Vi har investerat i Fortnox – ett småländskt SaaS-bolag

Vad roligt det är att man kan hitta ett av de mest spännande SaaS-bolagen i världen i min gamla hemstad Växjö! Börsnoterade Fortnox säljer mjukvaran med samma namn och deras ”Software as a Service” (SaaS) inbegriper ett omfattande molnbaserat affärssystem. De delar av Fortnox som bolaget i huvudsak får intäkter från idag är program för redovisning, fakturering, finansiering och administration. Fortnox är ett system man i huvudsak abonnerar på genom en månatlig abonnemangsavgift, vilket är den hetaste faktureringsmetoden inom hela mjukvarubranschen eftersom det innebär att en väldigt stor del av omsättningen är på återkommande basis, det gillar aktiemarknaden.

Fortnox har fyra nya affärsområd; Insights, Connect, Integration Service och Infrastructure, som de räknar med ska ge en bra skjuts på tillväxten. Det som är det fina med renodlade mjukvarubolag som Adobe, Microsoft och Fortnox är att skalbarheten är enorm. Dessa bolag kan öka sin omsättning utan att de behöver tillverka en fysisk produkt. I regel blir det en väldigt fin operationell hävstång i mjukvarubolagen eftersom ”kostnad för sålda varor” inte ökar nämnvärt när omsättningen ökar. Det är skalbarheten och tillväxtmöjligheterna som är anledningen till att dessa bolag ofta handlar till högre multiplar än bolag som tillverkar fysiska produkter.


Andreas och jag träffade Fortnox första gången hösten 2016, här tillsammans med den avgående verkställande direktören Johan Berg.

Fortnox produkter är billiga, det kostar 99kr i månaden per användare att använda Fortnox. För ett litet bolag ligger kostnaden på cirka 1200kr plus moms för att sköta redovisningen i Fortnox ett år. Ska man sedan skicka en faktura till kunden kostar det extra. På kapitalmarknadsdagen nu i januari 2021 berättade vd Tommy Eklund att kunderna skickar ut en faktura i sekunden från Fortnox. Han sa också att det totala fakturabeloppet bolaget hanterar motsvarar cirka 10 procent av hela Sveriges BNP! Hela programmet är uppbyggt kring moduler och varje gång man adderar en modul kostar det 99kr extra i månaden. Idag har varje användare i genomsnitt 1,67 moduler, så de tjänar cirka 167kr i månaden per användare.

På kapitalmarknadsdagen berättade Tommy Eklund också att det tog 10 år att få 10 000 kunder. Vid tredje kvartalets slut år 2020 hade bolaget 351 000 kunder och bolaget hade vuxit med 10 000 kunder. Bolaget guidar för att de år 2025 kommer att ha mer än 700 000 kunder, det vill säga dubbelt upp från dagens nivå. De siktar också på att varje användare ska ha minst tre moduler så att intäkten per kund blir 300kr per månad. Det innebär att om Fortnox lyckas med sitt tillväxtmål kommer bolaget att ha en omsättning på 2,5 miljarder år 2025. Det ska jämföras med omsättningen för år 2019 som landade på 532 miljoner.


Fortnox har haft en fantastisk tillväxt i omsättning under de senaste åren och vi tror att bolaget kommer att växa vidare. År 2022 tror analytikerna att Fortnox kommer att ha en omsättning på 1 144 miljoner och om bolaget når sin guidance år 2025 kommer bolaget ha en omsättning på 2 500 miljoner. Källa: Bloomberg och Fortnox.

Fortnox investerar mycket i sitt affärssystem och satsar också på artificiell intelligens (AI) som bland annat ska hjälpa kunderna att sköta sin bokföring och fakturering. När det gäller produkten factoring (factoring innebär att man säljer sina fakturor till ett finansbolag för ett lägre belopp och får pengar direkt) så säger bolaget att de med hjälp av AI kan göra en kreditrating i realtid och ge kunden en mer korrekt prissättning. Det fina med AI är att kreditgivningen automatiseras, vilket innebär att det krävs en väldigt liten insats från personalen för att ge krediten. Bolaget använder alltså den senaste tekniken AI inom datavetenskapen, för att skapa ett så slagkraftigt affärssystem som möjligt.

Fortnox har också en ”app-store” precis som Apple har och idag finns det cirka 400 appar kopplade till affärssystemet Fortnox. I ett möte med Tommy Eklund nämnde han att det troligtvis är här man hittar bolag som de kan tänka sig förvärva för att växa verksamheten.

Tillväxten i Fortnox baseras på att de får fler kunder och att kunderna köper fler moduler. Bolaget har varit tydligt med att de inte tänker öka omsättningen genom att höja priserna. Detta är en strategi som även Adobe använder, det vill säga de växer genom att kunderna prenumererar på fler produkter.

Hur säljer Fortnox sitt affärssystem? Direkt via bolagets hemsida eller via de 6000 anknutna redovisningsbyråerna. Det fina för Fortnox är att de i princip inte har någon kostnad för att sälja systemet. För revisorerna blir det en förenkling om kunderna använder Fortnox, vilket driver dem att ”sälja” systemet.

Vi gillar tillväxtmöjligheterna i vår nya lokala ”champion” Fortnox och tror att aktiekursen kan komma att dubbleras på fyra till fem år genom att företaget ökar sin omsättning på följande sätt:

  • En ökning av antalet kunder
  • Att kunderna kommer köpa fler moduler
  • Att kunderna använder factoring i större utsträckning
  • Att bolaget lanserar fler nya produkter
  • Fler appar i sin ”app-store” som bolaget tjänar pengar på

Aktien kan komma att drivas ännu högre ifall Fortnox gör något av följande:

  • Förvärv av andra liknande eller kompletterade företag, antingen i Sverige eller utomlands
  • Höjer sina priser

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01