Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2021

Under oktober månad ökade fonden med 1,20 procent, vilket var 1,94 procent, sämre än vårt jämförelseindex, då fondens interna utveckling var något spretig. På den positiva sidan utvecklades fondens största innehav Microsoft mycket väl efter en stark kvartalsrapport, där vi kunde se att vinsten ökade med över 20 procent,. Det är särskilt imponerade när man inser att för ett år sedan ökade Microsoft vinsten med 30 procent, p.g.a. coronakrisen och att sedan växa ytterligare med över 20% det här året visar hur bra deras produkter är och vilket starkt momentum de har. Ett annat bra bidrag till fonden var sjukförsäkringsbolaget United Health som rapporterade en vinstökning på runt 30 procent,. På den negativa sidan finner vi betalningsföretagen Pagseguro och Paypal, men båda rapporterar snart och vi förväntar oss att kurserna kommer återhämta sig ordentligt efter det.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I vårt förra månadsbrev beskrev vi vad börsen var orolig för just då (Kina, leveransproblem, bensinbrist etc.), men vi fick ändock en börsuppgång under oktober månad. Man bör komma ihåg att börsen alltid är orolig för något i det korta perspektivet, men att det är företagens vinster som är drivande i det längre, samt att det ofta är i rapportsäsonger som farhågorna minskar när företagen får visa vad de går för. Det råder inga tvivel om att det finns en stark resursbrist i världen inom många sektorer, men över kommande kvartal kommer många av flaskhalsarna att lösa sig. Den större bilden, den som är viktig att hålla ögonen på, är att det finns en stor arbetskraftsbrist i USA vilket kommer att leda till högre inflation och räntor, men även till ökade investeringar inom teknik och logistik/infrastruktur.

En annan stark trend vi ser är hur allt fler företag aktivt agerar för att minska miljöförstöringen med nya innovativa lösningar. Under månadens gång demonstrerade till exempel vårt byggnadsmaterialföretag SIKA deras nya process ReCO2ver, som gör det möjligt att återvinna betong. Betong är en produkt som generar stora mängder koldioxid under tillverkningsprocessen, så att kunna återvinna den med hjälp av SIKAs produkter kommer vara positivt för miljön. Vi har ägt SIKA-aktien i ganska exakt fem år nu, en investering som har ökat med nästan 300 procent, under den tiden, och kan enkelt konstatera att bra företag ofta gör bra saker för samhället och därtill de är också goda investeringar.

Förändringar i portföljen

Under oktober gjorde vi en del justeringar i fonden. Vi tog hem vinsten i holländska BAM Group efter runt 55% uppgång sedan vårt första köp i våras (Aktier är som tåg – man kan stiga på och stiga av flera gånger | Coeli) och investerade i stället de pengarna i det spännande kommunikationsapp- företaget Truecaller, där vi agerade ankarinvesterare vid börsintroduktionen. Vi är i skrivande stund redan upp runt 70% på den investeringen vilket känns jätteroligt. En annan förändring vi gjorde var att vi sålde av amerikanska finansoutsourcingföretaget Fiserv och köpte i stället världens ledande hörapparatföretag Sonova, ett mycket fint schweiziskt bolag. Om ni vill lära er mer om Sonova så pratar vi en hel del om bolaget i vår senaste intervju på EFN Hör upp! Aktiecaset du måste lyssna på | EFN.se

Fondens positionering – marknadstro framåt

På börsen finns det en sak som alltid övervinner rädslan och det är stigande vinster, som vi sett mycket av i den här rapportsäsongen. Genom kontinuerliga innehavsförändringar försöker vi alltid se till att fonden ligger rätt i tiden och när vi blickar framåt mot 2022 kan vi notera att fonden har över 20 procent, prognosticerad genomsnittlig vinsttillväxt vilket bådar gott för kommande år.

 

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 1,20% 19,11% 70,10% 176,41%
Jämförelseindex 3,14% 22,26% 52,11% 130,01%

USA

USA56.9%

Tyskland

Tyskland7.8%

Sverige

Sverige7.7%

Schweiz

Schweiz7.1%

Indien

Indien4.9%

Frankrike

Frankrike4.4%

Brasilien

Brasilien3.2%

Övrigt

Övrigt7.9%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil27.0%

Teknik

Teknik26.4%

Industri

Industri15.7%

Finans

Finans14.3%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk8.2%

Fastigheter

Fastigheter5.5%

Kommunikation

Kommunikation3.0%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
HCA HEALTHCARE INC 4,3%
MICROSOFT CORP. 4,1%
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4,1%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,0%
MASTERCARD INC. SHS-A- 3,7%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.