl oavsett vad som kommer ske.

Vilka aktier klarar sig bra / dåligt?
Rent allmänt påverkas kortsiktigt alla aktier av en geopolitisk kris av den här storleken, oavsett land eller sektor. På längre sikt är det de olika företagens vinster som spelar roll och vi har svårt att se att till exempel HCA, som är vårt sjukhusföretag i USA, långsiktigt kommer påverkas av vad som händer i Ukraina. Om något kvartal eller två så förväntar vi oss att många aktiekurser återgår till sina fundamentala värden. Vi ser också att vissa valutor likt den amerikanska dollarn har stärkts, vilket var precis vad som hände efter omröstningen av Brexit.

Hur agerar ni i fonden?
Vår strategi när det gäller stora marknadsrörelser nedåt är följande:

  • Om vi hinner förutspå rörelsen så agerar vi innan fallet.
  • Under fallet flyttar vi pengar till de aktier som vi bedömer kommer klara sig bäst.

När det börjar lugna ned sig och dammet lägger sig går vi in i de aktier som har stor uppsida och ökar upp vår andel ”special situations”.

Vi förutspådde inte den här invasionen, men vår policy om att aldrig investera i Ryssland hjälper oss nu på marginalen. Några aktier faller mer än andra och i torsdags i förra veckan så halverade vi vårt innehav i Renault från 3.2% till 1.6%. Av våra 34 aktier i fonden så är Renault den enda som har någon signifikant andel av sin verksamhet i Ryssland och det kändes bra att minska den exponeringen. Kriser erbjuder också möjligheter när felprissättningar sker och det är rimligt att förvänta sig att vissa aktier likt småbolag kommer säljas av i stor grad framåt. Vi kommer därför förmodligen att öka upp vår vikt i vissa innehav och eventuellt genomföra ett par förändringar. Vi har en långsiktig investeringshorisont och positionerar oss alltid för att fonden skall gå så bra som möjligt över kommande år.

Har ni andra frågor så är ni varmt välkomna att mejla oss på global@coeli.se

Hälsningar,
Team Coeli Global

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Köp fonden Coeli Global Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01