AAK, Beijer Ref och Kepler Cheuvreux fyller rummet med inspiration

En av de första kvällarna i september ordnade vi en bolagskväll med våra spännande innehav AAK och Beijer Ref. På plats var också Martin Guri från Kepler Cheuvreux, ofta omnämnd i Dagens Industri bland annat. Jag passade på att dela med mig om vikten av att titta på omsättningen i aktievalet och varför ocykliska aktier är så otroligt populära. Både AAK och Beijer Ref kategoriseras som ocykliska bolag med andra värdedrivare än vad till exempel banker och verkstadsindustri har.

Kvällens presentatörer Martin Guri, Fredrik Nilsson, Henrik Milton och Per Bertland.
Källa: Coeli

Först ut var Fredrik Nilsson, CFO på AAK, som för övrigt gick på gymnasieskolan i Eslöv på 1990-talet samtidigt som min kära kollega Andreas. Inte visste jag att Bergaskolan i Eslöv var en plantskola för framtida ledare inom svenskt näringsliv! Fredrik berättade att AAK är en ledande ingredienstillverkare av oljor och fetter med fabriker i Nord- och Sydamerika, Indien, Kina och Karlshamn i Blekinge. Aktien har bokstavligt utklassat svenska börsen med en uppgång på 60 procent i år, drivet organisk tillväxt och att investerarna har dammsugit marknaden efter stabila tillväxtaktier. Fredrik berättade vidare att vinst per aktie har stigit med 14 procent första halvåret vilket är imponerande i denna miljö med alla farhågorna kring fallande Inköpschefsindex (PMI), Brexit och handelskrig. Flexitarianism är ett nytt begrepp som vi fick lära oss av Fredrik och som betyder att man äter vegetarisk mat minst en gång i veckan – just nu en trend bland unga vuxna. Efter Fredriks presentation är vi fortsatt övertygade om att AAK är ett av världens finaste företag.

Nästa presentatör var Per Bertland som är CEO för Beijer Ref. Min egen beröringspunkt med Per är att vi båda kommer från Växjö, staden som har varit startpunkten i livet för så många entreprenörer. Beijer Ref har sitt kontor ungefär 150 meter från Coelis Malmökontor, vilket alltså visar på att man inte alltid behöver flyga 1000 mil för att hitta väldigt fina bolag utan de kan finnas runt knuten också. Ungefär häften av Beijer Ref:s försäljning består av kylanläggningar för mataffärer och industrin. Den andra halvan av försäljningen utgörs av Original Equipment Manufacturing (OEM) och luftkonditioneringsaggregat. Det globala bolaget Beijer Ref får sina intäkter från Europa, Afrika och Asien. Vi väntar med spänning på att bolaget ska avisera ett nytt förvärv och det hade varit spännande om det hade varit i exempelvis Brasilien som just nu har en stark tillväxtperiod. Per berättade att det finns några viktiga värdedrivare i bolaget varav den ena är att EU har beslutat att alla miljöfarliga kylmedier ska bytas ut senast år 2024–2026 och den andra är att det ökade välståndet i världen gör att människor vill ha komfortkyla för att få svala och behagliga hem. En drivare för Beijer Ref:s försäljning av luftkonditioneringsaggregat är den globala uppvärmningen. Vi tycker att bolaget har en självklar plats i vår portfölj givet investerings-caset.

AAK och Beijer Ref avkastning mot index från årsskiftet tom 6:e september.
Källa: Bloomberg

Överskriften på Martin Guris första bild var intressant, ”It’s so negative – that’s starting to be interesting”. Martin berättade att PMI-sifforna har fallit så mycket att det kanske snart är dags för en uppgång i tillverkningssiffrorna med efterföljande positiva vinstrevideringar. Han tryckte på att de låga 10 års statsobligationsräntorna förmodligen är aktiemarknadens bästa vän. Och det är ju helt klart att pengar har strömmat in från räntemarknaden till aktiemarknaden under många år då räntorna är så låga. Både jag och Andreas tycker att det är mycket negativa nyheter som är diskonterat i aktiekurserna på industriföretagen och att det kanske kan vara dags för en uppgång.

Martin Guri presenterar på Coelis bolags- och makrokväll.
Källa: Coeli

Jag fokuserade på att bolagens omsättning och kassaflöde har varit de två viktigaste urvalsparametrarna de senaste åren för att få en bra avkastning i aktieportföljen. Jag upplever idag att bolagens värdering har liten betydelse i aktievalet och att aktiemarknaden bara har fokus på att bolaget växer. Och i denna räntemiljö med nollräntor bryr sig ingen om värderingen eftersom kapitalet nästan är gratis. Det som dessutom eldar på denna utveckling är allt passivt kapital som flödar till indexfonder och som gör att uppgångarna blir styrda av alla flöden. Jag och Andreas har en annan approach till förvaltning där vi kombinerar omsättningstillväxt, värdering och vinsttillväxt till en optimal portfölj, vilket är tryggare och stabilare.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.