Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv september 2019

September blev en intensiv månad för oss med många företagsmöten över hela världen, allt ifrån New York till Istanbul och Paris, men också med relativt många företagshändelser i vår portfölj. Under månadens gång sjönk fonden med 0,4 procent vilket var runt 2,6 procent sämre än index. Huvudförklaringen till fondens kräftgång är två aktier, en tråkig utveckling för tyska fastighetsbolaget Aroundtown och att vår indiska bank Yes Bank har fortsatt att utvecklas dåligt. På den positiva sidan gick våra cykliska företag United Rentals, Sandvik och Siltronic starkt.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Under augusti kom det många tecken som pekade på att vi skulle få en bättre höst när det gäller verkstadsaktier och vi hade investerat i Sandvik för att kunna ta del av den uppgången. Men i början av september så insåg vi att både marknaden och vi själva har fel och vi bestämde oss för att ta hem en fin liten vinst i Sandvik. Den data som nu kommit i början av oktober pekar på att vi kommer gå ännu djupare in i en konjunkturnedgång inom verkstadsindustrin, så vi är mycket glada att vi hann sälja av Sandvik innan aktien föll.

Förändringar i portföljen

Under september tackade vi för kaffet i vår special situations-aktie GMS och sålde av aktien efter en uppgång på långt över 50 procent sedan början av året. Uppköpet av betalningsföretaget TSS (Total System Services) gick igenom under månadens gång så vi sålde TSS och istället investerade vi i det brasilianska betalningsföretaget Pagseguro – ett företag vi analyserat i flera månader och där vi inte bara har haft kontakt med dem men även med deras konkurrent Stone. Huvudägaren till det tyska fastighetsföretaget Aroundtown sålde abrupt av sina aktier och då vår investeringstes är att sälja när han säljer, ja då sålde vi också. Ingen kan företaget bättre än vad han kan. Vi har nästan dubblat våra pengar på den aktien på tre år och alltid vetat att en dag så måste vi sälja. Pengarna från Aroundtown-försäljningen investerades i australienska Dexus, ett fastighetsföretag som äger de allra bästa kontorsfastigheterna i framförallt Sydney. Förutom att vara absolut bäst är Dexus också mycket lågt belånat, betalar ut en hög utdelning och aktien trendar uppåt då den australienska styrräntan är under kraftig sänkning.

Om ni vill läsa mer om Dexus gå till vår hemsida: coeli.se/global

Fondens positionering

Efter att ha tagit mer cyklisk risk under sommaren har vi nu åter igen ställt in fonden på mer defensiv sekulär tillväxt. Våra företag kommer att rapportera om några veckor och det ser ut om att det kommer att bli en toppenbra kvartalssäsong, så vi är mycket laddade.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-0,40%25,28%48,97%87,62%
Jämförelseindex2,25%28,69%51,32%77,73%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.