Negativa konsekvenser av passiv förvaltning

Passiv förvaltning – att så billigt som möjligt möjliggöra investeringar utefter ett index – är kanske den största förändringen inom sparande de senaste decennierna. Passiva ETF:er* och indexfonder har vuxit kraftigt de senaste åren och närmar sig ofattbara 10 000 000 000 000 dollar (10 000 miljarder dollar) under förvaltning globalt1. Intentionen att erbjuda ett investeringsalternativ med låga avgifter är goda men i takt med att passiva alternativ vuxit har även problemen ökat. De negativa konsekvenserna har nu blivit så pass stora att reglerande myndigheter ser över nya lagförslag.

En teori2 inom akademisk forskning som kallas ”common ownership”, eller gemensamt ägande, har fått allt större uppmärksamhet i takt med att kapitalet som förvaltas passivt ökat. Teorin visar på att när en investerare äger aktier över ett antal företag inom samma bransch har cheferna för dessa företag färre incitament att investera i nya produkter eller tjänster, eller försöka locka kunder från konkurrenter. Gemensamt ägande är med andra ord dåligt för konkurrensen. Minskad konkurrens missgynnar konsumenterna vilket är en allt känsligare fråga i den tid vi lever i med ökade klyftor mellan fattiga och rika. Minskad konkurrens är även negativt för ett lands utveckling på längre sikt då bolagens incitament att utvecklas och förbättra sin verksamhet minskar.

Black Rock, Vanguard och State Street är världens tre största ETF-aktörer och kontrollerar 80 procent av den amerikanska ETF-marknaden. Dessa tre aktörer är sammanlagt största ägare i 88 procent av de 500 storbolag som ingår i det välkända amerikanska aktieindexet S&P5002. Ett exempel är amerikanska flygbolag som är att betrakta som ett oligopol och kritiseras för just bristande konkurrens. Ovan nämnda aktörers ägarandel uppgår till cirka 15 procent i de fyra största flygbolagen3. Bristen på selektion i investeringsprocessen riskerar alltså att bidra till ännu sämre konkurrens med högre biljettpriser för konsumenterna som resultat.

Amerikanska akademiker har tagit fram åtgärder som nu utvärderas av reglerande myndigheter för att minska de negativa effekterna av bristen på aktivt ägande. Förslaget bygger på att institutionella investerare begränsas till att inneha antingen 1 procent av en bransch eller aktier i endast ett företag inom varje bransch – något som skulle få enorma konsekvenser för den passiva sparindustrin.

Alternativet till passiv förvaltning är aktiv förvaltning. Till skillnad mot passiv förvaltning som investerar i samtliga bolag i ett index innebär aktiv förvaltning som namnet antyder ett aktivt ställningstagande som bygger på en analys för att identifiera de mest konkurrenskraftiga bolagen. Aktiv förvaltning har därför ambitionen att allokera resurserna så effektivt som möjligt vilket är den direkta motsatsen till common ownership som passiv förvaltning medför.

Utmaningen är att det inte finns någon enkel lösning på aktivt ägande för passiva sparalternativ då affärsidén för de största passiva fonderna och ETF:erna bygger på att just investera i alla bolag i ett index. Men i takt med att passiva investeringar ökar snabbt i storlek ökar även de samhällsekonomiska konsekvenserna, vilket i sin tur ökar behovet för hårdare reglering med potentiellt stora konsekvenser för spararna.

Coeli jobbar med aktiv förvaltning. Vi gör det för att vi ser att vi har goda möjligheter att, över tid, nå högre avkastning än index. Att välja passiva sparalternativ kan vara bra om investeringshorisonten är kort. Långsiktigt sparande passar aktiva fonder, då avvikelsen från index är slumpmässigt på kort sikt. Dessutom bidrar aktiv förvaltning alltså till att främja konkurrensen mellan bolag, vilket i sin tur bidrar till högre tillväxt och välstånd.

 

*En ETF (engelska för Exchange Traded Fund) är en fond som handlas på börsen. Handel i en ETF sker under börsens öppettider medan andelar i en traditionell fond sker direkt mot fondbolaget genom utgivande och inlösen av fondandelar, oftast dagligen men även mindre frekvent såsom månadsvis eller kvartalsvis.

 ________________________________________________________
1Passive attack: The theory of a Wall street revolution, Financial Times, 20181220
2Common ownership of shares faces regulatory scrutiny, Financial Times, 20190122
3Asset managers fight to prevent limits on company ownership, Financial Times, 20190215

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.