Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juni 2022

Juni månad var återigen en tuff period för aktier i stort. Flera centralbanker höjde räntorna och satte press på aktiemarknaderna. Under juni minskade den globala småbolagsfonden med 9,56 procent i värde vilket var 3,65 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Om vi tittar på de långa inflations- och räntegraferna tror vi att marknaden börjar närma sig någon form av botten. En annan datapunkt som visar att vi kan vara nära en botten är att värderingarna på de viktigaste aktieindexen är relativt attraktiva. Just nu handlas S&P 500 till 15x vinsten för 2023 och NASDAQ till 20x vinsten för 2023. Vi går nu in i en intressant rapportperiod som vi hoppas ska särskilja de bra bolagen (Champions) från de dåliga.

De aktier som gick starkast under månaden var Staar Surgical, Novanta och Clearfield. På den negativa sidan finner vi Hexatronic, Thule Group samt Marlowe.

I början av juni månad var vi på William Blairs aktiekonferens i Chicago där vi hade många spännande möten med amerikanska bolag. Vi träffade bland annat Staar Surgical, Novanta och Alarm.com som är innehav i småbolagsfonden.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I förra månadsbrevet (maj) gjorde vi en utläggning om var inflationen har kommit från, Coronapandemin samt kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det vi ser nu är att aktiemarknaderna reagerar på att centralbankerna börjar höja styrräntorna för att stävja den höga inflationen. Vår egen Riksbank höjde nyligen reporäntan med 0,5 procentenheter och Federal Reserve höjde fed funds target rate med 0,75 procentenheter. Ni som följer våra månadsbrev och bloggen vet att om räntorna stiger blir det oftast negativt för aktiekurserna. Centralbankerna kommer fortsätta höja räntan till dess att man ser att inflationen mattas av. Under tiden kan vi få uppleva en recession vilket innebär att man har negativ BNP-tillväxt i två kvartal efter varandra. Att vi har gått igenom en recession behöver inte betyda något negativt för aktiemarknaden utan snarare tvärt om. Det aktiemarknaden räknar med då är att centralbankerna behöver sänka styrräntorna (eller sluta höja) för att stimulera ekonomin och det brukar aktiemarknaderna gilla.

Vi går nu in i en spännande rapportperiod där vi ska ta pulsen på bolagen i portföljen. Vår analys visar att de bolag som vi i huvudsak äger har en stark affärsmodell och produkter med stor efterfrågan vilket gör att de ska klara sig bra även i dåliga tider. Några exempel på spännande bolag i fonden som rider sekulära trender är svenska Hexatronic och amerikanska Clearfield som är verksamma inom fiberutbyggnad i bland annat USA. Staar Surgical tillverkar linser för människor med synfel och nu väntar en spännande satsning på den amerikanska marknaden. Det sista exemplet är det engelska bolaget Marlowe som växer med en förvärvsstrategi inom compliance-området i Storbritannien. Det som är gemensamt för bolagen i småbolagsfonden är att de är entreprenörsdrivna och verksamma inom intressanta tillväxtområden.

Förändringar i portföljen

Under juni månad fortsatte vi att justera och optimera den globala småbolagsfonden för den kommande rapportperioden. Under månaden sålde vi tre bolag och investerade i tre nya bolag.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Coeli Global Small Cap Select är nu positionerat för en rapportperiod som ska gynna entreprenörsdrivna bolag som rider sekulära trender. I vår förvaltning strävar vi alltid efter att hitta en bra balans mellan värdering och vinsttillväxt som ska gynna fonden i bra och dåliga tider.

Vi har skapat en ny sida om småbolagsfonden på vår hemsida där ni kan hitta en utförlig beskrivning av bland annat investeringsprocessen och vårt hållbarhetsarbete.

→ Mer information om fonden hittar ni här.

 

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juni 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juni 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.