Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli – Ett hem för investeringsmöjligheter

Kontakta oss

En aktiv investerare, kapitalförvaltare och rådgivare

med en stark plattform av finansiella tjänster

 

Coeli grundades 1994 och har idag förtroendet att förvalta drygt 50 miljarder kronor åt förmögna personer, företagare, Family Offices och stora institutioner. Genom vår partnerskapsmodell attraherar vi några av världens främsta fondförvaltare, team och entreprenörer för att säkerställa vårt värdeskapande till våra investerare. Genom Coelis eget investmentbolag investerar vi vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare, på samma villkor, i unika onoterade investeringar med förutsättningar att leverera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år. På så sätt säkerställer vi att vi har samma incitament som våra kunder.

Private Equity & fastigheter

Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare i direktinvesteringar inom onoterade bolag och fastigheter samt i unika Private Equity-team.

Fondförvaltning

Aktiv förvaltning med fokus på koncentrerade portföljer med tydliga ställningstaganden inom aktier, obligationer och hedgefonder.

Rådgivning & Family Office

Portföljförvaltning och skräddarsydda tjänster inom skatt, juridik, företagstransaktioner och mycket mer åt förmögna privatpersoner, företagare, Family Offices och institutioner.

Diskretionär förvaltning

Den diskretionära förvaltningen förvaltas utifrån Coelis investeringsfilosofi om aktiv förvaltning vilket innebär att vi fokuserar på våra bästa investeringsidéer inom respektive kategori i syfte att överträffa jämförelseindex.

Läs mer

Private Equity & fastigheter

Genom vårt eget investmentbolag investerar vi i unika onoterade investeringar, så som Private Equity och fastigheter med förutsättningar att leverera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år. Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra investerare och kunder, på samma villkor.

Läs mer

Overlay link

Våra fonder

Vi fokuserar på att leverera långsiktig konkurrenskraftig avkastning till våra institutionella och privata investerare. Vår partnerskapsmodell attraherar framgångsrika förvaltare vilket har lett till ett brett utbud av aktivt förvaltade fonder med koncentrerade portföljer och tydliga ställningstaganden inom aktier, obligationer och hedgefonder.

Läs mer

Overlay link

Rådgivning & Family Office

Genom våra specialister inom kapitalförvaltning juridik, försäkring och bolagsfrågor skräddarsyr vi en finansiell plan tillsammans med våra kunder som både innefattar nuläget och som får genomslag i generationer framåt. Genom vår bredd i förvaltningserbjudande kan vi skapa en unik förvaltningsmodell som syftar till att skapa hög avkastning till begränsat risktagande.

Läs mer

Overlay link

Investera som de mest framgångsrika

Private Equity-investeringar har historiskt gett mer än dubbla avkastningen ​jämfört med börsen. Coeli har investerat i Private Equity sen 2006 och har med sitt stora nätverk, deal sourcing och närhet till marknaden tillgång till några av de mest svårtillgängliga investeringarna med starka team, positiva kassaflöden och fina marginaler. Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra kunder, på samma villkor, i unika onoterade investeringsmöjligheter för att möjliggöra dessa investeringar för fler.

Läs mer om investeringarna med hög kvalitet utanför börsen och hur du kan investera tillsammans med en stark finansiell aktör i en attraktiv fas av värderesan.

Varför investera i Private Equity?
  • Hög avkastningspotential.
  • Möjlighet att investera i bolag med hög kvalité i stark tillväxtfas.
  • Riskspridning och ökad diversifiering i portföljen.
  • Möjlighet att vara med på hela värderesan.
  • Höga tillväxtmål och tydlig försäljningsplan inom 3-5 år.

Detta material är enbart ämnad som allmän information. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. En investering i värdepapper/fonder kan både och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 

Ladda ner guiden här​

Aktuellt

Kontakta oss

Hem