Förvaltarkommentar Coeli Global Select juli 2021

Medan många av er säkert njuter av en lugn sommarledighet har det varit en intensiv månad på börsen med många bolagsrapporter. Vår portfölj av Världens Finaste Bolag levererade starkt och avkastningen för Coeli Global Select under juli månad var 4,34 procent, vilket var 3,18 procent bättre än vårt jämförelseindex. Nästan alla rapporter gick vår väg och våra två bästa aktier under månaden var amerikanska sjukhusföretaget HCA Healthcare samt Miami baserade luftkonditioneringsföretaget Carrier Global. Företagen levererade rapporter långt över förväntan och trots att båda aktierna är upp runt 50 procent i år, är vår bedömning är att det finns en hel del kursuppgång kvar. Här kan ni läsa mer om HCA och Carrier Global.

Sämst under månaden gick det för betalningsföretaget Paypal vars rapport kom in lite sämre än väntat, framför allt på grund av att Ebay minskar sin användning av plattformen. Det här var väntat men takten på minskningen var lite högre än marknaden förväntat. Näst sämst under månaden utvecklades Renault men då företaget levererade en mycket stark rapport på månadens sista dag så förväntar vi oss en mycket bättre utveckling under kommande månader.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under rapportsäsongen flödar det in information om hur världens ekonomier och industrier mår och en del trender kan skönjas när man går igenom rapporterna:

a) Corona-effekten börjar mattas av: den globala konsumenten spelar mindre dataspel, shoppar mindre online och är mer ute och äter på restauranger och besöker butiker. Allt det här är sunt och förväntat men en del aktier likt Logitech och Spotify har varit lite pressade av förändringen i konsumentbeteendet. Notera att vi inte äger någon av de två nämnda aktierna.

b) Halvledarbristen har påverkat den globala bilproduktionen mycket negativt under senaste kvartalet och bilfabrikerna kommer inte nå upp till full hastighet förrän senare i år/början på nästa år. Bilindustrin är en av världens största industrier och att de ökar takten under kommande månader kommer att hjälpa att hålla upp framför allt Europas ekonomi under andra halvåret 2021.

c) Högre priser och högre löner är en annan trend som vi kan se. Många företag har fått markant högre tillverkningskostnader då råvarupriserna har skjutit i höjden och till exempel biltillverkarna har i sin tur höjt sina försäljningspriser ut mot konsument, med i runda slängar runt 6-8 procent. Vi ser också många exempel på att framför allt i USA börjar det bli svårt att få tag i arbetskraft och många företag höjer sina anställdas löner. Det finns alltså ett ganska starkt inflationstryck i den globala världsekonomin just nu.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under juli månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Juli var en härlig rapportmånad för globalfonden och tonen på kvartalssamtalen var mycket optimistisk inför framtiden. Räntorna är fortsatt långa, den globala konsumenten är glad och konsumtionsbenägen men viktigast av allt är att de företag som vi har valt att investera i är av yppersta kvalité och att de fortsätter att växa.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK4,34%19,33%63,18%176,93%
Jämförelseindex1,16%18,33%43,84%122,62%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.