Ett hem för värdeskapande

Vi är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster.

1994
grundat
>50mdkr
i förvaltat kapital
2,7mdkr
i kapitalresningar inom Private 
Equity & fastigheter år 2022
130+
medarbetare

Om Coeli

Coeli grundades 1994 och har idag förtroendet att förvalta drygt 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Vi förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom vår partnerskapsmodell attraherar vi några av marknadens främsta fondförvaltare och investeringsteam, och säkerställer att dessa drivs av att skapa stora långsiktiga värden.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar vi vårt eget kapital tillsammans med våra kunder i unika investeringsmöjligheter med förutsättningar att generera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år.

Man framför trappa

Coelis investeringsstrategi

Coelis investeringsfilosofi genomsyras av aktiva och tydliga ställningstaganden som baseras på djup analys och effektiv portföljoptimering. Genom en bred diversifiering inom högavkastande tillgångsslag strävar vi efter att prestera bättre än marknaden och skapa en hög riskjusterad avkastning över tid till våra kunder och partners.

Genom Coelis partnerskapsmodell attraherar vi erkänt skickliga förvaltare och investeringsteam vilket är grunden i vårt värdeskapande.

Investera i Private Equity

Guide för investerare

Lär dig mer om Private Equity och hur du kan investera tillsammans med oss.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ny investeringsmöjlighet inom Private Equity

Investera tillsammans med oss

Tillsammans med Coeli etablerar en erfaren Private Equity-aktör ett nytt Buy & Build-case inom en stor, fragmenterad och icke-cyklisk marknad (SEK ~150 Mdr).

  • Förvärvsstrategi utvecklad i partnerskap med industriella experter.
  • Värdeskapande genom stark organisk tillväxt, marginalexpansion och förvärv.
  • Erfaret investeringsteam med många år av högavkastande bolagsresor bakom sig.

Kontakta oss för att få veta mer.

Kontakta oss

Värdeskapande nätverk


Coeli Investment Partners

Coeli Investment Partners är ett investerarnätverk med drygt 400 kapitalstarka investerare, entreprenörer och industriella rådgivare. Genom nätverket erbjuds möjlighet att investera tillsammans med Coelis eget investmentbolag inom Private Equity och fastigheter.

Coeli Stella

Coeli Stella är ett kvinnligt nätverk för kvinnor i ledande position. Nätverket har ett tydligt fokus på investeringar och bolagsbyggande. Det är en plattform som syftar till att nätverka och dela erfarenheter kring investeringar och entreprenörskap.

Aktuellt

Senaste nytt från Coeli

Hitta hit

Våra kontor

Kontakta oss

Stockholm

Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00

Göteborg

Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00

Malmö

Stortorget 23
211 34 Malmö
040 – 665 67 60

Uppsala

Bredgränd 8
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.