Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur förvaltar du din förmögenhet?

 

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA INKÖPSORDER:

Coeli Circulus

En unik impactfond som investerar i världens största inköpsorder.

Läs mer

Coelis aktiva förvaltning gör skillnad

Coeli är en svensk kapitalförvaltare. Vår drivkraft är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du som kund ska lyckas med dina investeringar.

Våra fonder

Möt våra kapitalförvaltare

Läs mer

Få tillgång till

Unika Investeringsmöjligheter

När vi är riktigt övertygade om att en investeringsmöjlighet kan bli framgångsrik vill vi på Coeli ge både våra kunder och oss själva möjligheten att investera.

Läs mer

Utifrån dina unika behov

Vår förmögenhetsförvaltning

Vi skräddarsyr lösningar där dina behov och din unika situation står i fokus. Tillsammans upprättar vi en finansiell plan för framtiden.

Läs mer

Stabil avkastning och begränsad risk

Coeli Likviditetsstrategi

Coeli Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond med inriktning räntor som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare en exponering mot en diversifierad portfölj med en balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar i fonden föregås av en traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

Läs mer

Overlay link

Hållbarhet

Coeli är en aktiv investerare, kapitalförvaltare och rådgivare. Vi skapar värden genom kunskap, innovation och tillväxt. Vi strävar efter att göra skillnad för människor, kapital och samhälle genom att agera för våra kunders bästa, vara modiga och ödmjuka, och bry oss om varandra, vårt samhälle och vår värld.

Läs mer

Overlay link

Aktuellt

Kontakta oss

Hem