Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktier är som tåg – man kan stiga på och stiga av flera gånger

I min bok ’Vägen till vinnande aktier’ beskriver jag olika special situations-aktier jag ägt och lyckats tjäna pengar på. Att investera i aktier är riskfyllt och precis som alla andra förvaltare gör vi också misstag, om det hade jag säkert kunnat skriva en bok till, men får vi 7 av 10 rätt i fondens special situations blir det bra fart i portföljen. Låt mig också poängtera att special situations-aktier ofta är mer riskfyllda än de championsaktier som fonden består av till runt 85 procent som vi äger långsiktigt. För mer information om vår investeringsfilosofi och om indelningen av aktierna i champions och special situations, läs vidare här: Vår investeringsfilosofi 

En av de fallstudier som finns i boken heter BAM Group och nu har vi återigen investerat i det företaget – för aktier är som tåg, man kan stiga på och av flera gånger. Under vår första period mellan slutet av 2014 och början av 2015 lyckades vi nästan dubblera pengarna under en tremånadersperiod när konjunkturen vände uppåt, men också tack vare de interna kostnadsbesparingar som BAM Group gjorde. Fem år senare utspelas samma scenario igen, men den här gången ser vi inte en dubblering framför oss utan snarare runt en 50–70 procent uppsida från de nivåer där vi köpte aktien tidigare i våras på runt 1,7 euro/aktier. Figurerna nedan indikerar när vi köpte (gröna) och sålde aktien (orange).


Källa: Bloomberg, Coeli Global analys

Vi har haft möte med både VD och ekonomichefen och det finns flera olika positiva saker som kan hända företaget, som bättre riskkontroll och snabbare utbyggnad av deras stora samling av byggrätter. Det viktigaste i hela ’caset’ (som man säger på finansjargong) ligger dock i en kommande nedstängning eller försäljning av deras tyska verksamhet. När det väl är gjort kommer aktien gå som ett skott. I bilden nedan från deras senaste presentation kan ni se att företaget under 2019 tjänade 68,6 miljoner EUR i EBIT, men deras verksamhet i Tyskland genererade -57,5 miljoner EUR i förlust, vilket innebär att om man tar bort den tyska verksamheten hade företaget gjort runt 126 miljoner EUR i rörelseresultat.


Källa: BAM Group, Coeli Global analys

Vår bedömning är att resultatet för år 2019 är en bra proxy för vad företaget kan göra på sikt i vinst. Det innebär att BAM Group bör kunna vara värt cirka 700-800 mln EUR om två till tre år (126 mln EUR *0,75 (skatt) = 94,5 efter skatt i vinst * vinst multipel på 8x =756). När vi köpte företaget på runt 1,7 EUR/aktien värderades företaget på runt 450 mln EUR, vilket innebär en potentiell uppsida på 70 procent (756/450) och det anser vi vara tillräckligt attraktivt för att ta den här risken med våra andelsägares pengar.

Första gången vi gick ombord på tåget ’BAM Group’ blev våra andelsägare rikligt belönade och vi hoppas att även den här resan kommer gå som på räls!

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01