Fokus på ESG: HCA är inte bara en spännande aktie, utan också ett bolag som gör ”det rätta” för samhället

Att investera i världens finaste bolag är inte bara lönsamt, det gör gott för själen också. Vår fond har sedan starten 2014 haft ett fokus på ESG, vilket innebär att vi inte bara väljer bort bolag som är verksamma i industrier med fossila bränslen, vapen, tobak, alkohol och så vidare, utan vi jobbar också aktivt med att välja in bolag som gör positivt för världen och som har ESG högt prioriterat. ESG står för E=Environmental, S=Social, G=Governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning. Våra investeringar i Beijer Ref (miljövänliga köldmedel) samt Vestas (vindkraftverk) är typexempel.

Ett företag som kanske inte så många förknippar med ESG är det amerikanska sjukhusföretaget HCA, som vi i början av året investerade i och deras S är bara helt fantastiskt. Det är inte för inte som företaget i tio års tid har utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere.

Inte bara en spännande aktie…

HCA är ett stort amerikanskt företag grundat 1968 med 280,000 anställda fördelade på nästan 200 sjukhus och andra medicinska enheter. Vår bedömning är att HCA-aktien har en mycket hög kurspotential under de kommande 12-18 månaderna. Vi ser en uppsidapotential om 50 procent, som framförallt kan drivas av en möjlig expansion av vinstmultipeln från dagens 12x till 16-18x, vilket känns rimligare sett till räntornas låga nivåer samt företagets fantastiska aktieägarskap. Kanske inte helt rättvist, men om jämför HCA:s vinstutveckling med ett företag som ABB, vars aktie ofta handlas runt 16-18x, så hade HCA 2011 ungefär dubbelt så hög vinst per aktie, medan 2019 hade gapet öppnats upp till nästan 15x så hög vinst per aktie.

Källa: Bloomberg

… utan också ett företag som gör ”det rätta” för samhället

HCA är väldigt explicita med att det övergripande syftet är att förbättra människors liv och företagets motto är ”Above all else, we are committed to the care and improvement of human life”. Fritt översatt av oss lyder detta ”Först och främst, vårt åtagande är vården och förbättringen av mänskligt liv”.

Nu kanske några tänker att ”ja,ja, det är en företagsslogan, men det är allt det är”. Låt oss då titta på lite hårddata från deras Impact Report 2020:

  • 10 av de 100 bästa sjukhusen i USA ägs av HCA. 81 procent av HCA:s sjukhus har fått säkerhetsgraderingen A eller B, vilket står sig mycket väl i jämförelse med 57 procent av de sjukhus i USA som drivs av andra aktörer.
  • 4,3 av 100 000 barn som föds på HCA:s sjukhus avlider, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 14,3 i USA. Att föda på ett av HCA:s sjukhus är alltså 1/3 mindre riskfyllt än genomsnittet i USA.
  • HCA tar hand om 50 000 strokefall varje år och det är en sjukdom där snabb vård är en livsavgörande åtgärd. HCA:s genomsnittliga tid från det att patienten anländer till det den får vård är 42 minuter, vilket är 30 procent snabbare än genomsnittet i USA. Jag har försökt hitta liknande siffror för Sverige och får fram en tid på 48 minuter (källa: Webbtabell 10)
  • Företaget ger icke-kompenserad vård till patienter till ett värde av runt 30 miljarder kronor per år.

Som om inte det vore nog, låt oss ta en titt på hur företaget har hanterat coronakrisen:

  • Trots att intäkterna har fallit när de inkomstbringande operationerna har minskat under pandemin har inte en enda av de 280 000 anställda blivit uppsagd på grund av coronakrisen. I juni hade HCA behandlat över 33 000 covid-19-patienter.
  • I början av oktober annonserade företaget att de kommer ge tillbaka regeringens coronastöd på totalt 6 miljarder dollar. Anledningen är att HCA ändå klarar sig bra och att ge tillbaka dessa pengar är ”the socially responsible thing to do”.


Källa: Bloomberg

Jag får gåshud när jag läser den meningen, att det är ”det rätta” att göra. Vilka andra stora läkemedels- och industriföretag, varav många har fått miljarder av skattebetalarnas pengar i coronastöd, agerar så? Det är stort, mycket stort. Och stoltheten att man äger det här företaget som gör så mycket gott för samhället, och samtidigt tjänar pengar på aktien till er andelsägare, är stor.

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01